در حال بارگذاری

ویدیوهای گفتگو

 • Rumi's Thoughts - Part 4

  190 بازدید

  بررسی اندیشه های جلال الدین محمد مولوی (به زبان انگلیسی) - کتابخانه شخصی علامه جعفری - مردادماه 1375 // مجری و طراح سؤال: دکتر عبدالله نصری // صداگذاری انگلیسی: دکتر محمدرضا فرهادی کیا http://ostad-jafari.com/en/posts/1397/01/15/Rumi's-Thoughts---Part-4

 • Rumi's Thoughts - Part 3

  168 بازدید

  بررسی اندیشه های جلال الدین محمد مولوی (به زبان انگلیسی) - کتابخانه شخصی علامه جعفری - مردادماه 1375 // مجری و طراح سؤال: دکتر عبدالله نصری // صداگذاری انگلیسی: دکتر محمدرضا فرهادی کیا http://ostad-jafari.com/en/posts/1397/01/15/Rumi's-Thoughts---Part-3

 • Rumi's Thoughts - Part 2

  86 بازدید

  بررسی اندیشه های جلال الدین محمد مولوی (به زبان انگلیسی) - کتابخانه شخصی علامه جعفری - مردادماه 1375 // مجری و طراح سؤال: دکتر عبدالله نصری // صداگذاری انگلیسی: دکتر محمدرضا فرهادی کیا http://ostad-jafari.com/en/posts/1397/01/15/Rumi's-Thoughts---Part-2

 • Rumi's Thoughts - Part 1

  243 بازدید

  بررسی اندیشه های جلال الدین محمد مولوی - کتابخانه شخصی علامه جعفری - مردادماه 1375 // مجری و طراح سؤال: دکتر عبدالله نصری // صداگذاری انگلیسی: دکتر محمدرضا فرهادی کیا http://ostad-jafari.com/en/posts/1397/01/15/Rumi's-Thoughts---Part-1

 • بحثی درباره تعلیم و تربیت - پرسش و پاسخ

  461 بازدید

  کتابخانه شخصی علامه جعفری ـ سال 1375

 • بحثی درباره انسان و آزادی - پرسش و پاسخ

  555 بازدید

  کتابخانه شخصی علامه جعفری - سال 1375

 • بحثی درباره زیبایی و هنر - پرسش و پاسخ

  314 بازدید

  کتابخانه شخصی علامه جعفری - تابستان 1375 http://www.ostad-jafari.com/fa/store/index?Products[category_id]=7

 • بحثی درباره جبر و اختیار - پرسش و پاسخ

  620 بازدید

  کتابخانه شخصی علامه جعفری - تابستان 1375 http://www.ostad-jafari.com/fa/store/index?Products[category_id]=13