در حال بارگذاری

ویدیوهای سفرهای استانی

 • یك روز با ستاری در بوشهر

  سورنا ستاری
  983 بازدید

  (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)

 • سفر دکتر ستاری به اراک

  194 بازدید

  گزارش سفر دکتر ستاری به اراک - شهریور ۹۵ - (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)

 • سفر دکتر ستاری به استان هرمزگان

  129 بازدید

  سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهور ؛ به استان هرمزگان (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)

 • سفر دکتر ستاری به استان آذربایجان غربی

  129 بازدید

  سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهور ؛ به استان آذربایجان غربی (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)

 • سفر دکتر ستاری به استان قم

  158 بازدید

  دیدار دکتر ستاری با مراجع عظام تقلید و علمای استان قم (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)

 • سفر استانی دکتر ستاری به استان سیستان و بلوچستان

  203 بازدید

  سفر استانی دکتر ستاری؛ معاون علمی و فناوری رییس جمهور به استان سیستان و بلوچستان (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)

 • سفر استانی دکتر ستاری به استان خراسان جنوبی

  128 بازدید

  سفر استانی دکتر ستاری؛ معاون علمی و فناوری رییس جمهور به استان خراسان جنوبی (بیرجند) (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)

 • سفردکترستاری به استان فارس

  87 بازدید

  سفردکترستاری ؛ معاون علمی و فناوری رییس جمهور به استان فارس ( بازدیداز پروژه های فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز و پارک علم و فناوری و بنیاد ملی نخبگان استان فارس ) (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)

 • سفردکترستاری به استان مازندران

  84 بازدید

  سفر دکترستاری ؛ معاون علمی و فناوری رییس جمهور به استان مازندران ( بازدید از دانشگاه نوشیروان بابل - پارک علم و فناوری - شرکتهای دانش بنیان) (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)

 • سفر دکتر ستاری به استان خراسان رضوی

  218 بازدید

  سفردکترستاری ؛ معاون علمی و فناوری رییس جمهور به استان خراسان رضوی ۱. دیدار با نماینده ولایت فقیه ؛ آیت الله علم الهدا ۲. بازدید از دانشگاه و پارک علم و فناوری استان (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)

 • سفردکترستاری به استان گلستان

  59 بازدید

  سفردکترستاری ؛ معاون علمی و فناوری رییس جمهور به استان گلستان (بازدید از دانشگاه کشاورزی و مزارع کاشت گیاهان دارویی) (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)

 • سفر دکتر ستاری به استان قزوین

  135 بازدید

  سفر دکتر ستاری ؛ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به استان قزوین (بازدید از پارک علم و فناوری-دانشگاه های استان) (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)

 • سفر دکتر ستاری به استان گیلان

  139 بازدید

  سفر دکتر ستاری ؛ معاون علمی وفناوری رییس جمهور به استان گیلان ( بازدید از پارک علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان) (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)