در حال بارگذاری
استاد محمدتقی جعفری ویدیو‌های حکمت، عرفان و ادبیات ایران
بازگشت به کانال

ویدیوهای حکمت، عرفان و ادبیات ایرا ...

  • سخنرانی علامه جعفری در بزرگداشت نظامی گنجوی

    3,208 بازدید

    روز 21 اسفند، یادبود حکیم نظامی گنجوی گرامی باد ـ سخنرانی علامه جعفری در بزرگداشت نظامی گنجوی تحت عنوان: بررسی افکار و اندیشه های نظامی گنجوی - دانشگاه تبریز - 1372 http://www.ostad-jafari.com/Shop/fa/literature/88--.html