در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
ونتیوک ویدیو‌های nodejs
بازگشت به کانال

ویدیوهای nodejs

 • جلسه بیست و سوم - آموزش nodejs expressjs

  431 بازدید

  جلسه بیست و سوم آموزش nodejs + مباحث : complete login and logout + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه بیست و دوم - آموزش nodejs expressjs

  48 بازدید

  جلسه بیست و دوم آموزش nodejs + مباحث : complete login and logout + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه بیست و یکم - آموزش nodejs expressjs

  126 بازدید

  جلسه بیستو یکم آموزش nodejs + مباحث : Front-end – session check on client template + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه بیستم - آموزش nodejs expressjs

  111 بازدید

  جلسه بیستم آموزش nodejs + مباحث : Create user session login – create sessions + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه نوزدهم - آموزش nodejs expressjs

  111 بازدید

  جلسه نوزدهم آموزش nodejs + مباحث : Body-parser Package – post requiest – post input datas + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه هجدهم - آموزش nodejs expressjs

  94 بازدید

  جلسه هجدهم آموزش nodejs + مباحث : Front-end - Ajax + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه هفدهم - آموزش nodejs expressjs

  109 بازدید

  جلسه هفدهم آموزش nodejs + مباحث :Blocking – none blocking – front-end – fs package – file system + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه شانزدهم - آموزش nodejs expressjs

  141 بازدید

  جلسه شانزدهم آموزش nodejs + مباحث : Static files , express.static – complete users permission checker + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه پانزدهم - آموزش nodejs expressjs

  104 بازدید

  جلسه پانزدهم آموزش nodejs + مباحث : Cookie-session Package – permission checker + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه چهاردهم - آموزش nodejs expressjs

  129 بازدید

  جلسه چهاردهم آموزش nodejs + مباحث : JSON – check permissions – cookies and session + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه سیزدهم - آموزش nodejs expressjs

  119 بازدید

  جلسه سیزدهم آموزش nodejs + مباحث : complete users api switching + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه دوازدهم - آموزش nodejs expressjs

  118 بازدید

  جلسه دوازدهم آموزش nodejs + مباحث : req.params, api switching + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه یازدهم - آموزش nodejs expressjs

  150 بازدید

  جلسه یازدهم آموزش nodejs + مباحث : complete lab.user dbLayers + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه دهم - آموزش nodejs expressjs

  146 بازدید

  جلسه دهم آموزش nodejs + مباحث : customize result at dbLayer + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه نهم - آموزش nodejs expressjs

  120 بازدید

  جلسه نهم آموزش nodejs + مباحث : الگوریتم , create SELECT mediumUserInfo dbLayer + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه هشتم - آموزش nodejs expressjs

  112 بازدید

  جلسه هشتم آموزش nodejs + مباحث : mysql package, mysql connection, get result with sql at ,mysql + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه هفتم - آموزش nodejs expressjs

  127 بازدید

  جلسه هفتم آموزش nodejs + مباحث : create dbLayer madules + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه ششم - آموزش nodejs expressjs

  110 بازدید

  جلسه ششم آموزش nodejs + مباحث :- ایجاد ساختار کلی لایه پایگاه داده, برنامه نویسی ماژولار + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه پنجم - آموزش nodejs expressjs

  156 بازدید

  جلسه پنجم آموزش nodejs + مباحث :- js Asynchronous mode, js Synchronous mode, object, custom package + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه چهارم - آموزش nodejs expressjs

  138 بازدید

  جلسه چهارم آموزش nodejs + مباحث :- npm install package - ExpressJs + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه سوم - آموزش nodejs expressjs

  158 بازدید

  جلسه سوم آموزش nodejs + مباحث :- اجرای برنامه , ساخت پروژه , پکیج HTTP + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه دوم - آموزش nodejs expressjs

  180 بازدید

  جلسه دوم آموزش nodejs + مباحث :- شناخت پروژه + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده

 • جلسه اول - آموزش nodejs expressjs

  260 بازدید

  جلسه اول آموزش nodejs + مباحث :- مقدمه و توضیح کلی از nodejs + کانال تلگرام : t.me/venituk + پیج اینستاگرام : instagram.com/ventiuk + وبسایت : ventiuk.com + مدرس : امیرحسین محمدزاده