در حال بارگذاری
اندیش سرای کودک و نوجوان ویدیو‌های رویکرد تصمیم مدار
بازگشت به کانال

ویدیوهای رویکرد تصمیم مدار

 • جلسه6 نوجوان - تو می تونی، برو.

  312 بازدید

  رویکرد تصمیم مدار | تو می تونی، برو | 28 فروردین 1395 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه42 کودکان - لج

  450 بازدید

  رویکرد تصمیم مدار(3) | لج | 1392/01/31 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه39 کودکان - تصمیم در مورد کی؟!

  308 بازدید

  رویکرد تصمیم مدار(13) | تصمیم در مورد کی؟! | 1391/12/12 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه37 کودکان - هر چه را بهر کاری ساختند!

  1,977 بازدید

  رویکردتصمیم مدار(12) | هر چه را بهر کاری ساختند! | 1391/11/14 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه35 کودکان - دور اندیشی

  481 بازدید

  رویکرد تصمیم مدا(11) | دور اندیشی | 1391/10/30 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه34 کودکان - پولتو کجا میذاری؟!

  1,788 بازدید

  رویکرد تصمیم مدار(10) | پولتو کجا میذاری؟! | 1391/10/02 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین

 • جلسه33 کودکان - خودفریبی

  991 بازدید

  رویکرد تصمیم مدار(9) | خودفریبی | 1391/09/25 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین

 • جلسه29 کودکان - رشد وتعالی تصمیم

  890 بازدید

  رویکرد آیت مدار(29) | جهل | 1391/08/20 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین

 • جلسه28 کودکان - جهل

  607 بازدید

  رویکرد آیت مدار(28) | جهل | 1391/08/20 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین

 • جلسه27 کودکان - وقتی هدف جابه جا می شود.

  800 بازدید

  رویکرد آیت مدار(27) | وقتی هدف جابه جا می شود. | 1391/08/06 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین

 • جلسه26 کودکان -وکیل مدافع

  327 بازدید

  رویکرد آیت مدار(26) | وکیل مدافع | 1391/07/29 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه25 کودکان - دومینوی اشتباهات

  793 بازدید

  رویکرد آیت مدار(25) | دومینوی اشتباهات | 1391/07/15 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه24 کودکان - وقتی هدف گم می شود!

  815 بازدید

  رویکرد آیت مدار(24) | وقتی هدف گم می شود! | 1391/07/15 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه23 کودکان - کاغذ دیواری

  964 بازدید

  رویکرد آیت مدار(23) | کاغذ دیواری | 1391/07/08 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه22 کودکان - آیا به صرفه است!

  590 بازدید

  رویکرد آیت مدار(22) | آیا به صرفه است! | 1391/07/01 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |