در حال بارگذاری

ویدیوهای آموزش safe

 • کنترل تنش خاک زیر پی و برش پانچ در safe( آ safe ج آخر )

  1,973 بازدید

  کنترل های مهم طراحی فونداسیون در نرم افزار سیف - کنترل تنش خاک زیر پی با استفاده از ترکیب بار پوش - کنترل برش منگنه یا پانچ در نرم افزار سیف - هر گونه سوال یا ابهام در رابطه با این آموزش از طریق وب سایت شخصی www.saeedfaramarzi.ir

 • تعیین پارامترهای طراحی و برش پانچ (آ safe ج 10 )

  1,176 بازدید

  تعیین پارامترهای طراحی قبل از آنالیز در safe - نحوه تعیین ناحیه پخش بار در فونداسیون های فولادی - تعیین موقعیت کف ستون ها در فونداسیون در safe - هر گونه سوال یا ابهام پیرامون این مبحث از طریق وب سایت شخصی www.saeedfaramarzi.ir

 • ترسیم نوار های طراحی در نرم افزار safe (آ safe ج 9 )

  1,610 بازدید

  تعریف نوارهای طراحی در safe 14 - رسم نوارهای طراحی در safe12-نوار طراحی در safe 12-آموزش طراحی پی نواری با safe 12- طرح هر گونه سوال و رفع اشکال از طریق وب سایت شخصی www.saeedfaramarzi.ir

 • اختصاص مشخصات خاک و بارگذاری در پی ( آ safe ج 8 )

  882 بازدید

  آموزش بارگذاری بار پارکینگ بر روی فونداسیون در safe - بار زنده بر روی فونداسیون - درج سوالات از طریق وب سایت شخصی www.saeedfaramarzi.ir

 • عملیات حذف کشش خاک و ایجاد ترکیب بار کنترلی(آ safe ج 7)

  790 بازدید

  عملیات حذف کشش خاک در فونداسیون - ایجاد ترکیب بار پوش در safe- آموزش جامع طراحی فونداسیون در نرم افزار safe- درج سوالات از طریق وب سایت شخصی www.saeedfaramarzi.ir

 • آموزش ساخت ترکیب بار در نرم افزار Safe (آ safe جلسه 6 )

  1,556 بازدید

  ترکیب های کنترل تنش خاک زیر پی - ترکیب بار های طراحی فونداسیون - ترکیب بار های سیف - ترکیبات بار در safe - تنش خاک زیر پی - دریافت فایل pdf ترکیب بار تنش خاک زیر پی و درج سوالات از طریق وب سایت شخصی www.saeedfaramarzi.ir

 • رسم دال بتنی و ناحیه stiff ستون ها در پی (آ safe ج 5 )

  1,003 بازدید

  آموزش طراحی فونداسیون های نواری - ترسیم مقاطع دال بتنی در فونداسیون- ترسیم ناحیه معادل ستون ها - Quick Draw Area Around Points-Draw Rectangular Slabs/Areas- جهت هر گونه طرح سوال و ابهام پیرامون این مبحث از طریق وب سایت شخصی www.saeedfaramarzi.ir

 • مدلسازی هندسه فونداسیون در safe (آموزش safe جلسه 4 )

  1,588 بازدید

  مدلسازی هندسه فونداسیون در safe با استفاده از اتوکد - ارسال پلان از safe به اتوکد - ایمپورت نقشه از اتوکد به سیف safe - آموزش طراحی پی نواری - آموزش طراحی پی نواری در safe14-پرسش و پاسخ و هر گونه ابهام پیرامون این مبحث از طریق وب سایت شخصی بنده www.saeedfaramarzi.ir

 • ایجاد خروجی (Export) از Etabs به Safe جهت طراحی پی

  3,552 بازدید

  ایجاد خروجی به سیف - نحوه خروجی به safe - اکسپورت F2K به سیف برای طراحی فونداسیون- آموزش کامل نحوه خروجی گرفتن عکس العمل های تکیه گاهی به سیف safe '' طرح سوال - ارتباط با بنده و پرسش و پاسخ از طریق وب سایت شخصی بنده www.saeedfaramarzi.ir ''

 • تعریف مقطع پی و ضریب بستر خاک در safe ( آ safe ج 3)

  3,032 بازدید

  ضریب بستر خاک در safe – تعیین ضریب عکس العمل بستر خاک- مدول بستر خاک – تنش مجاز خاک زیر پی – تعریف مقطع پی در safe - تعریف slab properties – آموزش سیف 14- آموزش طراحی پی نوارب با safe 14- پرسش و پاسخ و هر گونه ابهام پیرامون این مبحث از طریق وب سایت شخصی بنده www.saeedfaramarzi.ir

 • معرفی و تعریف مصالح در Safe (آموزش safe جلسه2)

  1,488 بازدید

  معرفی مصالح فولادی و بتنی- معرفی مصالح ارماتور- تعریف مصالح در سیف- مدول الاستیسیته- مدول الاستیسیته بتن - مدول الاستیسیته فولاد ST37 -ضریب پواسون - ضریب انبساط حرارتی - مدول برشی - مدول برشی در سیف - مدول برشی در ایتبس -تنش نهایی - آموزش طراحی فونداسیون نواری در سیف --- هر گونه ابهام ، نظر و پرسش از طریق وب سایت www.saeedfaramarzi.ir