در حال بارگذاری
 • فایل صوتی سخنرانی مهارت زندگی -همدلی

  81 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت جامعه معلولین ایران ، انجمن معلولان ضایعات نخاعی استان تهران ، معاونت فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ ، کارگاه آموزشی مهارت های زندگی با موضوع همدلی را در تاریخ 20تیرماه 97 در سالن همایش جامعه معلولین ایران برگزار نمود. خانم منصوره هنرکار کارشناس روان شناسی در خصوص همدلی در این کارگاه آموزش سخنرانی نمودند

 • فایل صوتی آشنایی با کاردرمانی برای افراد با آسیب نخاعی

  123 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت جامعه معلولین ایران در حال برنامه ریزی برای تولید فیلم های آموزشی و انتشار کلیپ های صوتی برای افراد دچار آسیب نخاعی و جامعه مرتبط با آنان است تا از این طریق بتوان در جهت حفظ سلامت آنان گام های اساسی برداشت .فایل صوتی آشنایی با کاردرمانی برای افراد دچار آسیب نخاعی در جهت دسترسی به هدف فوق است

 • فایل صوتی سخنرانی مهارت زندگی -خودآگاهی

  134 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت جامعه معلولین ایران ، انجمن معلولان ضایعات نخاعی استان تهران ، معاونت فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ ، کارگاه آموزشی مهارت های زندگی با موضوع خودآگاهی را در تاریخ 6 تیرماه 97 در سالن همایش جامعه معلولین ایران برگزار نمود. خانم منصوره هنرکار کارشناس روان شناسی در خصوص خودآگاهی در این کارگاه آموزش سخنرانی نمودند

 • فایل صوتی آشنایی با سطوح عملکرد نخاع

  80 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت جامعه معلولین ایران در حال برنامه ریزی برای تولید فیلم های آموزشی و انتشار کلیپ های صوتی برای افراد دچار آسیب نخاعی و جامعه مرتبط با آنان است تا از این طریق بتوان در جهت حفظ سلامت آنان گام های اساسی برداشت .فایل صوتی آشنایی با سطوح عملکرد نخاع در جهت دسترسی به هدف فوق است

 • سخنرانی پیشگیری از زخم فشاری در همایش زخم فشاری

  53 بازدید

  کانون معلولین توانا با مشارکت مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران ،گروه پی گیری جانبازان نخاعی استان قزوین ،اداره کل بهزیستی استان قزوین و انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان همایش آموزشی زخم فشاری را در دوم تیرماه 1397 در شهر قزوین برگزار نمود. در این همایش آقای امیر حسین عبدی کارشناس ارشد مراقبت های ویژه پرستاری و درمانگر زخم در زمینه پیشگیری از زخم فشاری سخنرانی نمودند

 • اقدامات مورد نیاز برای مصدومین دچار آسیب نخاعی -2

  51 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت جامعه معلولین ایران در حال برنامه ریزی برای تولید فیلم های آموزشی و انتشار کلیپ های صوتی برای افراد دچار آسیب نخاعی و جامعه مرتبط با آنان است تا از این طریق بتوان در جهت حفظ سلامت آنان گام های اساسی برداشت .فایل صوتی اقدامات مورد نیاز برای مصدومین دچار آسیب نخاعی( قسمت دوم ) در جهت دسترسی به هدف فوق است

 • اقدامات مورد نیاز برای مصدومین دچار آسیب نخاعی -1

  66 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت جامعه معلولین ایران در حال برنامه ریزی برای تولید فیلم های آموزشی و انتشار کلیپ های صوتی برای افراد دچار آسیب نخاعی و جامعه مرتبط با آنان است تا از این طریق بتوان در جهت حفظ سلامت آنان گام های اساسی برداشت .فایل صوتی اقدامات مورد نیاز برای مصدومین دچار آسیب نخاعی( قسمت اول ) در جهت دسترسی به هدف فوق است

 • پیشگیری از ضعف و غش کردن در افراد دچار آسیب نخاعی

  202 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت جامعه معلولین ایران در حال برنامه ریزی برای تولید فیلم های آموزشی و انتشار کلیپ های صوتی برای افراد دچار آسیب نخاعی و جامعه مرتبط با آنان است تا از این طریق بتوان در جهت حفظ سلامت آنان گام های اساسی برداشت .فایل صوتی توصیه هایی برای پیشگیری از ضعف و غش کردن در افراد دچار آسیب نخاعی در جهت دسترسی به هدف فوق است

 • فایل صوتی سخنرانی پانسمان های نوین زخم -سخنرانی دوم

  161 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان ، گروه پیشگیری و ارتقاء سلامت پژوهشکده علوم اعصاب (بازتوانی عصبی) دوازدهمین کارگاه آموزشی زخم فشاری را به مدت دو روز در تاریخ 4و 5 اردیبهشت 1397 برگزار نمود -آقای حسین اله قلی کارشناس پرستاری و درمانگر با تجربه زخم در خصوص موضوع پانسمان های زخم سخنرانی کردند که فایل صوتی آن برای علاقمندان ارائه می شود

 • نکات مهم در مراقبت از پوست و پیشگیری از زخم فشاری-قسمت5

  66 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت جامعه معلولین ایران در حال برنامه ریزی برای تولید فیلم های آموزشی و انتشار کلیپ های صوتی برای افراد دچار آسیب نخاعی و جامعه مرتبط با آنان است تا از این طریق بتوان در جهت حفظ سلامت آنان گام های اساسی برداشت .فایل صوتی مهم ترین نکات در مراقبت از پوست و پیشگیری از زخم فشاری -قسمت پنجم - در جهت دسترسی به هدف فوق است

 • فایل صوتی سخنرانی با موضوع توانمند سازی در آسیب نخاعی

  159 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران نشست آموزشی توانمند سازی در آسیب نخاعی را در تاریخ 25 اردیبهشت 1397 در سالن کنفرانس مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران برگزار نمود.در این نشست آموزشی آقای دکتر حمید رضا اشراقی در خصوص توانمند سازی در آسیب نخاعی سخنرانی نمودند که می تواند برای علاقمندان مفید واقع شود

 • فایل صوتی پرسش و پاسخ در زمینه زخم فشاری

  115 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان و مشارکت پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان نشست پرسش و پاسخ در خصوص زخم فشاری را در تاریخ 24 اردیبهشت 1397 برگزار نمود و خانم منصوره فرهادیان کارشناس ارشد پرستاری و درمانگر با تجربه زخم به سوالات جانبازان نخاعی حاضر در نشست پاسخ دادند

 • فایل صوتی سخنرانی خودکارآمدی در آسیب نخاعی

  98 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران نشست آموزشی خودکارآمدی در آسیب نخاعی را در تاریخ 18 اردیبهشت 1397 در سالن کنفرانس مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران برگزار نمود.در این نشست آموزشی آقای دکتر حمید رضا اشراقی در خصوص خودکارآمدی در آسیب نخاعی سخنرانی نمودند که می تواند برای علاقمندان مفید واقع شود

 • فایل صوتی سخنرانی پانسمان های نوین زخم -سخنرانی اول

  62 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان ، گروه پیشگیری و ارتقاء سلامت پژوهشکده علوم اعصاب (بازتوانی عصبی) دوازدهمین کارگاه آموزشی زخم فشاری را به مدت دو روز در تاریخ 4و 5 اردیبهشت 1397 برگزار نمود -آقای حسین اله قلی کارشناس پرستاری و درمانگر با تجربه زخم در خصوص موضوع پانسمان های زخم سخنرانی کردند که فایل صوتی آن برای علاقمندان ارائه می شود

 • نکات مهم در مراقبت از پوست و پیشگیری از زخم فشاری-قسمت4

  37 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت جامعه معلولین ایران در حال برنامه ریزی برای تولید فیلم های آموزشی و انتشار کلیپ های صوتی برای افراد دچار آسیب نخاعی و جامعه مرتبط با آنان است تا از این طریق بتوان در جهت حفظ سلامت آنان گام های اساسی برداشت .فایل صوتی مهم ترین نکات در مراقبت از پوست و پیشگیری از زخم فشاری -قسمت چهارم - در جهت دسترسی به هدف فوق است

 • فایل صوتی سخنرانی در زمینه درمان های زخم فشاری

  62 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان،گروه پیشگیری و ارتقاء سلامت پژوهشکده علوم اعصاب(بازتوانی عصبی) دوازدهمین کارگاه آموزشی زخم فشاری را به مدت دو روز در تاریخ4و 5 اردیبهشت 1397 برگزار نمود-خانم منصوره فرهادیان کارشناس ارشد پرستاری و درمانگر زخم در خصوص موضوع درمان زخم فشاری سخنرانی کردند که فایل صوتی آن برای علاقمندان ارائه می شود

 • فایل صوتی سخنرانی توانبخشی در آسیب نخاعی

  83 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران نشست آموزشی توانبخشی در آسیب نخاعی را در تاریخ 11 اردیبهشت 1397 در سالن کنفرانس مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران برگزار نمود.در این نشست آموزشی آقای دکتر حمید رضا اشراقی در خصوص توانبخشی در آسیب نخاعی سخنرانی نمودند که می تواند برای علاقمندان مفید واقع شود

 • نکات مهم در مراقبت از پوست و پیشگیری از زخم فشاری-قسمت3

  60 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت جامعه معلولین ایران در حال برنامه ریزی برای تولید فیلم های آموزشی و انتشار کلیپ های صوتی برای افراد دچار آسیب نخاعی و جامعه مرتبط با آنان است تا از این طریق بتوان در جهت حفظ سلامت آنان گام های اساسی برداشت .فایل صوتی مهم ترین نکات در مراقبت از پوست و پیشگیری از زخم فشاری -قسمت سوم - در جهت دسترسی به هدف فوق است

 • فایل صوتی سخنرانی با موضوع پیشگیری از زخم فشاری

  85 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان ، گروه پیشگیری و ارتقاء سلامت پژوهشکده علوم اعصاب (بازتوانی عصبی) دوازدهمین کارگاه آموزشی زخم فشاری را به مدت دو روز در تاریخ 4و 5 اردیبهشت 1397 برگزار نمود -خانم دکتر زهرا خزاعی پور متخصص پزشکی و اجتماعی در خصوص موضوع پیشگیری از زخم فشاری سخنرانی کردند که فایل صوتی آن برای علاقمندان ارائه می شود

 • نکات مهم در مراقبت از پوست و پیشگیری از زخم فشاری-قسمت2

  89 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت جامعه معلولین ایران در حال برنامه ریزی برای تولید فیلم های آموزشی و انتشار کلیپ های صوتی برای افراد دچار آسیب نخاعی و جامعه مرتبط با آنان است تا از این طریق بتوان در جهت حفظ سلامت آنان گام های اساسی برداشت .فایل صوتی مهم ترین نکات در مراقبت از پوست و پیشگیری از زخم فشاری -قسمت دوم - در جهت دسترسی به هدف فوق است

 • فایل صوتی سخنرانی لزوم جدایی از کاندوم شیت

  742 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) در حال آماده سازی فایل های صوتی در زمینه آموزش پیشگیری و مراقبت از عوارض آسیب نخاعی است .دومین قسمت مربوط به فایل های صوتی مربوط به مشکلات کلیوی و ادراری در آسیب نخاعی با همکاری و تلاش آقای دکتر حسین عجمی ارولوژیست آماده گردیده است که دومین قسمت این سخنرانی در اینجا ارائه می شود.

 • مهم ترین نکات در مراقبت از پوست و پیشگیری از زخم فشاری

  323 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت جامعه معلولین ایران در حال برنامه ریزی برای تولید فیلم های آموزشی و انتشار کلیپ های صوتی برای افراد دچار آسیب نخاعی و جامعه مرتبط با آنان است تا از این طریق بتوان در جهت حفظ سلامت آنان گام های اساسی برداشت .فایل صوتی مهم ترین نکات در مراقبت از پوست و پیشگیری از زخم فشاری در جهت دسترسی به هدف فوق است

 • فایل صوتی فرآیند توانبخشی در آسیب نخاعی-ویژه پزشکان

  37 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال برنامه ریزی برای تدوین محتوی آموزشی برای پزشکان و کارشناسان مرتبط با افراد آسیب نخاعی است .مجموعه فایل های صوتی با موضوع مراقبت های پزشکی برای افراد دچار آسیب نخاعی برای پزشکان تهیه شده است که مطالب آموزشی آن توسط خانم دکتر رویا حبیبی تدوین شده است .موضوع این فایل صوتی در خصوص فرآیند توانبخشی در آسیب نخاعی است

 • فایل صوتی مشکلات شایع آسیب نخاعی -ویژه پزشکان

  86 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال برنامه ریزی برای تدوین محتوی آموزشی برای پزشکان و کارشناسان مرتبط با افراد آسیب نخاعی است .مجموعه فایل های صوتی با موضوع مراقبت های پزشکی برای افراد دچار آسیب نخاعی برای پزشکان تهیه شده است که مطالب آموزشی آن توسط خانم دکتر رویا حبیبی تدوین شده است .موضوع این فایل صوتی در خصوص مشکلات شایع آسیب نخاعی است

 • فایل صوتی مشکلات روانشناختی و آسیب نخاعی-ویژه پزشکان

  84 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال برنامه ریزی برای تدوین محتوی آموزشی برای پزشکان و کارشناسان مرتبط با افراد آسیب نخاعی است .مجموعه فایل های صوتی با موضوع مراقبت های پزشکی برای افراد دچار آسیب نخاعی برای پزشکان تهیه شده است که مطالب آموزشی آن توسط خانم دکتر رویا حبیبی تدوین شده است .موضوع این فایل صوتی در خصوص مشکلات روانشناختی و آسیب نخاعی است

 • ضرورت حضور افراد دچار آسیب نخاعی موفق در جامعه

  69 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت جامعه معلولین ایران در حال برنامه ریزی برای تولید فیلم های آموزشی و انتشار کلیپ های صوتی برای افراد دچار آسیب نخاعی و جامعه مرتبط با آنان است تا از این طریق بتوان در جهت حفظ سلامت آنان گام های اساسی برداشت .فایل صوتی ضرورت حضور افراد دچار آسیب نخاعی موفق در جامعه در جهت دسترسی به هدف فوق است

 • هشدارهایی درباره کاهش حرکت در افراد نخاعی-قسمت چهارم

  84 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت جامعه معلولین ایران در حال برنامه ریزی برای تولید فیلم های آموزشی و انتشار کلیپ های صوتی برای افراد دچار آسیب نخاعی و جامعه مرتبط با آنان است تا از این طریق بتوان در جهت حفظ سلامت آنان گام های اساسی برداشت .فایل صوتی هشدارهایی درباره کاهش حرکت در افراد دچار آسیب نخاعی -قسمت چهارم در جهت دسترسی به هدف فوق است

 • هشدارهایی درباره کاهش حرکت در افراد نخاعی-قسمت سوم

  72 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت جامعه معلولین ایران در حال برنامه ریزی برای تولید فیلم های آموزشی و انتشار کلیپ های صوتی برای افراد دچار آسیب نخاعی و جامعه مرتبط با آنان است تا از این طریق بتوان در جهت حفظ سلامت آنان گام های اساسی برداشت .فایل صوتی هشدارهایی درباره کاهش حرکت در افراد دچار آسیب نخاعی -قسمت سوم در جهت دسترسی به هدف فوق است

 • هشدارهایی درباره کاهش حرکت در افراد نخاعی-قسمت دوم

  115 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت جامعه معلولین ایران در حال برنامه ریزی برای تولید فیلم های آموزشی و انتشار کلیپ های صوتی برای افراد دچار آسیب نخاعی و جامعه مرتبط با آنان است تا از این طریق بتوان در جهت حفظ سلامت آنان گام های اساسی برداشت .فایل صوتی هشدارهایی درباره کاهش حرکت در افراد دچار آسیب نخاعی -قسمت دوم در جهت دسترسی به هدف فوق است

 • هشدارهایی درباره کاهش حرکت در افراد نخاعی-قسمت اول

  77 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت جامعه معلولین ایران در حال برنامه ریزی برای تولید فیلم های آموزشی و انتشار کلیپ های صوتی برای افراد دچار آسیب نخاعی و جامعه مرتبط با آنان است تا از این طریق بتوان در جهت حفظ سلامت آنان گام های اساسی برداشت .فایل صوتی هشدارهایی درباره کاهش حرکت در افراد دچار آسیب نخاعی -قسمت اول در جهت دسترسی به هدف فوق است

 • فایل صوتی دستگاه ادراری و آسیب نخاعی

  344 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال برنامه ریزی برای تدوین محتوی آموزشی برای پزشکان و کارشناسان مرتبط با افراد آسیب نخاعی است .مجموعه فایل های صوتی با موضوع مراقبت های پزشکی برای افراد دچار آسیب نخاعی برای پزشکان تهیه شده است که مطالب آموزشی آن توسط خانم دکتر رویا حبیبی تدوین شده است .موضوع این فایل صوتی در خصوص دستگاه ادراری و آسیب نخاعی است

 • فایل صوتی پوست و آسیب نخاعی

  79 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال برنامه ریزی برای تدوین محتوی آموزشی برای پزشکان و کارشناسان مرتبط با افراد آسیب نخاعی است .مجموعه فایل های صوتی با موضوع مراقبت های پزشکی برای افراد دچار آسیب نخاعی برای پزشکان تهیه شده است که مطالب آموزشی آن توسط خانم دکتر رویا حبیبی تدوین شده است .موضوع این فایل صوتی در خصوص پوست و آسیب نخاعی است