در حال بارگذاری
 • فایل صوتی در خصوص دستگاه گوارشی و آسیب نخاعی

  17 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال برنامه ریزی برای تدوین محتوی آموزشی برای پزشکان و کارشناسان مرتبط با افراد آسیب نخاعی است .مجموعه فایل های صوتی با موضوع مراقبت های پزشکی برای افراد دچار آسیب نخاعی برای پزشکان تهیه شده است که مطالب آموزشی آن توسط خانم دکتر رویا حبیبی تدوین شده است .موضوع این فایل صوتی در خصوص دستگاه گوارشی و آسیب نخاعی است

 • فایل صوتی دستگاه قلبی عروقی و آسیب نخاعی

  9 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال برنامه ریزی برای تدوین محتوی آموزشی برای پزشکان و کارشناسان مرتبط با افراد آسیب نخاعی است .مجموعه فایل های صوتی با موضوع مراقبت های پزشکی برای افراد دچار آسیب نخاعی برای پزشکان تهیه شده است که مطالب آموزشی آن توسط خانم دکتر رویا حبیبی تدوین شده است .موضوع این فایل صوتی در خصوص دستگاه قلبی عروقی و آسیب نخاعی است

 • فایل صوتی در زمینه ورم پاها در افراد دچار آسیب نخاعی

  40 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت جامعه معلولین ایران در حال برنامه ریزی برای تولید فیلم های آموزشی و انتشار کلیپ های صوتی برای افراد دچار آسیب نخاعی و جامعه مرتبط با آنان است تا از این طریق بتوان در جهت حفظ سلامت آنان گام های اساسی برداشت .فایل صوتی پرسش و پاسخ در زمینه ورم پاها در افراد دچار آسیب نخاعی در جهت دسترسی به هدف فوق است

 • فایل صوتی دستگاه تنفسی و آسیب نخاعی-ویژه پزشکان

  15 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال برنامه ریزی برای تدوین محتوی آموزشی برای پزشکان و کارشناسان مرتبط با افراد آسیب نخاعی است .مجموعه فایل های صوتی با موضوع مراقبت های پزشکی برای افراد دچار آسیب نخاعی برای پزشکان تهیه شده است که مطالب آموزشی آن توسط خانم دکتر رویا حبیبی تدوین شده است .موضوع این فایل صوتی دستگاه تنفسی و آسیب نخاعی است .

 • فایل صوتی مقدمه ای بر ضایعه نخاعی-ویژه پزشکان

  12 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال برنامه ریزی برای تدوین محتوی آموزشی برای پزشکان و کارشناسان مرتبط با افراد آسیب نخاعی است .مجموعه فایل های صوتی با موضوع مراقبت های پزشکی برای افراد دچار آسیب نخاعی برای پزشکان تهیه شده است که مطالب آموزشی آن توسط خانم دکتر رویا حبیبی تدوین شده است .

 • فیلم آموزشی اهمیت شادی در زندگی افراد دچار آسیب نخاعی

  62 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری انجمن معلولان ضایعات نخاعی استان تهران در حال ساخت و انتشار فیلم های کوتاه آموزشی در زمینه موضوعات آسیب نخاعی است . فیلم آموزشی اهمیت شادی در افراد دچار آسیب نخاعی ساخته شده توسط این همکاری مشترک است .

 • آشنایی اولیه با مشکلات کلیوی ادراری درآسیب نخاعی

  55 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری  مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا بیمارستان  خاتم الانبیاء(ص) در حال آماده سازی  فایل های صوتی در زمینه آموزش پیشگیری  و مراقبت از عوارض آسیب نخاعی است .اولین قسمت مربوط به فایل های صوتی مربوط به مشکلات  کلیوی و ادراری در آسیب نخاعی  با همکاری و تلاش آقای دکتر حسین عجمی  ارولوژیست  آماده گردیده  است که اولین قسمت این سخنرانی در اینجا ارائه می شود.

 • فایل صوتی سخنرانی مهارت زندگی -خودآگاهی

  86 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت جامعه معلولین ایران ، انجمن معلولان ضایعات نخاعی استان تهران ، معاونت فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ ، دومین کارگاه آموزشی مهارت های زندگی با موضوع خودآگاهی را در تاریخ 9 اسفند ماه 1396 در سالن همایش جامعه معلولین ایران برگزار نمود.خانم منصوره هنرکار در این خصوص سخنرانی نمودند.

 • فایل صوتی احتیاطات قبل از شروع تمرینات ورزشی

  58 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت جامعه معلولین ایران در حال برنامه ریزی برای تولید فیلم های آموزشی و انتشار کلیپ های صوتی برای افراد دچار آسیب نخاعی و جامعه است تا از این طریق بتوان فرهنگ سازی نمود و فرصت هایی برای حضور گسترده و تاثیرگذار عزیزان دچار آسیب نخاعی فراهم نماید.فایل صوتی احتیاطات قبل از شروع تمرینات ورزشی برای افراد آسیب نخاعی در جهت دسترسی به هدف فوق است

 • فایل صوتی اهمیت آراستگی ظاهر در افراد دچار آسیب نخاعی

  82 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت جامعه معلولین ایران در حال برنامه ریزی برای تولید فیلم های آموزشی و انتشار کلیپ های صوتی برای افراد دچار آسیب نخاعی و جامعه است تا از این طریق بتوان فرهنگ سازی نمود و فرصت هایی برای حضور گسترده و تاثیرگذار عزیزان دچار آسیب نخاعی فراهم نمود .انتشار فایل صوتی اهمیت آراستگی ظاهر در افراد دچار آسیب نخاعی نیز در جهت اهداف بیان شده است .

 • فایل صوتی آشنایی با عوارض آسیب نخاعی و پیشگیری از آن

  44 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال تولید و انتشار فایل های صوتی آموزشی در زمینه آسیب نخاعی است تا با ارتقاءآگاهی جامعه آسیب نخاعی بتوان از عوارض و مشکلات آسیب نخاعی پیشگیری نمود. انتشار فایل صوتی آشنایی با عوارض آسیب نخاعی و پیشگیری از آن نیز در جهت دستیابی به این هدف مهم است

 • آشنایی با سایت مرکز ضایعات نخاعی

  45 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال تولید و انتشار فایل های صوتی آموزشی در زمینه آسیب نخاعی است تا با ارتقاءآگاهی جامعه آسیب نخاعی بتوان از عوارض و مشکلات آسیب نخاعی پیشگیری نمود. انتشار فایل صوتی آشنایی با سایت مرکز ضایعات نخاعی نیز در جهت دستیابی به این هدف مهم است

 • فایل صوتی تمرینات بدنی در افراد دچار آسیب نخاعی

  52 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال تولید و انتشار فایل های صوتی آموزشی در زمینه آسیب نخاعی است تا با ارتقاءآگاهی جامعه آسیب نخاعی بتوان از عوارض و مشکلات آسیب نخاعی پیشگیری نمود. انتشار فایل صوتی تمرینات بدنی در افراد دچار آسیب نخاعی نیز در جهت دستیابی به این هدف مهم است

 • آشنایی با اپلیکیشن آسیب نخاعی

  40 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال تولید و انتشار فایل های صوتی آموزشی در زمینه آسیب نخاعی است تا با ارتقاءآگاهی جامعه آسیب نخاعی بتوان از عوارض و مشکلات آسیب نخاعی پیشگیری نمود. انتشار فایل صوتی آشنایی با اپلیکیشن آسیب نخاعی نیز در جهت دستیابی به این هدف مهم است

 • آشنایی با اتونومیک دیس رفلکسی

  42 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال تولید و انتشار فایل های صوتی آموزشی در زمینه آسیب نخاعی است تا با ارتقاءآگاهی جامعه آسیب نخاعی بتوان از عوارض و مشکلات آسیب نخاعی پیشگیری نمود. انتشار فایل صوتی آشنایی با اتونومیک دیس رفلکسی در افراد دچار آسیب نخاعی نیز در جهت دستیابی به این هدف مهم است

 • فایل صوتی پیشگیری از حمله قلبی در افراد دچار آسیب نخاعی

  53 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال تولید و انتشار فایل های صوتی آموزشی در زمینه آسیب نخاعی است تا با ارتقاءآگاهی جامعه آسیب نخاعی بتوان از عوارض و مشکلات آسیب نخاعی پیشگیری نمود. انتشار فایل صوتی پیشگیری از حمله قلبی در افراد دچار آسیب نخاعی نیز در جهت دستیابی به این هدف مهم است

 • فایل صوتی رژیم غذایی برای افراد دچار آسیب نخاعی

  47 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال تولید و انتشار فایل های صوتی آموزشی در زمینه آسیب نخاعی است تا با ارتقاءآگاهی جامعه آسیب نخاعی بتوان از عوارض و مشکلات آسیب نخاعی پیشگیری نمود. انتشار فایل صوتی رژیم غذایی مناسب برای افراد دچار آسیب نخاعی نیز در جهت دستیابی به این هدف مهم است

 • فایل صوتی دیابت و ضایعات نخاعی

  54 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال تولید و انتشار فایل های صوتی آموزشی در زمینه آسیب نخاعی است تا با ارتقاءآگاهی جامعه آسیب نخاعی بتوان از عوارض و مشکلات آسیب نخاعی پیشگیری نمود. انتشار فایل صوتی دیابت و ضایعات نخاعی نیز در جهت دستیابی به این هدف مهم است

 • فایل صوتی پیشگیری از زخم فشاری در آسیب نخاعی

  41 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال تولید و انتشار فایل های صوتی آموزشی در زمینه آسیب نخاعی است تا با ارتقاءآگاهی جامعه آسیب نخاعی بتوان از عوارض و مشکلات آسیب نخاعی پیشگیری نمود. انتشار فایل صوتی پیشگیری از زخم فشاری برای افراد دچار آسیب نخاعی نیز در جهت دستیابی به این هدف مهم است

 • فایل صوتی پوکی استخوان و آسیب نخاعی

  64 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال تولید و انتشار فایل های صوتی آموزشی در زمینه آسیب نخاعی است تا با ارتقاءآگاهی جامعه آسیب نخاعی بتوان از عوارض و مشکلات آسیب نخاعی پیشگیری نمود. انتشار فایل صوتی پوکی استخوان و آسیب نخاعی نیز در جهت پیشگیری از این عارضه و دستیابی به این هدف مهم است

 • فایل صوتی اهمیت ایستادن در آسیب نخاعی

  64 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال تولید و انتشار فایل های صوتی آموزشی در زمینه آسیب نخاعی است تا با ارتقاءآگاهی جامعه آسیب نخاعی بتوان از عوارض و مشکلات آسیب نخاعی پیشگیری نمود. انتشار فایل صوتی آشنایی با فواید ایستادن برای افراد دچار آسیب نخاعی نیز در جهت دستیابی به این هدف مهم است

 • فایل صوتی عفونت ادراری در آسیب نخاعی

  102 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال تولید و انتشار فایل های صوتی آموزشی در زمینه آسیب نخاعی است تا با ارتقاءآگاهی جامعه آسیب نخاعی بتوان از عوارض و مشکلات آسیب نخاعی پیشگیری نمود. انتشار فایل صوتی عفونت ادراری در افراد آسیب نخاعی نیز در جهت پیشگیری از این عارضه و دستیابی به این هدف مهم است

 • فایل صوتی اهمیت استقلال در افراد آسیب نخاعی

  52 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال تولید و انتشار فایل های صوتی آموزشی در زمینه آسیب نخاعی است تا با ارتقاءآگاهی جامعه آسیب نخاعی بتوان از عوارض و مشکلات آسیب نخاعی پیشگیری نمود. انتشار فایل صوتی اهمیت استقلال در افراد آسیب نخاعی نیز در جهت دستیابی به این هدف مهم است

 • فایل صوتی افزایش سن در افراد دچار آسیب نخاعی

  27 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال تولید و انتشار فایل های صوتی آموزشی در زمینه آسیب نخاعی است تا با ارتقاءآگاهی جامعه آسیب نخاعی بتوان از عوارض و مشکلات آسیب نخاعی پیشگیری نمود. انتشار فایل صوتی افزایش سن در افراد دچار آسیب نخاعی نیز در جهت دستیابی به این هدف مهم است

 • سخنرانی اقدامات لازم در برابر زلزله

  49 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت انجمن معلولان ضایعات نخاعی استان تهران همایش آموزشی با موضوع اقدامات لازم در برابر زلزله ویژه افراد دچار آسیب نخاعی را در تاریخ 17 دی ماه 96 در سالن همایش موزه شهدای تهران برگزار نمود .در این همایش آقای مهندس عباس کاشی کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه ای در این خصوص سخنرانی نمودند که می تواند برای علاقمندان مفید واقع شود

 • کلیپ توصیه های تغذیه ای در خصوص آسیب نخاعی

  54 بازدید

  کلیپ صوتی تصویر ی با موضوع نکاتی درباره تغذیه افراد دچار آسیب نخاعی

 • فایل صوتی مضرات سیگار برای افراد دچار آسیب نخاعی

  83 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال تولید و انتشار فایل های صوتی آموزشی در زمینه آسیب نخاعی است تا با ارتقاءآگاهی جامعه آسیب نخاعی بتوان از عوارض و مشکلات آسیب نخاعی پیشگیری نمود. انتشار فایل صوتی مضرات سیگار برای افراد دچار آسیب نخاعی نیز در جهت دستیابی به این هدف مهم است

 • فایل صوتی سخنرانی بهداشت خواب

  533 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) ، نشست آموزشی با موضوع بهداشت خواب را در تاریخ 26 دی 1396 برای جانبازان عزیز نخاعی و همسران گرامی آنان برگزار نمود.آقای ناصر صدقی کارشناس ارشد پرستاری در خصوص موضوع بهداشت خواب سخنرانی نمودند که می تواند برای علاقمندان مفید واقع شود

 • فیلم کمکهای اولیه برای افراد دچار آسیب نخاعی-سوختگی

  323 بازدید

  مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال برنامه ریزی برای ساخت فیلم های کوتاه آموزشی برای عزیزان دچار آسیب نخاعی است .یکی از نیازهای آموزشی جامعه آسیب نخاعی ،آموزش کمک های اولیه است .فیلم کمک های اولیه در سوختگی یک از این فیلم های آموزشی کوتاه است که در اینجا ارائه شده است و توصیه های ارائه شده می تواند برای علاقمندان مفید واقع شود.

 • سخنرانی نگاهی به صندلی چرخدار کودک در ایران و جهان

  33 بازدید

  جامعه معلولین ایران با مشارکت مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، موسسه زنجیره امید ، انجمن معلولان ضایعات نخاعی استان تهران و مشارکت دیگر موسسات سومین کنفرانس صندلی چرخدار را با موضوع صندلی چرخدار کودک برگزار نمود.در این کنفرانس آقای مهندس بهزاد طولابی سازنده صندلی چرخدار در خصوص موضوع صندلی چرخدار کودک در ایران و جهان سخنرانی نمودند

 • سخنرانی ارگونومی صندلی چرخدار کودک

  41 بازدید

  جامعه معلولین ایران با مشارکت مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، موسسه زنجیره امید ، انجمن معلولان ضایعات نخاعی استان تهران و مشارکت دیگر موسسات سومین کنفرانس صندلی چرخدار را با موضوع صندلی چرخدار کودک برگزار نمود.در این کنفرانس آقای یوسف حسن شاهی کارشناس ارشد ارگونومی با موضوع ارگونومی صندلی چرخدار کودک سخنرانی نمودند

 • سخنرانی حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران و جهان

  59 بازدید

  جامعه معلولین ایران با مشارکت مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، موسسه زنجیره امید ، انجمن معلولان ضایعات نخاعی استان تهران و مشارکت دیگر موسسات سومین کنفرانس صندلی چرخدار را با موضوع صندلی چرخدار کودک برگزار نمود.در این کنفرانس آقای مهندس افشین پرفکر مقدم دبیرکل کانون معلولان شهر تهران با موضوع حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران و جهان سخنرانی نمودند