در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
فروشگاه ایگدری ویدیو‌های تعمیرات برد الکترونیکی
بازگشت به کانال

ویدیوهای تعمیرات برد الکترونیکی

 • آموزش نحوه کارکرد ترایاک و تریستور

  1,903 بازدید

  آموزش نحوه کارکرد ترایاک و تریستور ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • منبع تغذیه سوئیچینگ برد لباسشویی

  1,726 بازدید

  منبع تغذیه سوئیچینگ برد لباسشویی ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • منبع تغذیه برد الکترونیکی لباسشویی

  1,685 بازدید

  منبع تغذیه برد الکترونیکی لباسشویی ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • قسمت پاور برد الکترونیکی لباسشویی

  1,135 بازدید

  قسمت پاور برد الکترونیکی لباسشویی ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • خطای برد لباسشویی ال جی

  2,329 بازدید

  خطای برد لباسشویی ال جی ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • خطای هیدروستات و ترمیستور

  1,086 بازدید

  خطای هیدروستات و ترمیستور ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • خطای درب لباسشویی سامسونگ

  2,494 بازدید

  خطای درب لباسشویی سامسونگ ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • خطای ترمیستور برد لباسشویی

  1,124 بازدید

  خطای ترمیستور برد لباسشویی ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • خطای ED در لباسشویی ال جی

  579 بازدید

  خطای ED در لباسشویی ال جی ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • خازن آی سی برد لباسشویی سامسونگ

  963 بازدید

  خازن آی سی برد لباسشویی سامسونگ ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • خازن منبع تغذیه در برد لباسشویی

  705 بازدید

  خازن منبع تغذیه در برد لباسشویی ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • تعویض خازن و آی سی روی برد لباسشویی سامسونگ

  964 بازدید

  تعویض خازن و آی سی روی برد لباسشویی سامسونگ ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • تعویض خازن منبع تغذیه برد لباسشویی

  1,132 بازدید

  تعویض خازن منبع تغذیه برد لباسشویی ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • تعمیر خطای ed در لباسشویی ال جی

  1,328 بازدید

  تعمیر خطای ed در لباسشویی ال جی ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • تعمیر خطای هیدروستات لباسشویی

  3,671 بازدید

  تعمیر خطای هیدروستات لباسشویی ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • تعمیر بلوک درب برد لباسشویی

  2,667 بازدید

  تعمیر بلوک درب برد لباسشویی ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • تعمیر برد لباسشویی قیمت هیدروستات

  2,028 بازدید

  تعمیر برد لباسشویی قیمت هیدروستات ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • تعمیر برد الکترونیکی لباسشویی سامسونگ1290-بخش1

  2,015 بازدید

  تعمیر برد الکترونیکی لباسشویی سامسونگ1290-بخش1 ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • تعمیر برد الکترونیکی لباسشویی سامسونگ1290-بخش2

  4,885 بازدید

  تعمیر برد الکترونیکی لباسشویی سامسونگ1290-بخش1 ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • تست آی سی میکرو برد الکترونیک لباسشویی2

  2,948 بازدید

  تست آی سی میکرو برد الکترونیک لباسشویی2 ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • تست آی سی میکرو برد الکترونیک لباسشویی3

  717 بازدید

  تست آی سی میکرو برد الکترونیک لباسشویی3 ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • تعمیر برد الکترونیکی لباسشویی سامسونگ1290-بخش3

  1,451 بازدید

  تعمیر برد الکترونیکی لباسشویی سامسونگ1290-بخش3 ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • تست آی سی برد الکترونیک لباسشویی1

  387 بازدید

  تست آی سی برد الکترونیک لباسشویی1 ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • نحوه تست برد لباسشویی1

  884 بازدید

  نحوه تست برد لباسشویی1 ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • نحوه تست برد لباسشویی2

  580 بازدید

  نحوه تست برد لباسشویی2 ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • آموزش تعمیر برد لباسشوی دوو2

  788 بازدید

  آموزش تعمیر برد لباسشوی دوو2 ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • آموزش تعمیر برد لباسشویی دوو1

  2,161 بازدید

  آموزش تعمیر برد لباسشویی دوو1 ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • سولفاته شدن کلید پاور در برد های الکترونیک لباسشویی

  1,575 بازدید

  سولفاته شدن کلید پاور در برد های الکترونیک لباسشویی ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • تست موتور لباسشویی

  5,381 بازدید

  تست عملکرد موتور یونیورسال لباسشویی ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • تست عملکرد موتور یونیورسال لباسشویی

  4,098 بازدید

  تست عملکرد موتور یونیورسال لباسشویی ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • تعمیر آی سی tmi برد لباسشویی

  2,166 بازدید

  آی سی tmi برد لباسشویی ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803

 • آی سی tmi برد لباسشویی

  1,021 بازدید

  آی سی tmi برد الکترونیکی لباسشویی ارائه شده توسط:فروشگاه اینترنتی قطعات لوازم خانگی ایگدری http://www.igderistore.com تلفن همراه :09114116010 تلفن تماس 01732328801-01732328802 فکس: 01732328803