در حال بارگذاری
انجمن علمی سرطان های زنان ایران ویدیو‌های شهریور 1396، توموربورد IRSGO با عنوان تشخیص و درمان میوم ها و سارکوم های رحمی
بازگشت به کانال

ویدیوهای شهریور 1396، توموربورد IR ...

 • سخنان دکتر شهرزاد شیخ حسنی، دکتر فاطمه نیلی احمدآبادی

  208 بازدید

  شهریور 1396، توموربورد IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان توموربورد: تشخیص و درمان میوم ها و سارکوم های رحمی سخنان دکتر شهرزاد شیخ حسنی دبیر علمی برنامه، جمع بندی، سخنان دکتر فاطمه نیلی احمدآبادی پاتولوژیست در مورد ارزشمندی فروزن در تصمیم گیری جراحی سارکوم های رحمی، سخنان و تجربیات دکتر نادره بهتاش و سایر اساتید از موارد سارکوم های رحمی، پرسش و پاسخ

 • دکتر مهرزاد میرزانیا، کموتراپی در سارکوم های رحمی

  1,010 بازدید

  شهریور 1396، توموربورد IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان توموربورد: تشخیص و درمان میوم ها و سارکوم های رحمی سخنرانی دکتر مهرزاد میرزانیا، فوق تخصص هماتولوژی - انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان کموتراپی در سارکوم های رحمی

 • دکتر احمد مافی، اندیکاسیون رادیوتراپی در سارکوم رحم

  157 بازدید

  شهریور 1396، توموربورد IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان توموربورد: تشخیص و درمان میوم ها و سارکوم های رحمی سخنرانی دکتر احمد مافی، رادیوتراپیست - انکولوژیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با عنوان اندیکاسیون های رادیوتراپی در سارکوم های رحمی

 • دکتر مریم رحمانی، نقش Imaging در سارکوم های رحمی

  528 بازدید

  شهریور 1396، توموربورد IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان توموربورد: تشخیص و درمان میوم ها و سارکوم های رحمی سخنرانی دکتر مریم رحمانی، رادیولوژیست و سونوگرافیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان نقش Imaging در سارکوم های رحمی

 • دکتر فیروزه سادات هاشمی، اداره ی کارسینوسارکوم های رحمی

  410 بازدید

  شهریور 1396، توموربورد IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان توموربورد: تشخیص و درمان میوم ها و سارکوم های رحمی سخنرانی دکتر فیروزه سادات هاشمی، ژنیکولوژیست - انکولوژیست، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با عنوان تشخیص و اداره کارسینوسارکوم های رحمی

 • دکتر اکرم قهقایی، تشخیص و درمان میوم و سارکوم رحم

  241 بازدید

  شهریور 1396، توموربورد IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان توموربورد: تشخیص و درمان میوم ها و سارکوم های رحمی سخنرانی دکتر اکرم قهقایی، ژنیکولوژیست - انکولوژیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان لیومیوسارکوم های رحمی و مدیریت آن

 • دکتر سهیلا امینی مقدم، استرومال سارکومای آندومتر

  207 بازدید

  شهریور 1396، توموربورد IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان توموربورد: تشخیص و درمان میوم ها و سارکوم های رحمی سخنرانی دکتر سهیلا امینی مقدم، ژنیکولوژیست - انکولوژیست، دانشگاه علوم پزشکی ایران با عنوان استرومال سارکومای آندومتر و معرفی بیمار