در حال بارگذاری

ویدیوهای فضای سبز

  • آیا واقعا کودهای خضراء در افزایش سطح برگ موثرند؟

    1,551 بازدید

    نهال های چنار این باغدار ظرف مدت یکسال، به ارتفاع 3 متری و قطر 3،4 و حتی 5 سانتی متری رسیدند. درحالیکه این مقادیر در حالت نرمال برای یک چنار 3 ساله قابل وصول است. این خود از نتایج فوق العاده ی کودهای کلاته خضراء است.افزایش سطح سبز برگها باعث افزایش فتوسنتز شده و برای مقابله با آلودگی هوا در شهر های بزرگ، صنعتی و آلوده بسیار مناسب است. آقای ابراهیم مرادیان، تولید کننده نمونه نهال استان اصفهان