در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS

ویدیوهای inventor

 • Mold Design - Core Cavity

  306 بازدید

 • Freeform Modelling Tutorial

  53 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM 66022475 https://www.instagram.com/parspajouhaan_co https://lnkd.in/gKPnUff https://t.me/CAECAMCAD تهران ستارخان-خیابان شادمان (شادمهر )-پایین تر از کوچه سلامتی پلاک 163- واحد 1 -02166022475

 • freeform skeleton tutorial sun chair inventor

  99 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM 66022475 https://www.instagram.com/parspajouhaan_co https://lnkd.in/gKPnUff https://t.me/CAECAMCAD تهران ستارخان-خیابان شادمان (شادمهر )-پایین تر از کوچه سلامتی پلاک 163- واحد 1 -02166022475

 • Inventor HSM 2019 Mill-Turn

  69 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM 66022475 https://www.instagram.com/parspajouhaan_co https://lnkd.in/gKPnUff https://t.me/CAECAMCAD تهران ستارخان-خیابان شادمان (شادمهر )-پایین تر از کوچه سلامتی پلاک 163- واحد 1 -02166022475

 • Creating Animations with Inventor Studio

  121 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM 66022475 https://www.instagram.com/parspajouhaan_co https://lnkd.in/gKPnUff https://t.me/CAECAMCAD تهران ستارخان-خیابان شادمان (شادمهر )-پایین تر از کوچه سلامتی پلاک 163- واحد 1 -02166022475

 • revolved in autodesk inventor

  73 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM 66022475 https://www.instagram.com/parspajouhaan_co https://lnkd.in/gKPnUff https://t.me/CAECAMCAD تهران ستارخان-خیابان شادمان (شادمهر )-پایین تر از کوچه سلامتی پلاک 163- واحد 1 -02166022475

 • Inventor HSM 2019 Mill-Turn

  104 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM 66022475 https://www.instagram.com/parspajouhaan_co https://lnkd.in/gKPnUff https://t.me/CAECAMCAD

 • Emboss _ Engrave INVENTOR

  54 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM 66022475 https://www.instagram.com/parspajouhaan_co

 • Coil INVENTOR

  87 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM 66022475

 • 3D Emboss and Engrave inventor

  82 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM 66022475

 • Auto-dimensioning 2D sketches inventor

  10 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM 66022475

 • Modifying 2D Sketches part 4

  29 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان www.parspajouhaan.com 66002475

 • 2D sketch example part 5

  40 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان www.parspajouhaan.com 66002475

 • 3D Extrude part 6

  98 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان www.parspajouhaan.com 66002475

 • Project Geometry part 7

  84 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان www.parspajouhaan.com 66002475

 • inventor Constraints on 2D drawings

  48 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM 66022475

 • inventor Drawing 2D Sketches

  66 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان WWW.PARSPAJOUHAAN.COM 66022475

 • Dynamic Simulation

  52 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان www.parspajouhaan.com 66022475

 • Modeling Tire

  26 بازدید

  گروه مهندسی پارس پژوهان www.parspajiuhaan.com 66022475