در حال بارگذاری

ویدیوهای رویدادها

 • پاسداشت روز خبرنگار

  184 بازدید

  پاسداشت روز خبرنگار (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)

 • آشنایی با کسب و کار های نوین

  313 بازدید

  آشنایی با کسب و کار های نوین (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)

 • استارت آپ ویکند ؟!

  719 بازدید

  آشنایی با استارت آپ ویکندهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)