در حال بارگذاری
با ترافیک رایگان و دانلود در فیلیمو
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ویدیو‌های جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بازگشت به کانال

ویدیوهای جشنواره ملی فن آفرینی شیخ ...

 • اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

  17 بازدید

  در این ویدئو مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان برگزاری: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • روش های تامین مالی ارزان برای شرکت ها

  4 بازدید

  در این ویدئو سخنرانی "جناب آقای متقی- مشاور بورس و تامین مالی" پیرامون روش های تامین مالی ارزان، پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه و افزایش ارزش شرکت ها در سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان برگزاری: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست انتقال تجربه کارآفرینی اجتماعی- قسمت دوم

  15 بازدید

  در این ویدئو سخنرانی "جناب آقای نبی، مدیرعامل گروه کارخانجات زیتون آرشیا" در نشست انتقال تجربه کارآفرینی اجتماعی سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست انتقال تجربه کارآفرینی اجتماعی- قسمت سوم

  8 بازدید

  در این ویدئو سخنرانی "جناب آقای حسین زاده، مدیرعامل بانک رسالت " در نشست انتقال تجربه کارآفرینی اجتماعی سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست انتقال تجربه کارآفرینی اجتماعی- قسمت ششم

  5 بازدید

  در این ویدئو سخنرانی "جناب آقای قائم پناه، طراح سامانه اینترنتی کشمون" در نشست انتقال تجربه کارآفرینی اجتماعی سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست انتقال تجربه کارآفرینی اجتماعی- قسمت پنجم

  7 بازدید

  در این ویدئو سخنرانی "جناب آقای هاشمی، مدیر مسئول و سر دبیر هفته¬نامه شنبه " در نشست انتقال تجربه کارآفرینی اجتماعی سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست انتقال تجربه کارآفرینی اجتماعی- قسمت چهارم

  10 بازدید

  در این ویدئو سخنرانی "جناب آقای رقایی، عضو هیات موسس و هیات امنا موسسه حامیان کسب و کار اجتماعی ایرانیان" در نشست انتقال تجربه کارآفرینی اجتماعی سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست انتقال تجربه کارآفرینی اجتماعی- قسمت اول

  9 بازدید

  در این ویدئو صحبت های "جناب آقای حمیدی مطلق، عضوء هیئت مدیره انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کار آفرینی اجتماعی " پیرامون معرفی سخنرانان نشست انتقال تجربه کارآفرینی اجتماعی سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • تدکس جلفا – قسمت اول

  3 بازدید

  در این ویدئو سخنرانی جناب آقای امیر وهوشی پیرامون نقش راهبرها (مربی ها) برای شرکت ها در برنامه تدکس جلفا در سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. این برنامه با همکاری رسانه جامعه کارآفرینی اصفهان (اصفهان پلاس) و سامانه ثبت نام رویداد Eventcenter برگزار شد. زمان برگزاری: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir

 • تدکس جلفا – قسمت دوم

  3 بازدید

  در این ویدئو سخنرانی جناب آقای مجید سلامت پیرامون تکنولوژی آینده در برنامه تدکس جلفا در سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. این برنامه با همکاری رسانه جامعه کارآفرینی اصفهان (اصفهان پلاس) و سامانه ثبت نام رویداد Eventcenter برگزار شد. زمان برگزاری: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • تدکس جلفا – قسمت سوم

  1 بازدید

  در این ویدئو سخنرانی جناب آقای محمود کریمی پیرامون تکنولوژی در برنامه تدکس جلفا در سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. این برنامه با همکاری رسانه جامعه کارآفرینی اصفهان (اصفهان پلاس) و سامانه ثبت نام رویداد Eventcenter برگزار شد. زمان برگزاری: 96/02/08روز دوم جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست دانشگاه ها و پژوهشگاه های سرمایه گذار- قسمت اول

  2 بازدید

  در این ویدئو صحبت های آقای دکتر احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و آقای دکتر خسروی، دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی درخصوص معرفی و تشریح اهداف نشست دانشگاه ها و پژوهشگاه های سرمایه گذار سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست دانشگاه ها و پژوهشگاه های سرمایه گذار- قسمت دوم

  1 بازدید

  در این ویدئو صحبت های آقای دکتر ربیعی، رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شریف در نشست دانشگاه ها و پژوهشگاه های سرمایه گذار سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست دانشگاه ها و پژوهشگاه های سرمایه گذار-قسمت چهارم

  بازدید

  در این ویدئو صحبت های آقای دکتر علیدوستی، رییس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در نشست دانشگاه ها و پژوهشگاه های سرمایه گذار سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست دانشگاه ها و پژوهشگاه های سرمایه گذار- قسمت پنجم

  بازدید

  در این ویدئو صحبت های آقای دکتر امیری، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان در نشست دانشگاه ها و پژوهشگاه های سرمایه گذار سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست دانشگاه ها و پژوهشگاه های سرمایه گذار- قسمت ششم

  بازدید

  در این ویدئو صحبت های آقای دکتر مهدوی، جانشین ریاست موسسه آموزشی و تحقیقاتی وزارت دفاع در نشست دانشگاه ها و پژوهشگاه های سرمایه گذار سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست دانشگاه ها و پژوهشگاه های سرمایه گذار- قسمت هفتم

  1 بازدید

  در این ویدئو صحبت های آقای دکتر موسی زاده، مدیرکل پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی و کاربردی در نشست دانشگاه ها و پژوهشگاه های سرمایه گذار سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • نشست دانشگاه ها و پژوهشگاه های سرمایه گذار- قسمت سوم

  4 بازدید

  در این ویدئو صحبت های آقای دکتر رامزی، معاون پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در نشست دانشگاه ها و پژوهشگاه های سرمایه گذار سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش مسابقه ارائه فرصت های سرمایه گذاری– قسمت بیست و دوم

  23 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " طراحی و ساخت ماشین خودگردان برداشت زعفران " در بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش ارائه فرصت های سرمایه گذاری–قسمت بیست و پنجم

  15 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " مخازن کرایوژنیک برای گازهای مایع شده اکسیژن مایع، نیتروژن مایع، آرگون و LNG " در بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش ارائه فرصت های سرمایه گذاری – قسمت بیست و چهارم

  13 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " تولید ملات و قطعات پیش¬ساخته گچی فرآوری شده با نانوسیلیس " در بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش مسابقه ارائه فرصت های سرمایه گذاری– قسمت بیست و سوم

  4 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " بیمه ی مبتنی بر مصرف هوشمند " در بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش مسابقه ای ارائه فرصت های سرمایه گذاری –قسمت شانزدهم

  2 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " درپوش ضدسرقت منهول بتن توانمند " در بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش مسابقه ای ارائه فرصت های سرمایه گذاری – قسمت هفدهم

  6 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " پخش زنده اینترنتی در بستر لحظه نگار " در بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش مسابقه ای ارائه فرصت های سرمایه گذاری – قسمت هجدهم

  8 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " سامانه و متدولوژی برای هوشمندسازی و یکپارچه سازی کنترل و مدیریت کیفیت صنعتی " در بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش مسابقه ای ارائه فرصت های سرمایه گذاری – قسمت نوزدهم

  4 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " دیجی آی " در بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش مسابقه ای ارائه فرصت های سرمایه گذاری – قسمت بیستم

  2 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " دستگاه بسته بندی علوفه " در بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش مسابقه ارائه فرصت های سرمایه گذاری–قسمت بیست و یکم

  2 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " فرمولاسیون و تولید انواع کودهای مایع سنتزی و ارگانیک " در بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش مسابقه ای ارائه فرصت های سرمایه گذاری –قسمت پانزدهم

  4 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " پلت فرم اجتماعی تولید محتوای تعاملی هوشمند " در بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش مسابقه ای ارائه فرصت های سرمایه گذاری –قسمت چهاردهم

  2 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " تولید پودر سوپر جاذب نانویی برای مصارف کشاورزی " در بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش مسابقه ای ارائه فرصت های سرمایه گذاری –قسمت سیزدهم

  2 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " تولید و فرآوری پودر های سرامیکی منیزیم فلورید و سولفید روی " در بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452

 • بخش مسابقه ای ارائه فرصت های سرمایه گذاری –قسمت دوازدهم

  3 بازدید

  در این ویدئو ارائه طرح " ابزار هوشمند لبه یاب مورد استفاده در فرآیندهای فرزکاری دقیق " در بخش مسابقه ای فرصت های سرمایه گذاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی را مشاهده می کنید. زمان ارائه: 96/02/07روز اول جشنواره راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره: کانال تلگرام : shtf_ir@ وب سایت : www.shtf.ir تلفن : 3-03133869452