در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
طوطی سانان ویدیو‌های طوطی های بدون پر(لخت)
بازگشت به کانال

ویدیوهای طوطی های بدون پر(لخت)

 • رقص طوطی کاکادو لخت

  3,856 بازدید

  دلایل پر کن شدن طوطی سانان : 1- رژیم غذایی نامناسب و عدم استفاده از میوه و سبزی در رژیم غذایی 2- قرار دادن طوطی در قفس کوچک و نامناسب 3- عدم نصب اسباب بازیهای چوبی مناسب و نا کافی 5- لوس کردن و تریبیت اشتباه طوطی. منبع:iranparrot.com

 • طوطی کاکادو ملوکان لخت

  6,048 بازدید

  دلایل پر کن شدن طوطی سانان : 1- رژیم غذایی نامناسب و عدم استفاده از میوه و سبزی در رژیم غذایی 2- قرار دادن طوطی در قفس کوچک و نامناسب 3- عدم نصب اسباب بازیهای چوبی مناسب و نا کافی 5- لوس کردن و تریبیت اشتباه طوطی. منبع:iranparrot.com

 • رقص زیبای طوطی کاکادو لخت

  6,648 بازدید

  بسیار زیبا و خنده دار .... دلایل پر کن شدن طوطی سانان : 1- رژیم غذایی نامناسب و عدم استفاده از میوه و سبزی در رژیم غذایی 2- قرار دادن طوطی در قفس کوچک و نامناسب 3- عدم نصب اسباب بازیهای چوبی مناسب و نا کافی 5- لوس کردن و تریبیت اشتباه طوطی. منبع:iranparrot.com

 • شیطنت طوطی لخت

  1,470 بازدید

  دلایل پر کن شدن طوطی سانان : 1- رژیم غذایی نامناسب و عدم استفاده از میوه و سبزی در رژیم غذایی 2- قرار دادن طوطی در قفس کوچک و نامناسب 3- عدم نصب اسباب بازیهای چوبی مناسب و نا کافی 5- لوس کردن و تریبیت اشتباه طوطی. منبع:iranparrot.com

 • طوطی اکلکتوس نر لخت

  994 بازدید

  دلایل پر کن شدن طوطی سانان : 1- رژیم غذایی نامناسب و عدم استفاده از میوه و سبزی در رژیم غذایی 2- قرار دادن طوطی در قفس کوچک و نامناسب 3- عدم نصب اسباب بازیهای چوبی مناسب و نا کافی 5- لوس کردن و تریبیت اشتباه طوطی. منبع:iranparrot.com

 • طوطی ماکائوی نظامی لخت

  741 بازدید

  دلایل پر کن شدن طوطی سانان : 1- رژیم غذایی نامناسب و عدم استفاده از میوه و سبزی در رژیم غذایی 2- قرار دادن طوطی در قفس کوچک و نامناسب 3- عدم نصب اسباب بازیهای چوبی مناسب و نا کافی 5- لوس کردن و تریبیت اشتباه طوطی. منبع:iranparrot.com

 • طوطی اکلکتوس نر لخت

  992 بازدید

  دلایل پر کن شدن طوطی سانان : 1- رژیم غذایی نامناسب و عدم استفاده از میوه و سبزی در رژیم غذایی 2- قرار دادن طوطی در قفس کوچک و نامناسب 3- عدم نصب اسباب بازیهای چوبی مناسب و نا کافی 5- لوس کردن و تریبیت اشتباه طوطی. منبع:iranparrot.com

 • طوطی کایک لخت

  679 بازدید

  دلایل پر کن شدن طوطی سانان : 1- رژیم غذایی نامناسب و عدم استفاده از میوه و سبزی در رژیم غذایی 2- قرار دادن طوطی در قفس کوچک و نامناسب 3- عدم نصب اسباب بازیهای چوبی مناسب و نا کافی 5- لوس کردن و تریبیت اشتباه طوطی. منبع:iranparrot.com

 • رقص طوطی کاکادو لخت

  2,781 بازدید

  دلایل پر کن شدن طوطی سانان : 1- رژیم غذایی نامناسب و عدم استفاده از میوه و سبزی در رژیم غذایی 2- قرار دادن طوطی در قفس کوچک و نامناسب 3- عدم نصب اسباب بازیهای چوبی مناسب و نا کافی 5- لوس کردن و تریبیت اشتباه طوطی. منبع:iranparrot.com

 • غذاخوردن طوطی کوچک لخت

  1,316 بازدید

  دلایل پر کن شدن طوطی سانان : 1- رژیم غذایی نامناسب و عدم استفاده از میوه و سبزی در رژیم غذایی 2- قرار دادن طوطی در قفس کوچک و نامناسب 3- عدم نصب اسباب بازیهای چوبی مناسب و نا کافی 5- لوس کردن و تریبیت اشتباه طوطی. منبع:iranparrot.com

 • طوطی آرا لخت

  3,758 بازدید

  دلایل پر کن شدن طوطی سانان : 1- رژیم غذایی نامناسب و عدم استفاده از میوه و سبزی در رژیم غذایی 2- قرار دادن طوطی در قفس کوچک و نامناسب 3- عدم نصب اسباب بازیهای چوبی مناسب و نا کافی 5- لوس کردن و تریبیت اشتباه طوطی. منبع:iranparrot.com

 • رقص طوطی لخت

  2,182 بازدید

  دلایل پر کن شدن طوطی سانان : 1- رژیم غذایی نامناسب و عدم استفاده از میوه و سبزی در رژیم غذایی 2- قرار دادن طوطی در قفس کوچک و نامناسب 3- عدم نصب اسباب بازیهای چوبی مناسب و نا کافی 5- لوس کردن و تریبیت اشتباه طوطی. منبع:iranparrot.com

 • لباس دوختن برای طوطی کاکادو لخت

  8,703 بازدید

  دلایل پر کن شدن طوطی سانان : 1- رژیم غذایی نامناسب و عدم استفاده از میوه و سبزی در رژیم غذایی 2- قرار دادن طوطی در قفس کوچک و نامناسب 3- عدم نصب اسباب بازیهای چوبی مناسب و نا کافی 5- لوس کردن و تریبیت اشتباه طوطی. منبع:iranparrot.com

 • طوطی کاسکو لخت

  5,991 بازدید

  شاید کمتر دیده باشید که یک طوطی تمامی پرهایش را از دست بدهد(به علت پرریزی شدید یا بیماری)! اما در این اتفاق نادر، طوطی جدا بامزه و خنده دارد خواهد شد.