در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
شبکه رسانه ای صف ویدیو‌های بر آستان کرامت
بازگشت به کانال

ویدیوهای بر آستان کرامت

 • برآستان كریمان | ارزش محبت اهلبیت هنگام جان دادن

  238 بازدید

  مجموعه آنونس "برآستان كریمان" بمناسبت فرارسیدن دهه كرامت به سفارش گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبكه سه سیما توسط شبكه رسانه ای صف تهیه و تولید شد. در مجموعه آنونس روایاتی پیرامون فضیلت زیارت حضرت علی بن موسی الرضا و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما با تصاویری جذاب گردآوری شده است. بنا بر این گزارش این مجموعه آنونس همزمان با فرارسیدن دهه كرامت از شبكه سه سیما پخش خواهند شد. گفتنی است تاكنون شبكه رسانه ای صف وابسته به مركز فرهنگی جهادی عصر ظهور اهواز مجموعه های تلویزیونی متفاوتی را تولید كرده است

 • برآستان كریمان | خبر پیامبر پیرامون حرم امام رضا

  366 بازدید

  مجموعه آنونس "برآستان كریمان" بمناسبت فرارسیدن دهه كرامت به سفارش گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبكه سه سیما توسط شبكه رسانه ای صف تهیه و تولید شد. در مجموعه آنونس روایاتی پیرامون فضیلت زیارت حضرت علی بن موسی الرضا و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما با تصاویری جذاب گردآوری شده است. بنا بر این گزارش این مجموعه آنونس همزمان با فرارسیدن دهه كرامت از شبكه سه سیما پخش خواهند شد. گفتنی است تاكنون شبكه رسانه ای صف وابسته به مركز فرهنگی جهادی عصر ظهور اهواز مجموعه های تلویزیونی متفاوتی را تولید كرده است

 • برآستان كریمان | خبر امام صادق پیرامون حضرت معصومه

  93 بازدید

  مجموعه آنونس "برآستان كریمان" بمناسبت فرارسیدن دهه كرامت به سفارش گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبكه سه سیما توسط شبكه رسانه ای صف تهیه و تولید شد. در مجموعه آنونس روایاتی پیرامون فضیلت زیارت حضرت علی بن موسی الرضا و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما با تصاویری جذاب گردآوری شده است. بنا بر این گزارش این مجموعه آنونس همزمان با فرارسیدن دهه كرامت از شبكه سه سیما پخش خواهند شد. گفتنی است تاكنون شبكه رسانه ای صف وابسته به مركز فرهنگی جهادی عصر ظهور اهواز مجموعه های تلویزیونی متفاوتی را تولید كرده است

 • برآستان كریمان | زیارت حضرت معصومه معادل بهشت است

  154 بازدید

  مجموعه آنونس "برآستان كریمان" بمناسبت فرارسیدن دهه كرامت به سفارش گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبكه سه سیما توسط شبكه رسانه ای صف تهیه و تولید شد. در مجموعه آنونس روایاتی پیرامون فضیلت زیارت حضرت علی بن موسی الرضا و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما با تصاویری جذاب گردآوری شده است. بنا بر این گزارش این مجموعه آنونس همزمان با فرارسیدن دهه كرامت از شبكه سه سیما پخش خواهند شد. گفتنی است تاكنون شبكه رسانه ای صف وابسته به مركز فرهنگی جهادی عصر ظهور اهواز مجموعه های تلویزیونی متفاوتی را تولید كرده است

 • برآستان كریمان | حرم امامان معصوم در قم المقدسه

  170 بازدید

  مجموعه آنونس "برآستان كریمان" بمناسبت فرارسیدن دهه كرامت به سفارش گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبكه سه سیما توسط شبكه رسانه ای صف تهیه و تولید شد. در مجموعه آنونس روایاتی پیرامون فضیلت زیارت حضرت علی بن موسی الرضا و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما با تصاویری جذاب گردآوری شده است. بنا بر این گزارش این مجموعه آنونس همزمان با فرارسیدن دهه كرامت از شبكه سه سیما پخش خواهند شد. گفتنی است تاكنون شبكه رسانه ای صف وابسته به مركز فرهنگی جهادی عصر ظهور اهواز مجموعه های تلویزیونی متفاوتی را تولید كرده است

 • برآستان كریمان | ضمانت امام جواد برای شفاعت زائران امام رضا

  495 بازدید

  مجموعه آنونس "برآستان كریمان" بمناسبت فرارسیدن دهه كرامت به سفارش گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبكه سه سیما توسط شبكه رسانه ای صف تهیه و تولید شد. در مجموعه آنونس روایاتی پیرامون فضیلت زیارت حضرت علی بن موسی الرضا و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما با تصاویری جذاب گردآوری شده است. بنا بر این گزارش این مجموعه آنونس همزمان با فرارسیدن دهه كرامت از شبكه سه سیما پخش خواهند شد. گفتنی است تاكنون شبكه رسانه ای صف وابسته به مركز فرهنگی جهادی عصر ظهور اهواز مجموعه های تلویزیونی متفاوتی را تولید كرده است

 • برآستان كریمان | طوس محل رفت و آمد شیعیان

  105 بازدید

  مجموعه آنونس "برآستان كریمان" بمناسبت فرارسیدن دهه كرامت به سفارش گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبكه سه سیما توسط شبكه رسانه ای صف تهیه و تولید شد. در مجموعه آنونس روایاتی پیرامون فضیلت زیارت حضرت علی بن موسی الرضا و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما با تصاویری جذاب گردآوری شده است. بنا بر این گزارش این مجموعه آنونس همزمان با فرارسیدن دهه كرامت از شبكه سه سیما پخش خواهند شد. گفتنی است تاكنون شبكه رسانه ای صف وابسته به مركز فرهنگی جهادی عصر ظهور اهواز مجموعه های تلویزیونی متفاوتی را تولید كرده است

 • برآستان كریمان | ثواب زیارت امام هشتم

  271 بازدید

  مجموعه آنونس "برآستان كریمان" بمناسبت فرارسیدن دهه كرامت به سفارش گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبكه سه سیما توسط شبكه رسانه ای صف تهیه و تولید شد. در مجموعه آنونس روایاتی پیرامون فضیلت زیارت حضرت علی بن موسی الرضا و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما با تصاویری جذاب گردآوری شده است. بنا بر این گزارش این مجموعه آنونس همزمان با فرارسیدن دهه كرامت از شبكه سه سیما پخش خواهند شد. گفتنی است تاكنون شبكه رسانه ای صف وابسته به مركز فرهنگی جهادی عصر ظهور اهواز مجموعه های تلویزیونی متفاوتی را تولید كرده است