در حال بارگذاری
اندیش سرای کودک و نوجوان ویدیو‌های رویکرد آیت مدار
بازگشت به کانال

ویدیوهای رویکرد آیت مدار

 • جلسه91 کودکان - من با گرگ دوست نمی شوم

  566 بازدید

  رویکرد آیت مدار | من با گرگ دوست نمی شوم | 17 بهمن 1394 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه80 کودکان - باران شست وبرد

  285 بازدید

  رویکرد آیت مدار(26) | باران شست وبرد | 1393/12/02 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه78 کودکان - طغیان

  131 بازدید

  رویکرد آیت مدار(25) | طغیان | 1393/11/11 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه36 کودکان - من پشت صفر ها عدد یک می گذارم.

  157 بازدید

  رویکرد آیت مدار(23) | من پشت صفر ها عدد یک می گذارم. | 1391/10/30 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه32 کودکان - ایمان به چی و کی؟!

  190 بازدید

  رویکرد آیت مدار(22) | ایمان به چی و کی؟! | 1391/09/18 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین

 • جلسه21 کودکان - بار

  139 بازدید

  رویکرد آیت مدار(21) | بار | 1391/02/09 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه20 کودکان - جاده مستقیم

  313 بازدید

  رویکرد آیت مدار(20) | جاده مستقیم | 1391/02/02 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه19 کودکان - مرحله دوم

  137 بازدید

  رویکرد آیت مدار(19) | مرحله دوم | 1390/12/20 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه18 کودکان - تدبیر

  134 بازدید

  رویکرد آیت مدار(18) | تدبیر | 1390/12/13 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه17 کودکان - من هم قله خواهم شد.

  149 بازدید

  رویکرد آیت مدار(17) | من هم قله خواهم شد. | 1390/12/02 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین | http://strategistkids.ir/?page_id=43&id=17 |

 • جلسه16 کودکان - من هم خودم را نگه می دارم!

  269 بازدید

  رویکرد آیت مدار(16) | من هم خودم را نگه می دارم! | 1390/11/25 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین | http://strategistkids.ir/?page_id=43

 • جلسه15 کودکان - یک دانه هفت خوشه!

  269 بازدید

  رویکرد آیت مدار(15) | یک دانه هفت خوشه! | 1390/12/06 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین | http://strategistkids.ir/?page_id=43

 • جلسه14 کودکان - میمون آدم نمی شود!

  520 بازدید

  رویکرد آیت مدار(14) | میمون آدم نمی شود! | 1390/11/12 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین | http://strategistkids.ir/?page_id=43

 • جلسه13 کودکان - گل آفتاب گردان

  267 بازدید

  رویکرد آیت مدار(13) | گل آفتاب گردان | 1390/10/25 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین | http://strategistkids.ir/?page_id=43

 • جلسه12 کودکان - حسنک بیدار شو!

  250 بازدید

  رویکرد آیت مدار(12) | حسنک بیدار شو! | 1390/10/17 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین | http://strategistkids.ir/?page_id=43

 • جلسه11 کودکان - حسنک کجایی؟

  393 بازدید

  رویکرد آیت مدار(11) | حسنک کجایی؟ | 1390/10/04 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین | http://strategistkids.ir/?page_id=43

 • جلسه10 کودکان - من هم غیر قابل پیش بینی می شوم!

  190 بازدید

  رویکرد آیت مدار(10) | من هم غیر قابل پیش بینی می شوم! | 1390/09/26 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین | http://strategistkids.ir/?page_id=43

 • جلسه9 کودکان - من هم پرواز می کنم!

  199 بازدید

  رویکرد آیت مدار(9) | من هم پرواز می کنم! | 1390/09/13 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین | http://strategistkids.ir/?page_id=43&id=9 |

 • جلسه8 کودکان - من غافل نمی شوم!

  251 بازدید

  رویکرد آیت مدار(8) | من غافل نمی شوم! | 1390/09/08 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین | http://strategistkids.ir/?page_id=43&id=8 |

 • جلسه7 کودکان - من اصرار نمی کنم!

  120 بازدید

  رویکرد آیت مدار(7) | من اصرار نمی کنم! | 1390/08/29 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین | http://strategistkids.ir/?page_id=43&id=7 |

 • جلسه6 کودکان - من همه را نجات می دهم!

  262 بازدید

  رویکرد آیت مدار(6) | من همه را نجات می دهم! | 1390/08/22 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین | http://strategistkids.ir/?page_id=43&id=6 |

 • جلسه5 کودکان - من عمل می کنم!

  180 بازدید

  رویکرد آیت مدار(5) | من عمل می کنم! | 1390/08/14 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین | http://strategistkids.ir/?page_id=43

 • جلسه4 کودکان - من خانه محکمی می سازم!

  194 بازدید

  رویکرد آیت مدار(4) | من خانه محکمی می سازم! | 1390/08/07 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین | http://strategistkids.ir/?page_id=43

 • جلسه3 کودکان - من رنگ عوض نمی کنم!

  211 بازدید

  رویکرد آیت مدار(3) | من رنگ عوض نمی کنم! | 1390/08/01 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین | http://strategistkids.ir/?page_id=43

 • جلسه2 کودکان - من مروارید می پرورانم!

  221 بازدید

  رویکرد آیت مدار(2) | من مروارید می پرورانم! | 1390/07/26 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین | http://strategistkids.ir/?page_id=43

 • جلسه1 کودکان - من هم پروانه می شوم!

  456 بازدید

  رویکرد آیت مدار (1) | من هم پروانه می شوم! | 1390/07/06 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین | http://strategistkids.ir/?page_id=43&id=1 |