در حال بارگذاری
انجمن علمی سرطان های زنان ایران ویدیو‌های آبان 1396، سمینار یکروزه ی IRSGO با عنوان کانسرهای ارثی، Hereditary Cancers
بازگشت به کانال

ویدیوهای آبان 1396، سمینار یکروزه ...

 • پانل جراحی های پروفیلاکتیک، کانسرهای ارثی

  28 بازدید

  آبان 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی کانسرهای ارثی (Hereditary Cancers) پانل: جراحی های پروفیلاکتیک گرداننده: دکتر نیلی مهرداد اعضای پنل: دکتر ستاره اخوان، دکتر طاهره اشرف گنجویی، دکتر مسیح بهار، دکتر احمد کاویانی، دکتر کیوان مجیدزاده، دکتر ستاره نصیری سخنان تکمیلی پروفسور پرویز هنجنی، دکتر نادره بهتاش و سایر اساتید با بحث در مورد پروفیلاکتیک اوفورکتومی

 • دکتر مسیح بهار، لزوم مشاوره و شیوه پیگیری ژنتیک

  341 بازدید

  آبان 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی کانسرهای ارثی (Hereditary Cancers) دکتر مسیح بهار با عنوان لزوم مشاوره و شیوه پیگیری ژنتیک بیماران

 • دکتر صدف علیپور، کانسرهای فامیلیال پستان

  135 بازدید

  آبان 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی کانسرهای ارثی (Hereditary Cancers) سخنرانی دکتر صدف علیپور با عنوان کانسرهای فامیلیال پستان

 • دکتر اکرم قهقایی، کانسرهای فامیلیال اندومتر

  44 بازدید

  آبان 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی کانسرهای ارثی (Hereditary Cancers) سخنرانی دکتر اکرم قهقایی با عنوان کانسرهای فامیلیال اندومتر

 • دکتر ستاره اخوان، کانسرهای ارثی تخمدان

  403 بازدید

  آبان 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی کانسرهای ارثی (Hereditary Cancers) سخنرانی دکتر ستاره اخوان با عنوان کانسرهای ارثی تخمدان

 • دکتر نیلی مهرداد دبیر علمی برنامه ، سخنرانی آغازین

  598 بازدید

  1- آبان 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی کانسرهای ارثی (Hereditary Cancers) دکتر نیلی مهرداد دبیر علمی برنامه ، سخنرانی آغازین برنامه