در حال بارگذاری
 • ساحران ثروت

  657 بازدید

  از مهمترین عواملی که سبب می شود 99 درصد انسان های جهان از ثروت دور شوند وجود باورهای کاملا مخربی است که از دوران کودکی تا امروز در ذهن آنان به مانند بتن سفت و سخت نقش بسته است این باورها در تضاد کامل با وجود ثروت و فراوانی هستند و نخواهند گذاشت شخص به درآمدهای بالا برسد هر چقدر هم تلاش کند یا شغل و موقعیت خودش را تغییر دهد.

 • جهان های موازی وNLP در قانون جذب

  968 بازدید

  جهان های موازی و NLP در اجرای قانون جذب جهان هستی موتور محرکی دارد بنام قانون جذب ،طبق قانون جذب جهان بی نهایت شکل دارد که با توجه به باورهای انسان ها به هر یک از مردم یک شکل را از خودش نشان می دهد مثلا شخصی در شرایطی زندگی می کند که از نظر مالی خیلی پولدار است و مرتب اتفاقاتی را تجربه می کند که درآمدش را بیشتر می کند .

 • میانبر آسان تولید ثروت انبوه

  407 بازدید

  انسان ها برای تغییر بنیادی و انقلابی عظیم در حوزه ثروت نیاز به بزرگترین دستاورد بشر در قرن 21 دارند تا راه کارهایی را به آنها نشان دهد که از تنها میانبر رسیدن به همه اهداف زندگی خصوصا در حوزه مالی استفاده کنند چون تنها قدرت واقعی انسان همین ناگفته تاریخ است چیزی که اگر فاش شود کارخانه های داروسازی جهان تعطیل می شود و شریان های عظیم ثروت وارد زندگی می شود.

 • افزایش چند برابری درآمد

  174 بازدید

  تمام کیفیت زندگی ما به این برمی گردد که با توجه به باورهایی که داریم اندیشه هایی در قالب فرکانس و سیگنال در مغز ما تولید می شود و به کائنات ارسال می شود و کائنات هم بر اساس عدل مطلق خدا دقیقا هم جنس آن اندیشه را طبق اصل انحصاری پاولی که با ارائه این اصل جایزه نوبل فیزیک گرفت در قالب ایده ها - شرایط - افراد - موقعیت ها - و اتفاقات به طرف ما برمی گرداند و این همان زندگی ما خواهد شد که قرار است

 • مدارهای ثروت در قرآن

  582 بازدید

  تئوری مدارهای ثروت و فقر ما در جهانی زندگی میکنیم چه دوست داشته باشیم و چه متنفر باشیم قانون جذب حاکم است و درست مانند منظومــــــه شمسی زندگی ما دارای بی نهایت مدار متعـــــدالمرکز است این موضوع را خیلـــی از افراد نمی دانند و باور ندارند که شرایط زندگی ما – میــــزان پول و ثروتی که داریم روی عدد خاصی متمرکز است....

 • اتفاقی متفاوت از قانون جذب

  642 بازدید

  سوال بیشتر مردم جهان خصوصا در حوزه ثروت و موفقیت این است که چرا از قانون جذب نتیجه نمی گیرند شاید استاتید برجسته این حوزه هم این حلقه مفقوده را بیان نمیکنند که واقعا قانون جذب چگونه کار می کند و چجوری آن را اجرا کنیم اتفاقی کاملا متفاوت پرده از راز ناگفته این قانون برمی دارد چیزی که تا بحال نشنیده اید و اگر این اصول ساده را رعایت نکنید با قطع یقین میگم امکان ندارد از قانون جذب نتیجه خوب بگیرید

 • اثبات قانون جذب از قرآن

  1,778 بازدید

  بیش از 97 درصد مردم جهان تنها به این دلیل فقیر هستند و ثروت زیاد و درآمد بالا ندارند به این دلیل است که از ساز و کار جهان هستی آگاه نیستند و شرایط و اتفاقاتی را تجربه می کنند که آنها را در مدار فقر نگه می دارد . خداوند بر اساس عدل مطلق خویش امکان دسترسی تمام انسان هایی که خلق می کند از نعمت ها و ثروت های جهان را به یک میزان قرار داده است و ظلم و تبعیض به اندازه نوک سوزن نزد خدا معنی ندارد.

 • شاهراه شفای بیماری های لاعلاج

  5,070 بازدید

  علاج بیماری های لا علاج به طور 100% توسط خودتان بدون نیاز به حتی 1 ریال هزینه و بدون نیاز به عمل جراحی! شاید این عنوان برای خیلی ها بیشتر شبیه به یک رویا باشد اما واقعیت این است که با افشای این اسرار دیگر نیازی نیست که شما نگران مرگ عزیزانتان باشید، فقط کافیست راه انجام کار را بدانید.