در حال بارگذاری

ویدیوهای رویدادها

 • پاسداشت روز خبرنگار

  178 بازدید

  پاسداشت روز خبرنگار (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)

 • آشنایی با کسب و کار های نوین

  266 بازدید

  آشنایی با کسب و کار های نوین (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)

 • استارت آپ ویکند ؟!

  596 بازدید

  آشنایی با استارت آپ ویکندهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)