در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
موتور زرد ویدیو‌های سینی ماله پروانه
بازگشت به کانال

ویدیوهای سینی ماله پروانه

 • نحوه برش سینی ماله موتوری

  209 بازدید

  در این ویدئو با نحوه برش سینی ماله موتوری آشنا خواهیم شد. برای خرید سینی ماله موتوری می توانیدبه آدرس https://motorezard.com مراجعه و یا با تلفن 33998085-021 تماس بگیرید. جهت دیدن انواع سینی ماله پروانه ای و گرفتن قیمت سینی ماله موتوری می توانید به آدرس https://motorezard.com/floating-disks-power-trowel/ مراجعه فرمایید.

 • انبار و نگهداری سینی ماله موتوری

  62 بازدید

  در این ویدئو با انبار و نگهداری سینی ماله موتوری آشنا خواهیم شد. برای خرید سینی ماله موتوری می توانیدبه آدرس https://motorezard.com مراجعه و یا با تلفن 33998085-021 تماس بگیرید. جهت دیدن انواع سینی ماله پروانه ای و گرفتن قیمت سینی ماله موتوری می توانید به آدرس https://motorezard.com/floating-disks-power-trowel/ مراجعه فرمایید.

 • دستگاه برش لیزری

  114 بازدید

  در این ویدئو با دستگاه برش لیزری آشنا خواهید شد. برای خرید سینی ماله موتوری می توانید به آدرس https://motorezard.com مراجعه و یا با تلفن 33998085-021 تماس بگیرید. جهت دیدن انواع ماله برقی و گرفتن قیمت ماله برقی می توانید به آدرس https://motorezard.com/floating-disks-power-trowel/ مراجعه فرمایید.

 • مراحل جابجایی قطعات سینی ماله موتوری

  93 بازدید

  در این ویدئو با مراحل جابجایی قطعات سینی ماله موتوری آشنا خواهید شد. برای خرید سینی ماله موتوری می توانید به آدرس https://motorezard.com مراجعه و یا با تلفن 33998085-021 تماس بگیرید. جهت دیدن انواع ماله برقی و گرفتن قیمت ماله برقی می توانید به آدرس https://motorezard.com/floating-disks-power-trowel/ مراجعه فرمایید.

 • جوشکاری و اماده سازی سینی ماله موتوری

  44 بازدید

  در این ویدئو با جوشکاری و اماده سازی سینی ماله موتوری آشنا خواهید شد. برای خرید سینی ماله موتوری می توانید به آدرس https://motorezard.com مراجعه و یا با تلفن 33998085-021 تماس بگیرید. جهت دیدن انواع ماله برقی و گرفتن قیمت ماله برقی می توانید به آدرس https://motorezard.com/floating-disks-power-trowel/ مراجعه فرمایید.

 • تولید محصولات ساختمانی

  48 بازدید

  در این ویدئو درباره تولید محصولات ساختمانی صحبت شده است. برای خرید سینی ماله موتوری یا سینی ماله پروانه ای می توانیدبه آدرس https://motorezard.com مراجعه و یا با تلفن 33998085-021 تماس بگیرید. جهت دیدن انواع سینی ماله موتوری و گرفتن قیمت سینی ماله موتوری می توانید به آدرس https://motorezard.com/floating-disks-power-trowel/ مراجعه فرمایید.

 • جنس سینی ماله موتوری

  76 بازدید

  در این ویدئو با نحوه ی جوشکاری سینی ماله موتوری آشنا خواهید شد. برای خرید سینی ماله موتوری یا سینی ماله پروانه ای می توانیدبه آدرس https://motorezard.com مراجعه و یا با تلفن 33998085-021 تماس بگیرید. جهت دیدن انواع سینی ماله موتوری و گرفتن قیمت سینی ماله موتوری می توانید به آدرس https://motorezard.com/floating-disks-power-trowel/ مراجعه فرمایید.

 • نحوه ی جوشکاری سینی ماله موتوری

  127 بازدید

  در این ویدئو با نحوه ی جوشکاری سینی ماله موتوری آشنا خواهید شد. برای خرید سینی ماله موتوری یا سینی ماله پروانه ای می توانیدبه آدرس https://motorezard.com مراجعه و یا با تلفن 33998085-021 تماس بگیرید. جهت دیدن انواع سینی ماله موتوری و گرفتن قیمت سینی ماله موتوری می توانید به آدرس https://motorezard.com/floating-disks-power-trowel/ مراجعه فرمایید.

 • مراحل تولید ورق سینی ماله موتوری

  97 بازدید

  در این ویدئو با مراحل تولید ورق سینی ماله موتوری آشنا خواهید شد. برای خرید سینی ماله موتوری یا سینی ماله پروانه ای می توانیدبه آدرس https://motorezard.com مراجعه و یا با تلفن 33998085-021 تماس بگیرید. جهت دیدن انواع سینی ماله موتوری و گرفتن قیمت سینی ماله موتوری می توانید به آدرس https://motorezard.com/floating-disks-power-trowel/ مراجعه فرمایید.

 • مراحل برش ورق در دستگاه برش لیزر

  868 بازدید

  در این ویدئو با مراحل برش ورق در دستگاه برش لیزر آشنا خواهید شد. برای خرید باک موتور روبین و سایر لوازم جانبی ماشین آلات صنعتی می توانیدبه آدرس https://motorezard.com مراجعه و یا با تلفن 33998085-021 تماس بگیرید.

 • مارک سینی ماله پروانه ای

  99 بازدید

  در این ویدئو با انواع مارک سینی ماله موتوری آشنا خواهید شد. برای خرید سینی ماله موتوری یا سینی ماله پروانه ای می توانیدبه آدرس https://motorezard.com مراجعه و یا با تلفن 33998085-021 تماس بگیرید. جهت دیدن انواع سینی ماله موتوری و ماله پروانه ای (موتوری) و هم چنین گرفتن قیمت سینی ماله موتوری می توانید به آدرس https://motorezard.com/floating-disks-power-trowel/ مراجعه فرمایید.