در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS

ویدیوهای COMSOL

 • گزیده ای از دوره کامسول در گروه مهندسی پارس پژوهان

  121 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM https://www.instagram.com/parspajouhaan_co https://www.linkedin.com/in/pars-pajouhaan-5b6248144/ https://t.me/CAECAMCAD تهران ستارخان-خیابان شادمان (شادمهر )-پایین تر از کوچه سلامتی پلاک 163- واحد 1 -02166022475

 • دوره کامسول در گروه مهندسی پارس پژوهان

  81 بازدید

  گروه مهندسي پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM https://www.instagram.com/parspajouhaan_co https://www.linkedin.com/in/pars-pajouhaan-5b6248144/ https://t.me/CAECAMCAD تهران ستارخان-خيابان شادمان (شادمهر )-پايين تر از کوچه سلامتي پلاک 163- واحد 1 -02166022475

 • دوره کامسول در گروه مهندسی پارس پژوهان

  142 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM https://www.instagram.com/parspajouhaan_co https://www.linkedin.com/in/pars-pajouhaan-5b6248144/ https://t.me/CAECAMCAD تهران ستارخان-خیابان شادمان (شادمهر )-پایین تر از کوچه سلامتی پلاک 163- واحد 1 -02166022475

 • حل معادلات توربولنسی در کامسول در پارس پژوهان

  115 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM https://www.instagram.com/parspajouhaan_co https://www.linkedin.com/in/pars-pajouhaan-5b6248144/ https://t.me/CAECAMCAD تهران ستارخان-خیابان شادمان (شادمهر )-پایین تر از کوچه سلامتی پلاک 163- واحد 1 -02166022475

 • Defining Materials

  31 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM https://www.instagram.com/parspajouhaan_co https://www.linkedin.com/in/pars-pajouhaan-5b6248144/ https://t.me/CAECAMCAD تهران ستارخان-خیابان شادمان (شادمهر )-پایین تر از کوچه سلامتی پلاک 163- واحد 1 -02166022475

 • COMSOL Conduction Heat transfer

  125 بازدید

  گروه مهندسي پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM https://www.instagram.com/parspajouhaan_co https://www.linkedin.com/in/pars-pajouhaan-5b6248144/ https://t.me/CAECAMCAD تهران ستارخان-خيابان شادمان (شادمهر )-پايين تر از کوچه سلامتي پلاک 163- واحد 1 -02166022475

 • COMSOL Multiphysics Modeling Guide

  91 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM https://www.instagram.com/parspajouhaan_co https://www.linkedin.com/in/pars-pajouhaan-5b6248144/ https://t.me/CAECAMCAD تهران ستارخان-خیابان شادمان (شادمهر )-پایین تر از کوچه سلامتی پلاک 163- واحد 1 -02166022475

 • Defining Materials comsol 07

  46 بازدید

  گروه مهندسي پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM https://www.instagram.com/parspajouhaan_co https://www.linkedin.com/in/pars-pajouhaan-5b6248144/ https://t.me/CAECAMCAD تهران ستارخان-خيابان شادمان (شادمهر )-پايين تر از کوچه سلامتي پلاک 163- واحد 1 -02166022475

 • Structural Mechanics- Static Linear Analysis

  50 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM 66022475 https://www.instagram.com/parspajouhaan_co https://lnkd.in/gKPnUff https://t.me/CAECAMCAD تهران ستارخان-خیابان شادمان (شادمهر )-پایین تر از کوچه سلامتی پلاک 163- واحد 1 -02166022475

 • نحوه post processing روی مبدل پوسته و لوله

  101 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM 66022475 https://www.instagram.com/parspajouhaan_co https://lnkd.in/gKPnUff https://t.me/CAECAMCAD تهران ستارخان-خیابان شادمان (شادمهر )-پایین تر از کوچه سلامتی پلاک 163- واحد 1 -02166022475

 • Meshing comsol

  92 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM 66022475

 • Defining Materials comsol

  85 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM 66022475

 • شبیه سازی جریات سیال در مبدل پوسته و لوله در کامسول

  631 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM 66022475

 • (06) Global Parameters comsol

  65 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان www.parspajouhaan.com 66002475

 • (05) Geometry Operations II-II

  73 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان www.parspajouhaan.com 66002475

 • (04) Geometry Operations I-II comsol

  67 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان www.parspajouhaan.com 66002475

 • (03) Defining Geometry comsol

  80 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان www.parspajouhaan.com 66002475

 • (02) For Absolute Beginners comsol

  64 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان www.parspajouhaan.com 66002475

 • COMSOL

  183 بازدید

  شبیه سازی جریان سیال غیرنیوتنی power law در کانال و بررسی پارامتری اثر غیرنیوتنی بودن آن بر توسعه یافتگی گروه مهندسی پارس پژوهان www.parspajouhaan.com 66002475

 • Deep excavation-Comsol

  45 بازدید

 • COMSOL

  131 بازدید

  ارائه ی یکی از کاربرد های سیالاتی نرم افزار کامسل در خصوص عبور سیال از یک لوله