در حال بارگذاری
 • ورزش مناسب جهت پشت میز نشین ها

  44 بازدید

  توصیه های دکتر کریمی پور در مرکز فیزیوتراپی همای سلامت به پشت میز نشین ها شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://homayesalamat.com مراجعه کنید

 • تمرینات اصلاحی قوز کمر

  926 بازدید

  تمرینات اصلاحی قوز کمر ارائه شده توسط دکتر کریمی پور آدرس وب سایت http://homayesalamat.com

 • آفر ویژه به مناسبت روز فیزیوتراپی

  100 بازدید

  آفر ویژه به مناسبت روز فیزیوتراپی دکتر کریمی پور در مرکز فیزیوتراپی در غرب تهران برای بیماران عزیز جلسه اول فیزیوتراپی ، که به منظور مشاوره انجام می شود را رایگان انجام می دهند ،شما می توانید جهت مشاوره و تماس با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید : 021-44965811 – 021-44965819

 • روز فیزیوتراپی

  135 بازدید

  تبریک دکتر کریمی پور به مناسب روز فیزیوتراپی دکتر کریمی پور در مرکز فیزیوتراپی در غرب تهران برای بیماران عزیز جلسه اول فیزیوتراپی ، که به منظور مشاوره انجام می شود را رایگان انجام می دهند ،شما می توانید جهت مشاوره و تماس با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید : 021-44965811 – 021-44965819

 • درمان درد گردن

  648 بازدید

  چگونه از درد گردن خلاص شویم دکتر کریمی پور در مرکز فیزیوتراپی در غرب تهران برای بیماران عزیز جلسه اول فیزیوتراپی ، که به منظور مشاوره انجام می شود را رایگان انجام می دهند ،شما می توانید جهت مشاوره و تماس با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید : 021-44965811 – 021-44965819

 • قولنج شکستن

  541 بازدید

  قولنج شکستن شما می توانید جهت مشاوره و تماس با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید : 021-44965811 – 021-44965819

 • بهبود بیمار با فیزیوتراپی

  451 بازدید

  بهبود بیمار با فیزیوتراپی دکتر کریمی پور در مرکز فیزیوتراپی در غرب تهران برای بیماران عزیز جلسه اول فیزیوتراپی ، که به منظور مشاوره انجام می شود را، رایگان انجام می دهند ،شما می توانید جهت مشاوره و تماس با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید : 021-44965811 – 021-44965819

 • درمان پیچ خوردگی مچ پا

  1,678 بازدید

  درمان پیچ خوردگی مچ پا شما می توانید جهت مشاوره و تماس با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید : 021-44965811 – 021-44965819

 • صحبت های خانم دکتر کریمی پور در رابطه با زانو درد

  455 بازدید

  صحبت های خانم دکتر کریمی پور در رابطه با زانو درد جلسه اول فیزیوتراپی ، که به منظور مشاوره انجام می شود را، رایگان انجام می دهند ،شما می توانید جهت مشاوره و تماس با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید : 021-44965811 – 021-44965819

 • طریقه صحیح نشستن

  1,051 بازدید

  طریقه صحیح نشستن شما می توانید جهت مشاوره و تماس با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید : 021-44965811 – 021-44965819

 • آرتروز زانو

  1,416 بازدید

  آرتروز زانو جلسه اول فیزیوتراپی ، که به منظور مشاوره انجام می شود را، رایگان انجام می دهند ،شما می توانید جهت مشاوره و تماس با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید : 021-44965811 – 021-44965819

 • دیسک گردن

  1,930 بازدید

  دیسک گردن جلسه اول فیزیوتراپی ، که به منظور مشاوره انجام می شود را، رایگان انجام می دهند ،شما می توانید جهت مشاوره و تماس با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید : 021-44965811 – 021-44965819

 • دیسک کمر

  1,094 بازدید

  دیسک کمر یکسری از درد ها ناشی از دیسک می باشند ، این درد ها می توانند عامل اصلی بیرون زدگی دیسک در بین مهره ها که به عصب انتقال می یابند شناخته شوند . درد های ناحیه ساق پا و لگن و درد های سیاتیک ناشی از بیرون زدگی دیسک در بین مهرها می باشد .در این حالت بیمار از سوزش و درد در ناحیه لگن ،پشت پا ، ساق پا و یا حتی کف پا شکایت می کند . آدرس سایت http://homayesalamat.com