در حال بارگذاری
مدیران ایران ویدیو‌های باشگاه مدیران ایران
بازگشت به کانال

ویدیوهای باشگاه مدیران ایران

 • نظر شرکت کنندگان درباره نشست دی ماه 97 باشگاه مدیران ایران

  265 بازدید

  نظرسنجی از اعضای باشگاه مدیران ایران در مورد برنامه های باشگاه - دی ماه 1397 باشگاه مدیران ایران Modiriran.ir/Club 02144841991

 • نشست دی ماه 97 باشگاه مدیران ایران با حضور میهمان ویژه

  7,735 بازدید

  گزارشی تصویری کوتاه از نشست دی ماه 97 باشگاه مدیران ایران MODIRIRAN.IR/CLUB 02144841991

 • دورهمی خانوادگی شب یلدا باشگاه مدیران ایران - آذر 97

  88 بازدید

  اعضای باشگاه مدیران ایران یکشنبه های اخر هر ماه با هدف شبکه سازی و گسترش کسب و کار خود دور هم جمع می شوند . یکشنبه آخر آذر ماه با توجه به نزدیکی شب یلدا اعضای باشگاه همراه خانواده کنار یکدیگر شب یلدا را جشن گرفتند. MODIRIRAN.IR/CLUB 02144841991

 • نشست مهر ماه 1397 باشگاه مدیران ایران

  145 بازدید

  باشگاه مدیران ایران تشکیل شده از 56000 مدیر ایرانی در سرتاسر کشور با هدف ایجاد بستری برای شبکه سازی بین مدیران و ایجاد ارتباطات کاری و دوستانه تشکیل شده است . اعضای این خانواده بزرگ یکشنبه های آخر هر ماه گرد هم می آیند و به هدف پیشرفت با هم مشارکت می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام رایگان در باشگاه مدیران ایران به Modiriran.ir/club مراجعه فرمایید. 021-44841991

 • نشست شهریور ماه 1397 باشگاه مدیران ایران

  114 بازدید

  نشست شهریور ماه 1397 باشگاه مدیران ایران با موضوع 7 عادت مردمان موثر و شبکه سازی در تاریخ 97/06/25 با حضور جمعی از اعضای خوب باشگاه مدیران ایران modiriran.ir/club 021-44841991

 • نشست امرداد 1397 باشگاه مدیران ایران

  190 بازدید

  باشگاه مدیران ایران تشکیل شده از 56000 مدیر ایرانی در سرتاسر کشور با هدف ایجاد بستری برای شبکه سازی بین مدیران و ایجاد ارتباطات کاری و دوستانه تشکیل شده است . اعضای این خانواده بزرگ یکشنبه های آخر هر ماه گرد هم می آیند و به هدف پیشرفت با هم مشارکت می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام رایگان در باشگاه مدیران ایران به Modiriran.ir/club مراجعه فرمایید. 021-44841991

 • نشست ماهیانه باشگاه مدیران ایران - خرداد 1397

  106 بازدید

  باشگاه مدیران ایران تشکیل شده از 56000 مدیر ایرانی در سرتاسر کشور با هدف ایجاد بستری برای شبکه سازی بین مدیران و ایجاد ارتباطات کاری و دوستانه تشکیل شده است . اعضای این خانواده بزرگ یکشنبه های آخر هر ماه گرد هم می آیند و به هدف پیشرفت با هم مشارکت می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام رایگان در باشگاه مدیران ایران به Modiriran.ir/club مراجعه فرمایید. 021-44841991

 • نشست ماهیانه باشگاه مدیران ایران - اردیبهشت 1397

  51 بازدید

  باشگاه مدیران ایران تشکیل شده از 56000 مدیر ایرانی در سرتاسر کشور با هدف ایجاد بستری برای شبکه سازی بین مدیران و ایجاد ارتباطات کاری و دوستانه تشکیل شده است . اعضای این خانواده بزرگ یکشنبه های آخر هر ماه گرد هم می آیند و به هدف پیشرفت با هم مشارکت می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام رایگان در باشگاه مدیران ایران به Modiriran.ir/club مراجعه فرمایید. 021-44841991

 • نشست ماهیانه باشگاه مدیران ایران - اسفند 1396

  40 بازدید

  باشگاه مدیران ایران تشکیل شده از 56000 مدیر ایرانی در سرتاسر کشور با هدف ایجاد بستری برای شبکه سازی بین مدیران و ایجاد ارتباطات کاری و دوستانه تشکیل شده است . اعضای این خانواده بزرگ یکشنبه های آخر هر ماه گرد هم می آیند و به هدف پیشرفت با هم مشارکت می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام رایگان در باشگاه مدیران ایران به Modiriran.ir/club مراجعه فرمایید. 021-44841991

 • نشست ماهیانه باشگاه مدیران ایران - آذر 1396

  64 بازدید

  باشگاه مدیران ایران تشکیل شده از 56000 مدیر ایرانی در سرتاسر کشور با هدف ایجاد بستری برای شبکه سازی بین مدیران و ایجاد ارتباطات کاری و دوستانه تشکیل شده است . اعضای این خانواده بزرگ یکشنبه های آخر هر ماه گرد هم می آیند و به هدف پیشرفت با هم مشارکت می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام رایگان در باشگاه مدیران ایران به Modiriran.ir/club مراجعه فرمایید. 021-44841991

 • نشست ماهیانه باشگاه مدیران ایران -مهر 1396

  42 بازدید

  باشگاه مدیران ایران تشکیل شده از 56000 مدیر ایرانی در سرتاسر کشور با هدف ایجاد بستری برای شبکه سازی بین مدیران و ایجاد ارتباطات کاری و دوستانه تشکیل شده است . اعضای این خانواده بزرگ یکشنبه های آخر هر ماه گرد هم می آیند و به هدف پیشرفت با هم مشارکت می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام رایگان در باشگاه مدیران ایران به Modiriran.ir/club مراجعه فرمایید. 021-44841991

 • نشست ماهیانه باشگاه مدیران ایران - امرداد 1396

  60 بازدید

  باشگاه مدیران ایران تشکیل شده از 56000 مدیر ایرانی در سرتاسر کشور با هدف بستری برای شبکه سازی بین مدیران و ایجاد ارتباطات کاری و دوستانه تشکیل شده است . اعضای این خانواده بزرگ یکشنبه های آخر هر ماه گرد هم می آیند و به هدف پیشرفت با هم مشارکت می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام رایگان در باشگاه مدیران ایران به Modiriran.ir/club مراجعه فرمایید. 021-44841991

 • نشست ماهیانه باشگاه مدیران ایران - تیر ماه 1396

  19 بازدید

  باشگاه مدیران ایران تشکیل شده از 56000 مدیر ایرانی در سرتاسر کشور با هدف بستری برای شبکه سازی بین مدیران و ایجاد ارتباطات کاری و دوستانه تشکیل شده است . اعضای این خانواده بزرگ یکشنبه های آخر هر ماه گرد هم می آیند و به هدف پیشرفت با هم مشارکت می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام رایگان در باشگاه مدیران ایران به Modiriran.ir/club مراجعه فرمایید. 021-44841991

 • نشست ماهیانه باشگاه مدیران ایران - خرداد 1396

  29 بازدید

  باشگاه مدیران ایران تشکیل شده از 56000 مدیر ایرانی در سرتاسر کشور با هدف بستری برای شبکه سازی بین مدیران و ایجاد ارتباطات کاری و دوستانه تشکیل شده است . اعضای این خانواده بزرگ یکشنبه های آخر هر ماه گرد هم می آیند و به هدف پیشرفت با هم مشارکت می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام رایگان در باشگاه مدیران ایران به Modiriran.ir/club مراجعه فرمایید. 021-44841991

 • نشست ماهیانه باشگاه مدیران ایران - آذر 1395

  59 بازدید

  باشگاه مدیران ایران تشکیل شده از 56000 مدیر ایرانی در سرتاسر کشور با هدف بستری برای شبکه سازی بین مدیران و ایجاد ارتباطات کاری و دوستانه تشکیل شده است . اعضای این خانواده بزرگ یکشنبه های آخر هر ماه گرد هم می آیند و به هدف پیشرفت با هم مشارکت می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام رایگان در باشگاه مدیران ایران به Modiriran.ir/club مراجعه فرمایید. 021-44841991

 • نشست ماهیانه باشگاه مدیران ایران - ِآبان 1395

  44 بازدید

  باشگاه مدیران ایران تشکیل شده از 56000 مدیر ایرانی در سرتاسر کشور با هدف بستری برای شبکه سازی بین مدیران و ایجاد ارتباطات کاری و دوستانه تشکیل شده است . اعضای این خانواده بزرگ یکشنبه های آخر هر ماه گرد هم می آیند و به هدف پیشرفت با هم مشارکت می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام رایگان در باشگاه مدیران ایران به Modiriran.ir/club مراجعه فرمایید. 021-44841991

 • نشست ماهیانه باشگاه مدیران ایران - مهرماه 1393

  92 بازدید

  باشگاه مدیران ایران تشکیل شده از 56000 مدیر ایرانی در سرتاسر کشور با هدف بستری برای شبکه سازی بین مدیران و ایجاد ارتباطات کاری و دوستانه تشکیل شده است . اعضای این خانواده بزرگ یکشنبه های آخر هر ماه گرد هم می آیند و به هدف پیشرفت با هم مشارکت می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام رایگان در باشگاه مدیران ایران به Modiriran.ir/club مراجعه فرمایید. 021-44841991

 • نشست ماهیانه باشگاه مدیران ایران - امرداد 1392

  68 بازدید

  باشگاه مدیران ایران تشکیل شده از 56000 مدیر ایرانی در سرتاسر کشور با هدف بستری برای شبکه سازی بین مدیران و ایجاد ارتباطات کاری و دوستانه تشکیل شده است . اعضای این خانواده بزرگ یکشنبه های آخر هر ماه گرد هم می آیند و به هدف پیشرفت با هم مشارکت می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام رایگان در باشگاه مدیران ایران به Modiriran.ir/club مراجعه فرمایید. 021-44841991

 • نشست تیر ماه 97 - باشگاه مدیران ایران

  32 بازدید

  یکشنبه های آخر ماه ، اعضای باشگاه مدیران ایران دورهم جمع می شوند تا گپی بزنند . گفتگویی کنند . هوایی تازه کنند و با دوستان و همکاران قدیم و تازه دیداری دوستانه داشته باشند . برای دیدن اعضای باشگاه مدیران ایران به اینجا مراجعه بفرمایید http://modiriran.ir/club/ تلفن تماس :44841991 کانال تلگرام و اینستاگرام : @bashgahemodiran

 • نشست تیر ماه 97 باشگاه مدیران ایران

  38 بازدید

  یکشنبه های آخر ماه ، اعضای باشگاه مدیران ایران دورهم جمع می شوند تا گپی بزنند . گفتگویی کنند . هوایی تازه کنند و با دوستان و همکاران قدیم و تازه دیداری دوستانه داشته باشند . برای دیدن اعضای باشگاه مدیران ایران به اینجا مراجعه بفرمایید http://modiriran.ir/club/ تلفن تماس :44841991 کانال تلگرام و اینستاگرام : @bashgahemodiran

 • سخنرانی دکتر مهدی کنعانی در مورد ایده های کسب و کار -97

  1,126 بازدید

  نشست خرداد ماه 97 باشگاه مدیران ایران با اشتراک ایده هایی برای فضای کسب و کار سخنران : دکتر مهدی کنعانی - مشاور برخی از هلدینگهای فعال در حوزه کشاورزی و پرورش آبزیان - سرمایه گذار و کارآفرین در حوزه فراورده های غذایی Modiriran.ir/club 021-44841991 تلگرام : modiriran@

 • سخنرانی جناب آقای هادی نیلی در مورد ایده های کسب و کار

  209 بازدید

  نشست خرداد ماه 97 باشگاه مدیران ایران با اشتراک ایده هایی برای فضای کسب و کار سخنران : جناب آقای هادی نیلی - صادر کننده نمونه استان اصفهان - مشاور صادرات در زمینه های مختلف تولیدی ، صنعتی ، خدماتی Modiriran.ir/club 021-44841991 تلگرام : modiriran@

 • سخنرانی مهندس عادل طالبی در مورد ایده های کسب و کار

  541 بازدید

  نشست خردادماه 97 باشگاه مدیران ایران با اشتراک ایده هایی برای فضای کسب و کار سخنران : مهندس عادل طالبی - کارآفرین کسب و کارهای اینترنتی - مجری کسب و کارهای اینترنتی - عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی Modiriran.ir/club 021-44841991 تلگرام : modiriran@

 • سخنرانی مهندس خسرو سلجوقی در مورد ایده های کسب و کار

  255 بازدید

  نشست خرداد ماه 97 باشگاه مدیران ایران با اشتراک ایده هایی برای فضای کسب و کار سخنران : مهندس خسرو سلجوقی - کارآفرین برتر در حوزه فردی و اجتماعی - سلطان کرم ایران - مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران Modiriran.ir/club 021-44841991 تلگرام : modiriran@

 • سخنرانی دکتر علی شاه حسینی در مورد ایده های کسب و کار

  326 بازدید

  نشست خردادماه 97 باشگاه مدیران ایران با اشتراک ایده هایی برای فضای کسب و کار سخنران : دکتر علی شاه حسینی دکترای تخصصی مدیریت و برنامه ریزی - مشاور کسب و کار و سخنران بین المللی Modiriran.ir/club 021-44841991 تلگرام : modiriran@

 • سخنرانی دکتر شاهین شاکری در مورد ایده های کسب و کار

  567 بازدید

  نشست خرداد ماه 97 باشگاه مدیران ایران با اشتراک ایده هایی برای فضای کسب و کار سخنران : دکتر شاهین شاکری هیئت مدیره مجموعه مدیران ایران - مشاور توسعه کسب و کار - مدرس و سخنران مباحث کاربردی مدیریت - کارآفرین و منتور در حوزه های نوین کسب و کار Modiriran.ir/club 021-44841991 تلگرام : modiriran@

 • شب یلدا با اعضای خانواده بزرگ مدیران ایران - سال 96

  453 بازدید

  اعضای باشگاه مدیران ایران، یکشنبه آخر هر ماه دور هم جمع می شوند و در کنار شبکه سازی حرفه ای، به تبادل تجربه و فرصت می پردازند . این نشست در روزهای پایانی فصل پاییز بود و جشن شب یلدای باشگاه مدیران ایران برگزار شد. اطلاعات بیشتر : www.modiriran.ir/club مدیران ایران - شماره تماس : 44841991-021

 • گزارش نشست تیر96 باشگاه مدیران ایران

  348 بازدید

  اعضای باشگاه مدیران ایران، یکشنبه آخر هر ماه دور هم جمع می شوند و در کنار شبکه سازی حرفه ای، به تبادل تجربه و فرصت می پردازند . اطلاعات بیشتر : www.modiriran.ir/club

 • ضیافت افطار مدیران ایران - سال 96

  510 بازدید

  همچون سالهای گذشته ضیافت افطار مدیران ایران ، با حضور مدیران اندیشمند در باشگاه مدیران ایران شبی بیاد ماندنی را برای همه حضار آفرید . modiriran.ir/club - 02144841991

 • شایسته سالاری و جمع سالاری از دیدگاه پرفسور خرم

  432 بازدید

  ایران در شایسته سالاری بهتر عمل کرده است یا در جمع سالاری ؟ تفاوت این دو چیست ؟کدام یک از این دو بر دیگری ارجحیت دارد؟سخنان ارزشمند پرفسور خرم را به صورت کامل می توانید با مراجعه به آدرس http://modiriran.ir/shop/index.php?p=49 در یافت نمایید . - 02144841991 -

 • رویکرد سیستمی از نگاه پرفسور خرم-مدیران ایران

  1,075 بازدید

  رویکرد سیستمی میخواهد بگوید من راه حل دارم و راه حل همان خودشناسی انتقادی است و فرافکنی نیست. - 02144841991 - تهیه کامل این سخنرانی با ارزش http://modiriran.ir/shop/index.php?p=49

 • ضیافت مدیران ایران - 17 مهرماه 93

  747 بازدید

  مجموعه «مدیران ایران» در سلسله نشستهایی دوستانه بین مدیران و کارآفرینان، سعی دارد ارتباطات کاری موثری را در بین اعضا، برقرار نماید. www.ModirIran.ir - 02144841991 - modiriran.ir