در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
شِدِرِم ویدیو‌های پایتخت 5 Full HD
بازگشت به کانال

ویدیوهای پایتخت 5 Full HD

 • مجموعه طنز «پایتخت 5» :: قسمت هفدهم (پایانی) | کیفیت فول اچ دی

  2,437 بازدید

  دانلود سریال طنز «پایتخت 5» - قسمت هفدهم (پایانی) با کیفیت عالی 1080p :: کارگردان: سیروس مقدم / نویسنده: محسن تنابنده، امیرحسین قاسمی و خشایار الوند / بازیگران: محسن تنابنده، احمد مهران فر، علیرضا خمسه، ریما رامین فر، بهرام افشاری... / این مجموعه به عنوان بهترین سریال نوروزی (از نگاه مردم) در نظرسنجی صدا و سیما انتخاب شد.

 • مجموعه طنز «پایتخت 5» :: قسمت شانزدهم | کیفیت فول اچ دی

  3,068 بازدید

  دانلود سریال طنز «پایتخت 5» - قسمت شانزدهم با کیفیت عالی 1080p :: کارگردان: سیروس مقدم / نویسنده: محسن تنابنده، امیرحسین قاسمی و خشایار الوند / بازیگران: محسن تنابنده، احمد مهران فر، علیرضا خمسه، ریما رامین فر، بهرام افشاری... / این مجموعه به عنوان بهترین سریال نوروزی (از نگاه مردم) در نظرسنجی صدا و سیما انتخاب شد.

 • مجموعه طنز «پایتخت 5» :: قسمت پانزدهم | کیفیت فول اچ دی

  2,112 بازدید

  دانلود سریال طنز «پایتخت 5» - قسمت پانزدهم با کیفیت عالی 1080p :: کارگردان: سیروس مقدم / نویسنده: محسن تنابنده، امیرحسین قاسمی و خشایار الوند / بازیگران: محسن تنابنده، احمد مهران فر، علیرضا خمسه، ریما رامین فر، بهرام افشاری... / این مجموعه به عنوان بهترین سریال نوروزی (از نگاه مردم) در نظرسنجی صدا و سیما انتخاب شد.

 • مجموعه طنز «پایتخت 5» :: قسمت چهاردهم | کیفیت فول اچ دی

  3,425 بازدید

  دانلود سریال طنز «پایتخت 5» - قسمت چهاردهم با کیفیت عالی 1080p | کارگردان: سیروس مقدم / نویسنده: محسن تنابنده، امیرحسین قاسمی و خشایار الوند / بازیگران: محسن تنابنده، احمد مهران فر، علیرضا خمسه، ریما رامین فر، بهرام افشاری... / این مجموعه به عنوان بهترین سریال نوروزی (از نگاه مردم) در نظرسنجی صدا و سیما انتخاب شد.

 • مجموعه طنز «پایتخت 5» :: قسمت سیزدهم | کیفیت فول اچ دی

  2,346 بازدید

  دانلود سریال طنز «پایتخت 5» - قسمت سیزدهم با کیفیت عالی 1080p :: کارگردان: سیروس مقدم / نویسنده: محسن تنابنده، امیرحسین قاسمی و خشایار الوند / بازیگران: محسن تنابنده، احمد مهران فر، علیرضا خمسه، ریما رامین فر، بهرام افشاری... / این مجموعه به عنوان بهترین سریال نوروزی (از نگاه مردم) در نظرسنجی صدا و سیما انتخاب شد.

 • مجموعه طنز «پایتخت 5» :: قسمت دوازدهم | کیفیت فول اچ دی

  2,080 بازدید

  دانلود سریال طنز «پایتخت 5» - قسمت دوازدهم با کیفیت عالی 1080p :: کارگردان: سیروس مقدم / نویسنده: محسن تنابنده، امیرحسین قاسمی و خشایار الوند / بازیگران: محسن تنابنده، احمد مهران فر، علیرضا خمسه، ریما رامین فر، بهرام افشاری... / این مجموعه به عنوان بهترین سریال نوروزی (از نگاه مردم) در نظرسنجی صدا و سیما انتخاب شد.

 • مجموعه طنز «پایتخت 5» :: قسمت یازدهم | کیفیت فول اچ دی

  1,381 بازدید

  دانلود سریال طنز «پایتخت 5» - قسمت یازدهم با کیفیت عالی 1080p :: کارگردان: سیروس مقدم / نویسنده: محسن تنابنده، امیرحسین قاسمی و خشایار الوند / بازیگران: محسن تنابنده، احمد مهران فر، علیرضا خمسه، ریما رامین فر، بهرام افشاری... / این مجموعه به عنوان بهترین سریال نوروزی (از نگاه مردم) در نظرسنجی صدا و سیما انتخاب شد.

 • مجموعه طنز «پایتخت 5» :: قسمت دهم | کیفیت فول اچ دی

  1,936 بازدید

  دانلود سریال طنز «پایتخت 5» - قسمت دهم با کیفیت عالی 1080p :: کارگردان: سیروس مقدم / نویسنده: محسن تنابنده، امیرحسین قاسمی و خشایار الوند / بازیگران: محسن تنابنده، احمد مهران فر، علیرضا خمسه، ریما رامین فر، بهرام افشاری... / این مجموعه به عنوان بهترین سریال نوروزی (از نگاه مردم) در نظرسنجی صدا و سیما انتخاب شد.

 • مجموعه طنز «پایتخت 5» :: قسمت نُهم | کیفیت فول اچ دی

  1,641 بازدید

  دانلود سریال طنز «پایتخت 5» - قسمت نُهم با کیفیت عالی 1080p :: کارگردان: سیروس مقدم / نویسنده: محسن تنابنده، امیرحسین قاسمی و خشایار الوند / بازیگران: محسن تنابنده، احمد مهران فر، علیرضا خمسه، ریما رامین فر، بهرام افشاری... / این مجموعه به عنوان بهترین سریال نوروزی (از نگاه مردم) در نظرسنجی صدا و سیما انتخاب شد.

 • مجموعه طنز «پایتخت 5» :: قسمت هشتم | کیفیت فول اچ دی

  1,593 بازدید

  دانلود سریال طنز «پایتخت 5» - قسمت هشتم با کیفیت عالی 1080p :: کارگردان: سیروس مقدم / نویسنده: محسن تنابنده، امیرحسین قاسمی و خشایار الوند / بازیگران: محسن تنابنده، احمد مهران فر، علیرضا خمسه، ریما رامین فر، بهرام افشاری... / این مجموعه به عنوان بهترین سریال نوروزی (از نگاه مردم) در نظرسنجی صدا و سیما انتخاب شد.

 • مجموعه طنز «پایتخت 5» :: قسمت هفتم | کیفیت فول اچ دی

  1,734 بازدید

  دانلود سریال طنز «پایتخت 5» - قسمت هفتم با کیفیت عالی 1080p :: کارگردان: سیروس مقدم / نویسنده: محسن تنابنده، امیرحسین قاسمی و خشایار الوند / بازیگران: محسن تنابنده، احمد مهران فر، علیرضا خمسه، ریما رامین فر، بهرام افشاری... / این مجموعه به عنوان بهترین سریال نوروزی (از نگاه مردم) در نظرسنجی صدا و سیما انتخاب شد.

 • مجموعه طنز «پایتخت 5» :: قسمت ششم | کیفیت فول اچ دی

  2,343 بازدید

  دانلود سریال طنز «پایتخت 5» - قسمت ششم با کیفیت عالی 1080p :: کارگردان: سیروس مقدم / نویسنده: محسن تنابنده، امیرحسین قاسمی و خشایار الوند / بازیگران: محسن تنابنده، احمد مهران فر، علیرضا خمسه، ریما رامین فر، بهرام افشاری... / این مجموعه به عنوان بهترین سریال نوروزی (از نگاه مردم) در نظرسنجی صدا و سیما انتخاب شد.

 • مجموعه طنز «پایتخت 5» :: قسمت پنجم | کیفیت فول اچ دی

  1,540 بازدید

  دانلود سریال طنز «پایتخت 5» - قسمت پنجم با کیفیت عالی 1080p :: کارگردان: سیروس مقدم / نویسنده: محسن تنابنده، امیرحسین قاسمی و خشایار الوند / بازیگران: محسن تنابنده، احمد مهران فر، علیرضا خمسه، ریما رامین فر، بهرام افشاری... / این مجموعه به عنوان بهترین سریال نوروزی (از نگاه مردم) در نظرسنجی صدا و سیما انتخاب شد.

 • سریال طنز «پایتخت 5» :: قسمت چهارم | کیفیت فول اچ دی

  2,648 بازدید

  دانلود مجموعه طنز «پایتخت 5» - قسمت چهارم با کیفیت عالی 1080p :: این مجموعه به عنوان بهترین سریال نوروزی (از نگاه مردم) در نظرسنجی صدا و سیما انتخاب شد و در هجدهمین دوره جشن دنیای تصویر تندیس حافظ بهترین سریال، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد (بهرام افشاری) را از آنِ خود کرد.

 • مجموعه طنز «پایتخت 5» :: قسمت سوم | کیفیت فول اچ دی

  1,534 بازدید

  دانلود سریال طنز «پایتخت 5» - قسمت سوم با کیفیت عالی 1080p :: کارگردان: سیروس مقدم / نویسنده: محسن تنابنده، امیرحسین قاسمی و خشایار الوند / بازیگران: محسن تنابنده، احمد مهران فر، علیرضا خمسه، ریما رامین فر، بهرام افشاری... / این مجموعه به عنوان بهترین سریال نوروزی (از نگاه مردم) در نظرسنجی صدا و سیما انتخاب شد.

 • مجموعه طنز «پایتخت 5» :: قسمت دوم | کیفیت فول اچ دی

  1,340 بازدید

  دانلود مجموعه طنز «پایتخت 5» - قسمت دوم با کیفیت عالی 1080p :: کارگردان: سیروس مقدم / نویسنده: محسن تنابنده، امیرحسین قاسمی و خشایار الوند / بازیگران: محسن تنابنده، احمد مهران فر، علیرضا خمسه، ریما رامین فر، بهرام افشاری... / این مجموعه به عنوان بهترین سریال نوروزی (از نگاه مردم) در نظرسنجی صدا و سیما انتخاب شد.

 • سریال طنز «پایتخت 5» :: قسمت اول | کیفیت فول اچ دی

  3,405 بازدید

  دانلود مجموعه طنز «پایتخت 5» - قسمت اول با کیفیت عالی 1080p :: این مجموعه به عنوان بهترین سریال نوروزی (از نگاه مردم) در نظرسنجی صدا و سیما انتخاب شد و در هجدهمین دوره جشن دنیای تصویر تندیسِ حافظ «بهترین سریال»، «بهترین فیلمنامه» و «بهترین بازیگر مرد» (بهرام افشاری) را از آنِ خود کرد.