در حال بارگذاری
منظوم ویدیو‌های صحنه ماندگار
بازگشت به کانال

ویدیوهای صحنه ماندگار

 • هنرنمایی فردین و ایرج در سکانس بیادماندنی "گنج قارون"

  1,319 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir و برای اطلاع سریع از اخبار سینما حتما در کانال تلگرامی منظوم عضو شو:https://t.me/manzoom_ir

 • سکانس دیدنی «میثم تمار» در مختارنامه

  206 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir و برای اطلاع سریع از اخبار سینما حتما در کانال تلگرامی منظوم عضو شو:https://t.me/manzoom_ir

 • سکانس دیدنی مختارنامه!!

  554 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir و برای اطلاع سریع از اخبار سینما حتما در کانال تلگرامی منظوم عضو شو:https://t.me/manzoom_ir

 • سکانس برتر سکانسی ناب از فیلم قیصر با بازی بهروز وثوقی

  1,367 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir و برای اطلاع سریع از اخبار سینما حتما در کانال تلگرامی منظوم عضو شو:https://t.me/manzoom_ir

 • سکانس برتر سکانسی ناب از فیلم قیصر با بازی بهروز وثوقی

  2,379 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir و برای اطلاع سریع از اخبار سینما حتما در کانال تلگرامی منظوم عضو شو:https://t.me/manzoom_ir

 • سکانس برتر سکانسی ناب از فیلم قیصر با بازی بهروز وثوقی

  4,031 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir و برای اطلاع سریع از اخبار سینما حتما در کانال تلگرامی منظوم عضو شو:https://t.me/manzoom_ir

 • سکانس ماندگار مرحوم محمد پورستار در نقش حبیب بن مظاهر

  209 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir https://t.me/manzoom_ir

 • بهروز وثوقی بهترین دیالوگش!!

  4,987 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir

 • سکانس برتر و سخنرانی مختار در فیلم مختارنامه!!

  6,509 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir

 • بازی های درخشان - بهروز وثوقی در «داش آکل»!!

  2,035 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir

 • شهادت جناب زهیر بن قین و نمار ظهر عاشورا!!

  861 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir

 • سکانس ماندگار سریال «چرخ فلک»!!

  536 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir

 • سکانس پایانی و ماندگار سریال خانه سبز!!

  322 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir

 • جذاب ترین و مهمترین صحنه سریال حضرت یوسف!!(مقاومت)!!

  1,939 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir

 • (محمد رسول الله) - دیالوگ های ماندگار!!

  493 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir

 • ماندگارترین آیتم ساعت خوش ۵، مسابقه هفته قسمت ۲!!

  608 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir

 • سکانسی ماندگار از فیلم قیصر!!

  1,436 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir

 • سکانس ماندگار انیمیشن شاهزاده روم!!بسیار زیبا!!

  3,023 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir

 • سکانس ماندگار - دل شکسته با بازی بی نظیر خسرو شکیبایی!!

  1,242 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir

 • سکانس ماندگار سریال در پناه تو با بازی مرحوم حسن جوهرچی

  539 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir

 • نماهنگ بازگشت پر افتخار شهید بی سر محسن حججی!!

  728 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir

 • حسن یزدانی در مبارزه دوم خود اینگونه پیروز شد!!

  3,308 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir

 • دیالوگ ماندگار بهروز وثوقی در فیلم قیصر

  4,952 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir

 • مرگ غم انگیزه شخصیت مهم بازی فرقه قاتل Assassins creed

  94 بازدید

  برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir

 • تیزر سریال کمدی «یک وجب خاک» بازپخش از آی فیلم

  732 بازدید

  برای دیدن گالری عکس، آشنایی با بازیگران و خواندن خلاصه داستان این سریال به صفحه اختصاصی اش در منظوم حتما سر بزن: http://manzoom.ir/title/tt1546702

 • تیزر سریال «مدینه» با بازی پریوش نظریه

  1,625 بازدید

  خلاصه داستان سریال «مدینه»: مدینه پس از فوت همسرش جهان، تصمیم می گیرد کارخانه به جا مانده از وی را اداره کند. او برای این کار از پسر خوانده اش بهمن کمک می گیرد. جهان در کارخانه شریکی به نام عبدی داشته و حالا بهمن برای خریدن سهم شریک شان مبلغ هنگفتی پول نزول می کند، اما ماجرا طوری که مدینه و بهمن انتظار دارند، پیش نمی رود و عبدی کشته می شود و...

 • صحنه ماندگار 84 - راز آمدن شاه عبدالعظیم حسنی به ایران

  1,714 بازدید

  رازی که شاه عبدالعظیم حسنی (ع) را به ری کشاند / با بازی داریوش ارجمند و سعید نیک پور در فیلم «مسافر ری» اثر داوود میرباقری

 • صحنه ماندگار 81- رضاعطاران در اسب حیوان نجیبی است

  3,285 بازدید

  سکانس افتتاحیه فیلم «اسب حیوان نجیبی است» اثر عبدالرضا کاهانی با بازی رضاعطاران، حبیب رضایی، بابک حمیدیان

 • صحنه ماندگار 80 - بازی جذاب سهیلا گلستانی در «امروز»

  5,296 بازدید

  سکانس افتتاحیه فیلم سینمایی «امروز» اثری از سیدرضامیرکریمی / شاهد بازی گیرا و جذاب سهیلا گلستانی باشید. ✅ کمال تبریزی درباره «امروز» در اظهار نظری جالب می گوید: «امروز»، فردا فهمیده خواهد شد توسط نسل های آینده و سازندگان بعدی این مرز و بوم؛ همانگونه که دختر بچه «امروز» یونس را می فهمد.

 • صحنه ماندگار 79 - ترانه علیدوستی در سریال شهرزاد

  14,995 بازدید

  صحنه ای بسیار جذاب و دراماتیک از قسمت سریال اول شهرزاد در جریان کودتای مصدق - شاهد بازی فوق العاده ترانه علیدوستی و مصطفی زمانی در این سکانس باشید