در حال بارگذاری

ویدیوهای رویدادها

  • آشنایی با کسب و کار های نوین

    224 بازدید

    آشنایی با کسب و کار های نوین (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)

  • استارت آپ ویکند ؟!

    513 بازدید

    آشنایی با استارت آپ ویکندهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)