در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
ونتیوک ویدیو‌های client - طراحی وبسایت - مقدماتی
بازگشت به کانال

ویدیوهای client - طراحی وبسایت - م ...

 • جلسه 9 پارت 5 - آموزش وب کلاینت - html css - مقدماتی

  253 بازدید

  جلسه نهم پارت پنجم آموزش طراحی وبسایت مقدماتی با html css + مباحث : ریسپانسیوسازی + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 9 پارت 4 - آموزش وب کلاینت - html css - مقدماتی

  292 بازدید

  جلسه نهم پارت چهارم آموزش طراحی وبسایت مقدماتی با html css + مباحث : ریسپانسیوسازی + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 9 پارت 3 - آموزش وب کلاینت - html css - مقدماتی

  206 بازدید

  جلسه نهم پارت سوم آموزش طراحی وبسایت مقدماتی با html css + مباحث : ریسپانسیوسازی + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 9 پارت 2 - آموزش وب کلاینت - html css - مقدماتی

  185 بازدید

  جلسه نهم پارت دوم آموزش طراحی وبسایت مقدماتی با html css + مباحث : ریسپانسیوسازی + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 9 پارت 1 - آموزش وب کلاینت - html css - مقدماتی

  292 بازدید

  جلسه نهم پارت اول آموزش طراحی وبسایت مقدماتی با html css + مباحث : ریسپانسیوسازی + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 8 پارت 3 - آموزش وب کلاینت - html css - مقدماتی

  245 بازدید

  جلسه هشتم پارت سوم آموزش طراحی وبسایت مقدماتی با html css + مباحث : انجام پروژه شماره سه + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 8 پارت 2 - آموزش وب کلاینت - html css - مقدماتی

  222 بازدید

  جلسه هشتم پارت دوم آموزش طراحی وبسایت مقدماتی با html css + مباحث : انجام پروژه شماره سه + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 8 پارت 1 - آموزش وب کلاینت - html css - مقدماتی

  240 بازدید

  جلسه هشتم پارت اول آموزش طراحی وبسایت مقدماتی با html css + مباحث : انجام پروژه شماره سه + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 7 - آموزش وب کلاینت - html css - مقدماتی

  284 بازدید

  + جلسه هفتم آموزش طراحی وبسایت مقدماتی با html css + مباحث : -> خاصیت display -> خاصیت float -> خاصیت visibility + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 6 - آموزش وب کلاینت - html css - مقدماتی

  225 بازدید

  جلسه ششم آموزش طراحی وبسایت مقدماتی با html css مباحث : -> خاصیت font در CSS -> معرفی fontawesome کانال تلگرام : t.me/venituk پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk وبسایت : ventiuk.com مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 5 - آموزش وب کلاینت - html css - مقدماتی

  294 بازدید

  جلسه پنجم آموزش طراحی وبسایت مقدماتی با html css مباحث : -

 • جلسه 4 پارت 3 - آموزش وب کلاینت - html css - مقدماتی

  222 بازدید

  +جلسه چهارم پارت سوم آموزش طراحی وبسایت مقدماتی با html css +مباحث : -تگ نقل قول -برخی ویژگی CSS -انجام پروژه 2 +کانال تلگرام : t.me/venituk +پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk +وبسایت : ventiuk.com +مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 4 پارت 2 - آموزش وب کلاینت - html css - مقدماتی

  259 بازدید

  +جلسه چهارم پارت دوم آموزش طراحی وبسایت مقدماتی با html css +مباحث : -تگ نقل قول -برخی ویژگی CSS -انجام پروژه 2 +کانال تلگرام : t.me/venituk +پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk +وبسایت : ventiuk.com +مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 4 پارت 1 - آموزش وب کلاینت - html css - مقدماتی

  341 بازدید

  +جلسه چهارم پارت اول آموزش طراحی وبسایت مقدماتی با html css +مباحث : -تگ نقل قول -برخی ویژگی CSS -انجام پروژه 2 +کانال تلگرام : t.me/venituk +پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk +وبسایت : ventiuk.com +مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 3 پارت 2 - آموزش وب کلاینت - html css - مقدماتی

  240 بازدید

  +جلسه سوم پارت دوم آموزش طراحی وبسایت مقدماتی با html css +مباحث : -آشنایی با CSS -ویژگی اندازه دهی -آموزش رنگها +کانال تلگرام : t.me/venituk +پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk +وبسایت : ventiuk.com +مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 3 پارت 1 - آموزش وب کلاینت - html css - مقدماتی

  245 بازدید

  +جلسه سوم پارت اول آموزش طراحی وبسایت مقدماتی با html css +مباحث : -آشنایی با CSS -ویژگی اندازه دهی -آموزش رنگها +کانال تلگرام : t.me/venituk +پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk +وبسایت : ventiuk.com +مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 2 - آموزش وب کلاینت - html css - مقدماتی

  520 بازدید

  +جلسه دوم آموزش طراحی وبسایت مقدماتی با html css +مباحث : -تگ table -تگ های متن -انجام پروژه 1 +کانال تلگرام : t.me/venituk +پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk +وبسایت : ventiuk.com +مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 1 پارت 2 - آموزش وب کلاینت - html css - مقدماتی

  536 بازدید

  +جلسه اول پارت دوم آموزش طراحی وبسایت مقدماتی با html css +مباحث : -آشنایی با مفاهیم اولیه -مقدمات HTML +کانال تلگرام : t.me/venituk +پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk +وبسایت : ventiuk.com +مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 1 پارت 1 - آموزش وب کلاینت - html css - مقدماتی

  840 بازدید

  +جلسه اول پارت اول آموزش طراحی وبسایت مقدماتی با html css +مباحث : -آشنایی با مفاهیم اولیه -مقدمات HTML +کانال تلگرام : t.me/venituk +پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk +وبسایت : ventiuk.com +مدرس : امیرحسین محمدزاده