در حال بارگذاری
 • تاثیرات طب سوزنی بر روی بیماری های روانپزشکی

  12 بازدید

  تاثیرات طب سوزنی بر روی بیماری های روانپزشکی - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • تاثیرات طب سوزنی بر رو ی ترک سیگار و ترک اعتیاد

  86 بازدید

  تاثیرات طب سوزنی بر رو ی ترک سیگار و ترک اعتیاد - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • تاثیرات طب سوزنی بر روی اختلالات جنسی

  70 بازدید

  تاثیرات طب سوزنی بر روی اختلالات جنسی - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • تاثیرات طب سوزنی بر روی بیماری های مغز و اعصاب

  51 بازدید

  تاثیرات طب سوزنی بر روی بیماری های مغز و اعصاب - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • تاثیرات طب سوزنی بر روی دیسک کمر و گردن

  249 بازدید

  تاثیرات طب سوزنی بر روی دیسک کمر و گردن - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • تاثیرات طب سوزنی بر روی بیماری های کبدی

  72 بازدید

  تاثیرات طب سوزنی بر روی بیماری های کبدی - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • تاثیرات طب سوزنی بر روی میگرن و انواع سردرد ها

  46 بازدید

  تاثیرات طب سوزنی بر روی میگرن و انواع سردرد ها - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • تاثیرات طب سوزنی بر روی سینوزیت

  42 بازدید

  تاثیرات طب سوزنی بر روی سینوزیت - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • تاثیرات طب سوزنی بر روی زیبایی صورت

  341 بازدید

  تاثیرات طب سوزنی بر روی زیبایی صورت - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • بیماری های قابل درمان با طب سوزنی

  92 بازدید

  بیماری های قابل درمان با طب سوزنی - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • تاثیرات طب سوزنی بر روی چاقی

  278 بازدید

  تاثیرات طب سوزنی بر روی درمان چاقی - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • چند جلسه درمان برای فرم دهی سینه و باسن به روش طب سوزنی و امبدینگ لازم است ؟

  592 بازدید

  چند جلسه درمان برای فرم دهی سینه و باسن به روش طب سوزنی و امبدینگ لازم است - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • تاثیرات طب سوزنی برای فرم دهی سینه و باسن

  554 بازدید

  تاثیرات طب سوزنی برای فرم دهی سینه و باسن - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • آیا طب سوزنی می تواند روی افزایش قد تاثیر بگذارد

  2,184 بازدید

  آیا طب سوزنی می تواند روی افزایش قد تاثیر بگذارد - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • آیا طب سوزنی روی گودی و سیاهی اطراف چشم هم تاثیر دارد

  703 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی اینکه آیا طب سوزنی روی گودی و سیاهی اطراف چشم هم تاثیر دارد - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • میزان تاثیرات طب سوزنی روی صورت

  312 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی میزان تاثیرات طب سوزنی روی صورت - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • آیا طب سوزنی روی ترکهای پوستی هم تاثیر گذار است؟

  143 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی اینکه آیا طب سوزنی روی ترکهای پوستی هم تاثیر گذار است؟ - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • امبدینگ در ناحیه صورت و چگونگی تاثیر آن بر پوست

  364 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی امبدینگ در ناحیه صورت و چگونگی تاثیر آن بر پوست - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • ماسک نوری یا ماسک LED

  1,038 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی درمان مشکلات پوستی با ماسک نوری - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • میزان ماندگاری زیبایی پس از درمان با طب سوزنی چقدر است

  1,464 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی میزان ماندگاری زیبایی پس از درمان با طب سوزنی - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • روش درمان امبدینگ در چه مواردی مورد استفاده قرار میگیرد

  564 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی اینکه روش درمان امبدینگ در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد؟ - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • عوارض طب سوزنی چیست؟

  934 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی عوارض طب سوزنی - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • مزایای طب سوزنی و عوارض مثبت آن

  707 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی مزایای طب سوزنی و عوارض مثبت آن - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • مدت زمان هر جلسه طب سوزنی چه مقدار است

  1,256 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره مدت زمان هر جلسه طب سوزنی

 • طب سوزنی چه میزان روی تغییر سایز و وزن تاثیر دارد

  635 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی میزان تاثیر طب سوزنی بر روی تغییر سایز و تغییر وزن

 • درمان چاقی های خاص با طب سوزنی

  789 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی درمان چاقی های خاص با طب سوزنی - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • دانه های کاشته شده در لاله گوش چیست

  242 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی اینکه دانه های کاشته شده در لاله گوش چیست ؟ ( سایت طب سوزنی soozaniran.com )

 • تفاوت طب سوزنی با امبدینگ در چیست

  687 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی تفاوت طب سوزنی با امبدینگ - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • ازبین رفتن سلولیت ها یا چربی های متراکم به کمک طب سوزنی

  565 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی ازبین رفتن سلولیت ها یا چربی های متراکم - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • تعداد جلسات درمان چاقی به کمک طب سوزنی یا امبدینگ

  1,699 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی تعداد جلسات مورد نیاز درمان چاقی به کمک طب سوزنی یا امبدینگ - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • تاثیر طب سوزنی در لاغری

  544 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی تاثیرات طب سوزنی در لاغری - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • آیا طب سوزنی بر روی پوست ، تعریق و منافذ آن تاثیر دارد

  194 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی از بین رفتن تعریق زیاد پوست و بسته شدن منافذ باز پوست با طب سوزنی - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan