در حال بارگذاری
سرزمین تیزهوش ها ویدیو‌های راه تیزهوشان
بازگشت به کانال

ویدیوهای راه تیزهوشان

 • راه تیزهوشان قسمت پنجم

  1,457 بازدید

  راه تیزهوشان کاری مشترک از سرزمین تیزهوش ها و آموزشگاه شفق با ارائه فایل های صوتی و تصویری از آبان ماه تا آزمون تیزهوشان و آزمون های ورودی مدارس برتر سعی در پاسخ دادن به درگیری های ذهنی والدین و دانش اموزان ششم دارد. در این قسمت شیوه ی صحیح مطالعه ی درس ریاضی مطرح شده است.

 • راه تیزهوشان قسمت چهارم

  763 بازدید

  راه تیزهوشان کاری مشترک از سرزمین تیزهوش ها و آموزشگاه شفق با ارائه فایل های صوتی و تصویری از آبان ماه تا آزمون تیزهوشان و آزمون های ورودی مدارس برتر سعی در پاسخ دادن به درگیری های ذهنی والدین و دانش اموزان ششم دارد. در این جلسه به تحلیل کارنامه آزمون می پردازیم و چگونگی کشف نقاط قوت و ضعف به کمک کارنامه آزمون را یاد خواهیم داد.

 • راه آموزش قسمت سوم

  671 بازدید

  راه تیزهوشان کاری مشترک از سرزمین تیزهوش ها و آموزشگاه شفق با ارائه فایل های صوتی و تصویری از آبان ماه تا آزمون تیزهوشان و آزمون های ورودی مدارس برتر سعی در پاسخ دادن به درگیری های ذهنی والدین و دانش اموزان ششم دارد. در این جلسه به معلم خصوصی و شرایط انتخاب آن می پردازیم.

 • راه تیزهوشان - قسمت دوم

  998 بازدید

  راه تیزهوشان کاری مشترک از سرزمین تیزهوش ها و آموزشگاه شفق با ارائه فایل های صوتی و تصویری از آبان ماه تا آزمون تیزهوشان و آزمون های ورودی مدارس برتر سعی در پاسخ دادن به درگیری های ذهنی والدین و دانش اموزان ششم دارد. در این جلسه به نیاز های راه تیزهوشان می پردازیم.

 • راه تیزهوشان - قسمت اول

  1,893 بازدید

  کاری مشترک از سرزمین تیزهوش ها و آموزشگاه شفق است که با ارائه فایل های صوتی و تصویری از آبان ماه تا آزمون تیزهوشان و آزمون های ورودی مدارس برتر سعی در پاسخ دادن به درگیری های ذهنی والدین و دانش اموزان ششم را دارد. در این جلسه به معرفی مسیر راه تیزهوشان پرداخته شد.