در حال بارگذاری
اندیش سرای کودک و نوجوان ویدیو‌های رویکرد اجتماع مدار
بازگشت به کانال

ویدیوهای رویکرد اجتماع مدار

 • جلسه90 کودکان - تو سیاره داری یا ستاره؟

  1,177 بازدید

  روی کرد اجتماع مدار | تو سیاره داری یا ستاره؟ | 3 بهمن 1394 | وره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین

 • جلسه59 کودکان - مأموریت از سوی ملکه

  330 بازدید

  رویکرد اجتماع مدار(3) | مأموریت از سوی ملکه | 1392/09/09 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه53 کودکان - ما

  439 بازدید

  رویکرد اجتماع مدار(2) | ما | 1392/07/13 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه52 کودکان - من

  324 بازدید

  رویکرد اجتماع مدار(1) | من | 1392/07/06 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه51 کودکان - تهدید همیشه هست، تو آماده ای؟!

  159 بازدید

  رویکرد قدرت مدار(11) | تهدید همیشه هست، تو آماده ای؟! | 1392/06/30 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |