در حال بارگذاری
استاد محمدتقی جعفری ویدیو‌های رونمایی کتاب
بازگشت به کانال

ویدیوهای رونمایی کتاب

  • مراسم رونمایی کتاب آری گویی به زندگی - قسمت دوم

    95 بازدید

    آری گویی به زندگی (معنای زندگی از دیدگاه علامه جعفری و متفکران غرب) ـ نوشته دکتر عبدالله نصری ـ مراسم رونمایی ـ کتابخانه علامه جعفری - 2 / خرداد / 1397 - سخنرانی آقایان: دکتر مهدی گلشنی و دکتر عبدالله نصری

  • مراسم رونمایی کتاب آری گویی به زندگی - قسمت اول

    293 بازدید

    آری گویی به زندگی (معنای زندگی از دیدگاه علامه جعفری و متفکران غرب) ـ نوشته دکتر عبدالله نصری ـ مراسم رونمایی ـ کتابخانه علامه جعفری - 2 / خرداد / 1397 - قرائت قرآن، خیر مقدم، شعرخوانی، سخنرانی آقای دکتر قاسم پورحسن