در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
ونتیوک ویدیو‌های client- طراحی وبسایت - پیشرفته
بازگشت به کانال

ویدیوهای client- طراحی وبسایت - پی ...

 • جلسه 7 پارت 4 - آموزش وب کلاینت - html css js - پیشرفته

  210 بازدید

  +جلسه هفتم پارت چهارم آموزش طراحی وبسایت پیشرفته با Html ,Css ,JavaScript +مباحث: -مدیریت اسکرول با جاوااسکریپت - scroll in js +کانال تلگرام : t.me/venituk +پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk +وبسایت : ventiuk.com +مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 7 پارت 3 - آموزش وب کلاینت - html css js - پیشرفته

  145 بازدید

  +جلسه هفتم پارت سوم آموزش طراحی وبسایت پیشرفته با Html ,Css ,JavaScript +مباحث: -مدیریت اسکرول با جاوااسکریپت - scroll in js +کانال تلگرام : t.me/venituk +پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk +وبسایت : ventiuk.com +مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 7 پارت 2 - آموزش وب کلاینت - html css js - پیشرفته

  165 بازدید

  +جلسه هفتم پارت دوم آموزش طراحی وبسایت پیشرفته با Html ,Css ,JavaScript +مباحث: -مدیریت اسکرول با جاوااسکریپت - scroll in js +کانال تلگرام : t.me/venituk +پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk +وبسایت : ventiuk.com +مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 7 پارت 1 - آموزش وب کلاینت - html css js - پیشرفته

  207 بازدید

  +جلسه هفتم پارت اول آموزش طراحی وبسایت پیشرفته با Html ,Css ,JavaScript +مباحث: -مدیریت اسکرول با جاوااسکریپت - scroll in js +کانال تلگرام : t.me/ventiuk +پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk +وبسایت : ventiuk.com +مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 6 - آموزش وب کلاینت - html css js - پیشرفته

  262 بازدید

  +جلسه ششم آموزش طراحی وبسایت پیشرفته با Html ,Css ,JavaScript +مباحث: -آشنایی با setInterval ,clearInterval -انجام پروژه ۳ +کانال تلگرام : t.me/venituk +پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk +وبسایت : ventiuk.com +مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 5 پارت 4- آموزش وب کلاینت - html css js - پیشرفته

  266 بازدید

  +جلسه پنجم پارت چهارم آموزش طراحی وبسایت پیشرفته با Html ,Css ,JavaScript +مباحث: -آشنایی با setTimeOut -انجام پروژه ۳ +کانال تلگرام : t.me/venituk +پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk +وبسایت : ventiuk.com +مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 5 پارت 3- آموزش وب کلاینت - html css js - پیشرفته

  211 بازدید

  +جلسه پنجم پارت سوم آموزش طراحی وبسایت پیشرفته با Html ,Css ,JavaScript +مباحث: -آشنایی با setTimeOut -انجام پروژه ۳ +کانال تلگرام : t.me/venituk +پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk +وبسایت : ventiuk.com +مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 5 پارت 2- آموزش وب کلاینت - html css js - پیشرفته

  205 بازدید

  +جلسه پنجم پارت دوم آموزش طراحی وبسایت پیشرفته با Html ,Css ,JavaScript +مباحث: -آشنایی با setTimeOut -انجام پروژه ۳ +کانال تلگرام : t.me/venituk +پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk +وبسایت : ventiuk.com +مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 5 پارت 1- آموزش وب کلاینت - html css js - پیشرفته

  211 بازدید

  +جلسه پنجم پارت اول آموزش طراحی وبسایت پیشرفته با Html ,Css ,JavaScript +مباحث: -آشنایی با setTimeOut -انجام پروژه ۳ +کانال تلگرام : t.me/venituk +پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk +وبسایت : ventiuk.com +مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 4 پارت 2- آموزش وب کلاینت - html css js - پیشرفته

  178 بازدید

  +جلسه چهارم پارت دوم آموزش طراحی وبسایت پیشرفته با Html ,Css ,JavaScript +مباحث: -آشنایی با document getElementById -انجام پروژه ۲ +کانال تلگرام : t.me/venituk +پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk +وبسایت : ventiuk.com +مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 4 پارت 1- آموزش وب کلاینت - html css js - پیشرفته

  260 بازدید

  +جلسه چهارم پارت اول آموزش طراحی وبسایت پیشرفته با Html ,Css ,JavaScript +مباحث: -آشنایی با document getElementById -انجام پروژه ۲ +کانال تلگرام : t.me/venituk +پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk +وبسایت : ventiuk.com +مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 3 - آموزش وب کلاینت - html css js - پیشرفته

  236 بازدید

  +جلسه سوم آموزش طراحی وبسایت پیشرفته با Html ,Css ,JavaScript +مباحث: -انجام پروژه ۱ +کانال تلگرام : t.me/venituk +پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk +وبسایت : ventiuk.com +مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 2 - آموزش وب کلاینت - html css js - پیشرفته

  238 بازدید

  +جلسه دوم آموزش طراحی وبسایت پیشرفته با Html ,Css ,JavaScript +مباحث: -شی گرایی در جاوا اسکریپت +کانال تلگرام : t.me/venituk +پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk +وبسایت : ventiuk.com +مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه 1 - آموزش وب کلاینت - html css js - پیشرفته

  364 بازدید

  +جلسه اول آموزش طراحی وبسایت پیشرفته با Html ,Css ,JavaScript +مباحث: -آشنایی بامفاهیم js -تعریف متغیر -عملیات منطقی و محاسباتی +کانال تلگرام : t.me/venituk +پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk +وبسایت : ventiuk.com +مدرس : امیرحسین محمدزاده