در حال بارگذاری
میکسورد ویدیو‌های انیمیشن بیگانگان
بازگشت به کانال

ویدیوهای انیمیشن بیگانگان

 • انیمیشن ترکی بیگانگان گرانی حسن روحانی رئیس جمهور

  608 بازدید

  انیمیشن ترکی بیگانگان گرانی حسن روحانی رئیس جمهور / گرانی و اختلاص / بیکاری و نزاع / باهالیقی حل الیون / سفارش انیمیشن : 09120339920

 • انیمیشن ترکی بیگانگان با آهنگ و رقص آذری ( قطعی برق )

  2,017 بازدید

  برق قطع اولوب گلون گدخ ایداره برقه دیی / با قطعی برق مردمین اعصاب لارینا چور چوب سوخ مین / رقص آذری / رقص ترکی / سفارش انیمیشن 09120339920

 • انیمیشن طنز و خنده دار بیگانگان با لهجه ترکی تولیدداخلی

  2,234 بازدید

  یمیشن طنز بیگانگان این قسمت حمایت از تولید داخلی :از تیم تحقیقاتی زمین به مامور نظارت بر تولیدات راه شیری زمینیان با اینکه میدانند با حمایت از تولیدات داخلی میتوانند بیکاری و فقر را از جامعه ریشه کن کنند. ولی با بی اعتنایی به تولید داخلی موجب رکود وضعیت اقتصادی کشور می شوند.. سفارش انیمیشن : 09120339920

 • انیمیشن بیگانگان حضور زنان در ورزشگاه و استادیوم ترکی

  446 بازدید

  انیمیشن بیگانگان حضور زنان در ورزشگاه و استادیوم ترکی : از تیم تحقیقاتی زمین به کنفدراسیون حقوق بانوان راه شیری زمینیان با اینکه میدانند جو ورزشگاه برای حضور زنان مناسب نیست. ولی با علم کردن حقوق بانوان به طبل ناهنجاری می کوبند. سفارش انیمیشن : 09120339920

 • انیمیشن طنز و خنده دار بیگانگان با لهجه ترکی

  1,792 بازدید

  انیمیشن طنز بیگانگان این قسمت کم آبی : از تیم تحقیقاتی زمین به مامور آب وباران راه شیری زمینیان با اینکه میدانند بقای حیاتشان وابسته به آب است. ولی چنان ریخت و پاش میکنند که گویا فردای وجود ندارد. اینطور که پیش می رود بزرگترین جنگ آینده بر سرآب خواهد بود. سفارش انیمیشن : 09120339920