در حال بارگذاری
انجمن علمی سرطان های زنان ایران ویدیو‌های مهر 1396، سمینار یکروزه ی IRSGO با عنوان GTN، بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی
بازگشت به کانال

ویدیوهای مهر 1396، سمینار یکروزه ی ...

 • تشکر و قدردانی ویژه پروفسور پرویز هنجنی

  324 بازدید

  مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن تشکر و قدردانی ویژه پروفسور پرویز هنجنی، از بنیانگذاران ژنیکولوژی – انکولوژی در ایران از استاد عزیز و ریاست انجمن علمی سرطان های زنان دکتر نادره بهتاش و سایر عزیزان برای برگزاری سمینار یکروزه ی GTN و سایر سمینارهای منظم انجمن سرطان های زنان ایران

 • برخورد با موارد دشوار GTT با حضور پروفسور پرویز هنجنی

  49 بازدید

  مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی GTN (بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی) پانل: برخورد با موارد دشوار GTT گرداننده: دکتر افسانه تهرانیان اعضای پنل: دکتر محسن اسفندبد، دکتر طاهره اشرف گنجویی، دکتر غلامرضا توگه، دکتر فرح فرزانه، دکتر فرشته فکور، دکتر زینب نظری، پروفسور پرویز هنجنی

 • دکتر ربابه انبیایی، نقش رادیوتراپی در درمان GTN

  596 بازدید

  مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی GTN (بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی) سخنرانی دکتر ربابه انبیایی با عنوان نقش رادیوتراپی در درمان GTN

 • دکتر ملیحه عرب، حاملگی مولار دوقلویی با جنین زنده

  769 بازدید

  مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی GTN (بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی) سخنرانی دکتر ملیحه عرب با عنوان حاملگی مولار دوقلویی با جنین زنده

 • دکتر ستاره اخوان، تشخیص و درمان PSTT و ETT

  57 بازدید

  مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی GTN (بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی) سخنرانی دکتر ستاره اخوان با عنوان تشخیص و درمان PSTT و ETT

 • دکتر شیرین حقیقی، تومورهای تروفوبلاستیک مقاوم به درمان

  328 بازدید

  مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی GTN (بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی) سخنرانی دکتر شیرین حقیقی با عنوان تومورهای تروفوبلاستیک مقاوم به درمان و عود کننده

 • دکتر زهره یوسفی، نقش جراحی در GTN

  147 بازدید

  مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی GTN (بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی) سخنرانی دکتر زهره یوسفی با عنوان نقش جراحی در GTN

 • پروفسور پرویز هنجنی، تومورهای تروفوبلاستیک پر خطر

  140 بازدید

  مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی GTN (بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی) سخنرانی پروفسور پرویز هنجنی با عنوان تومورهای تروفوبلاستیک پر خطر (High-risk GTT)

 • دکتر الهام شیرعلی، تومورهای تروفوبلاستیک کم خطر

  218 بازدید

  مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی GTN (بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی) سخنرانی دکتر الهام شیرعلی با عنوان تومورهای تروفوبلاستیک کم خطر (Low-risk GTT)

 • دکتر مریم رحمانی، تصویربرداری در GTN

  64 بازدید

  مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی GTN (بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی) سخنرانی دکتر مریم رحمانی با عنوان تصویربرداری در GTN

 • دکتر فیروزه هاشمی، نقش کموتراپی پروفیلاکتیک در GTN

  182 بازدید

  مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی GTN (بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی) سخنرانی دکتر فیروزه هاشمی با عنوان نقش کموتراپی پروفیلاکتیک در درمان حاملگی مولار

 • دکتر فریبا بهنام فر، تشخیص و اداره ی حاملگی های مول

  1,603 بازدید

  مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی GTN (بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی) سخنرانی دکتر فریبا بهنام فر با عنوان تشخیص و اداره ی حاملگی های مول

 • دکتر پیام بالوایه، پاتولوژی، ژنتیک بیماری تروفوبلاستیک

  196 بازدید

  مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی GTN (بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی) سخنرانی دکتر پیام بالوایه با عنوان پاتولوژی و ژنتیک بیماری های تروفوبلاستیک

 • دکتر سارنگ یونسی، چالش های آزمایشگاهی تست Beta-hCG

  218 بازدید

  مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی GTN (بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی) سخنرانی دکتر سارنگ یونسی، دکترای علوم آزمایشگاهی با عنوان چالش های آزمایشگاهی تست Beta-hCG

 • دکتر هاله آیت اللهی، اپیدمیولوژی و عوامل خطر GTT

  1,309 بازدید

  مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی GTN (بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی) سخنرانی دکتر هاله آیت اللهی با عنوان اپیدمیولوژی و عوامل خطر بیماری های تروفوبلاستیک

 • دکتر میترا محیط، سخنرانی آغازین برنامه

  303 بازدید

  مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن سمینار یکروزه ی GTN (بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی) دکتر میترا محیط، سخنرانی آغازین برنامه