در حال بارگذاری
انجمن علمی سرطان های زنان ایران ویدیو‌های آذر 1396، سمینار یکروزه ی IRSGO با عنوان ارایه آخرین مطالب از کنگره EUROGIN 2017 Amsterdam
بازگشت به کانال

ویدیوهای آذر 1396، سمینار یکروزه ی ...

 • دکتر آرمان ملکان، معرفی داروی GenEstro G100

  596 بازدید

  دکتر آرمان ملکان (شرکت ژنیان فارمد geneianpharmed.com): معرفی داروی GenEstro G100

 • سخنان دکتر نادره بهتاش، جمع بندی نهایی

  1,055 بازدید

  آذر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی ارایه گزارش آخرین مطالب از کنگره EUROGIN 2017, Amsterdam سخنان دکتر نادره بهتاش رییس انجمن علمی سرطان های زنان ایران در باب اهمیت توجه به HPV و جمع بندی نهایی و تشکر و قدردانی از شرکت MSD (واکسن گارداسیل) و آزمایشگاه نیلو که به عنوان اسپانسر برنامه در جهت برگزاری این سمینار کمک شایانی نمودند.

 • دکتر سارنگ یونسی، Cobas HPV

  163 بازدید

  آذر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی ارایه گزارش آخرین مطالب از کنگره EUROGIN 2017, Amsterdam سخنرانی دکتر سارنگ یونسی با عنوان نگاهی گذرا بر تازه های HPV وCobas HPV

 • دکتر شهرزاد شیخ حسنی، حاملگی پس از CIN

  165 بازدید

  آذر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی ارایه گزارش آخرین مطالب از کنگره EUROGIN 2017, Amsterdam سخنرانی دکتر شهرزاد شیخ حسنی با عنوان حاملگی پس از CIN، چه زمانی باید اجازه آن داده شود، اقدامات قبل، حین و روش ختم حاملگی

 • دکتر مریم السادات حسینی، اداره CIN

  151 بازدید

  آذر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی ارایه گزارش آخرین مطالب از کنگره EUROGIN 2017, Amsterdam سخنرانی دکتر مریم السادات حسینی با عنوان اداره CIN، کانسرواتیو، نان کانسرواتیو

 • دکتر فاطمه نیلی، تفسیر اسمیر و پاتولوژی سرویکس

  116 بازدید

  آذر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی ارایه گزارش آخرین مطالب از کنگره EUROGIN 2017, Amsterdam سخنرانی دکتر فاطمه نیلی با عنوان آنچه متخصصین زنان در تفسیر اسمیر و پاتولوژی سرویکس باید بدانند

 • دکتر سهیلا امینی مقدم، آدنوکارسینوم Insitu و اداره آن

  470 بازدید

  آذر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی ارایه گزارش آخرین مطالب از کنگره EUROGIN 2017, Amsterdam سخنرانی دکتر سهیلا امینی مقدم با عنوان آدنوکارسینوم Insitu، اداره آن و حفظ Fertility

 • دکتر طاهره اشرف گنجویی، ارزیابی خطر CIN II

  159 بازدید

  آذر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی ارایه گزارش آخرین مطالب از کنگره EUROGIN 2017, Amsterdam سخنرانی دکتر طاهره اشرف گنجویی با عنوان ضرورت های اندیکاسیون ها و هزینه اثربخشی ارزیابی خطر CIN II

 • دکتر ملیحه حسن زاده، کانسر اوروفارنژیال و HPV

  239 بازدید

  آذر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی ارایه گزارش آخرین مطالب از کنگره EUROGIN 2017, Amsterdam سخنرانی دکتر ملیحه حسن زاده با عنوان کانسر اوروفارنژیال و HPV

 • دکتر فرح فرزانه، ضایعات آنال

  343 بازدید

  آذر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی ارایه گزارش آخرین مطالب از کنگره EUROGIN 2017, Amsterdam سخنرانی دکتر فرح فرزانه با عنوان ضایعات آنال

 • دکتر زینب نظری، CINtec® PLUS

  110 بازدید

  آذر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی ارایه گزارش آخرین مطالب از کنگره EUROGIN 2017, Amsterdam سخنرانی دکتر زینب نظری با عنوان CINtec® PLUS

 • دکتر مژگان کریمی زارچی، تازه های واکسن HPV

  1,253 بازدید

  آذر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی ارایه گزارش آخرین مطالب از کنگره EUROGIN 2017, Amsterdam سخنرانی دکتر مژگان کریمی زارچی با عنوان تازه های واکسن HPV