در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
سنجش امیرکبیر ویدیو‌های منابع آزمون دکتری
بازگشت به کانال

ویدیوهای منابع آزمون دکتری

 • طرز استفاده از پکیج های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 14

  237 بازدید

  طرز استفاده از پکیج های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 3 - قسمت 14 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر برنامه ریزی آزمون ارشد - برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir http://www.sanjeshetakmili.ir

 • طرز استفاده از پکیج های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 13

  135 بازدید

  طرز استفاده از پکیج های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 2 - قسمت 13 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر برنامه ریزی آزمون ارشد - برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir http://www.sanjeshetakmili.ir

 • طرز استفاده از پکیج های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 12

  274 بازدید

  طرز استفاده از پکیج های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ۱ - قسمت 12 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر برنامه ریزی آزمون ارشد - برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir http://www.sanjeshetakmili.ir

 • روش خلاصه برداری آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 11

  188 بازدید

  روش خلاصه برداری آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 11 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر برنامه ریزی آزمون ارشد - برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir http://www.sanjeshetakmili.ir

 • تکنیک تند خوانی در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری قسمت 10

  628 بازدید

  تکنیک تند خوانی در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 10 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر برنامه ریزی آزمون ارشد - برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir http://www.sanjeshetakmili.ir

 • فراموشی مطالب در قبل و سر جلسه آزمون کارشناسی ارشد و د

  229 بازدید

  فراموشی مطالب در قبل و سر جلسه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 9 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر برنامه ریزی آزمون ارشد - برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir http://www.sanjeshetakmili.

 • کمبود وقت در قبل و سر جلسه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری8

  79 بازدید

  کمبود وقت در قبل و سر جلسه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 8 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر برنامه ریزی آزمون ارشد - برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir http://www.sanjeshetakmili.ir

 • هدف گذاری در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 7

  269 بازدید

  هدف گذاری در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 7 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر برنامه ریزی آزمون ارشد - برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir http://www.sanjeshetakmili.ir

 • همسو بودن تفکر گفتار و عمل در آزمون ارشد و دکتری 6

  90 بازدید

  همسو بودن تفکر گفتار و عمل در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 6 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر برنامه ریزی آزمون ارشد - برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir http://www.sanjeshetakmili.ir

 • قانون جذب و راز قبولی در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 5

  812 بازدید

  قانون جذب و راز قبولی در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 5 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر برنامه ریزی آزمون ارشد - برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir http://www.sanjeshetakmili.ir

 • آزمون آزمایشی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 4

  307 بازدید

  آزمون آزمایشی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 4 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر آزمون آزمایشی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - آزمون آزمایشی آزمون کارشناسی ارشد - آزمون آزمایشی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir

 • کتب و جزوات کنکوری در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری قسمت3

  497 بازدید

  کتب و جزوات کنکوری در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری قسمت3 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر کتب و جزوات کنکوری در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - کتب و جزوات کنکوری در آزمون ارشد - کتب و جزوات کنکوری در آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir

 • کتب مرجع در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت2

  178 بازدید

  کتب مرجع در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت2 کتب مرجع در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر کتب مرجع در آزمون کارشناسی ارشد - کتب مرجع در آزمون دکتری - کتب مرجع آزمون کارشناسی ارشد - کتب مرجع آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir

 • برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری سنجش امیرکبیر - قسمت1

  229 بازدید

  برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر @sanjeshEamirkabir