در حال بارگذاری
 • آیا طب سوزنی می تواند روی افزایش قد تاثیر بگذارد

  54 بازدید

  آیا طب سوزنی می تواند روی افزایش قد تاثیر بگذارد - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • آیا طب سوزنی روی گودی و سیاهی اطراف چشم هم تاثیر دارد

  233 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی اینکه آیا طب سوزنی روی گودی و سیاهی اطراف چشم هم تاثیر دارد - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • میزان تاثیرات طب سوزنی روی صورت

  89 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی میزان تاثیرات طب سوزنی روی صورت - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • آیا طب سوزنی روی ترکهای پوستی هم تاثیر گذار است؟

  105 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی اینکه آیا طب سوزنی روی ترکهای پوستی هم تاثیر گذار است؟ - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • امبدینگ در ناحیه صورت و چگونگی تاثیر آن بر پوست

  106 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی امبدینگ در ناحیه صورت و چگونگی تاثیر آن بر پوست - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • ماسک نوری یا ماسک LED

  875 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی درمان مشکلات پوستی با ماسک نوری - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • میزان ماندگاری زیبایی پس از درمان با طب سوزنی چقدر است

  632 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی میزان ماندگاری زیبایی پس از درمان با طب سوزنی - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • روش درمان امبدینگ در چه مواردی مورد استفاده قرار میگیرد

  259 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی اینکه روش درمان امبدینگ در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد؟ - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • عوارض طب سوزنی چیست؟

  548 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی عوارض طب سوزنی - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • مزایای طب سوزنی و عوارض مثبت آن

  454 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی مزایای طب سوزنی و عوارض مثبت آن - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • مدت زمان هر جلسه طب سوزنی چه مقدار است

  364 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره مدت زمان هر جلسه طب سوزنی

 • طب سوزنی چه میزان روی تغییر سایز و وزن تاثیر دارد

  419 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی میزان تاثیر طب سوزنی بر روی تغییر سایز و تغییر وزن

 • درمان چاقی های خاص با طب سوزنی

  660 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی درمان چاقی های خاص با طب سوزنی - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • دانه های کاشته شده در لاله گوش چیست

  169 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی اینکه دانه های کاشته شده در لاله گوش چیست ؟ ( سایت طب سوزنی soozaniran.com )

 • تفاوت طب سوزنی با امبدینگ در چیست

  506 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی تفاوت طب سوزنی با امبدینگ - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • ازبین رفتن سلولیت ها یا چربی های متراکم به کمک طب سوزنی

  291 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی ازبین رفتن سلولیت ها یا چربی های متراکم - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • تعداد جلسات درمان چاقی به کمک طب سوزنی یا امبدینگ

  846 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی تعداد جلسات مورد نیاز درمان چاقی به کمک طب سوزنی یا امبدینگ - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • تاثیر طب سوزنی در لاغری

  372 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی تاثیرات طب سوزنی در لاغری - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • آیا طب سوزنی بر روی پوست ، تعریق و منافذ آن تاثیر دارد

  139 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی از بین رفتن تعریق زیاد پوست و بسته شدن منافذ باز پوست با طب سوزنی - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • آیا طب سوزنی افتادگی اندام را هم درمان می کند

  510 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی درمان افتادگی اندام با طب سوزنی - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • آیا سوزنهای مورد استفاده در طب سوزنی استریل هستند

  69 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی شرایط و نوع سوزن های مورد استفاده در طب سوزنی - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • آیا رعایت رژیم غذایی همراه باطب سوزنی لاغری توصیه میشود

  235 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی رعایت رژیم غذایی همراه با طب سوزنی لاغری و تاثیرات آن - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • آیا در طب سوزنی فقط از سوزن استفاده می شود

  585 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی اینکه آیا در طب سوزنی فقط از سوزن استفاده می شود؟ - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق

  870 بازدید

  مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • آیا چاقی بعد از درمان با طب سوزنی برگشت پذیر است

  439 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی امکان برگشت پذیری چاقی بعد از درمان با طب سوزنی و امبدینگ - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • آیا جنسیت در روند درمان با طب سوزنی موثر است

  93 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق درباره ی میزان تاثیر طب سوزنی بر روی مردان و زنان - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • آیا با طب سوزنی می توان وزن را افزایش داد

  293 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق ، پزشک طب سوزنی درباره افزایش وزن با طب سوزنی - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • آیا در طب سوزنی ماده خاصی به بدن تزریق می شود

  257 بازدید

  توضیحات دکتر سید جعفر محقق ، پزشک طب سوزنی درباره اینکه آیا در طب سوزنی ماده ای به بدن تزریق می شود یا خیر - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • جوانسازی ، رفع چین و چروک و زیبایی صورت با طب سوزنی

  693 بازدید

  زیبایی و جوانسازی صورت با طب سوزنی - دکتر سید جعفر محقق - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • آیا طب سوزنی برای درمان چاقی موثر است

  628 بازدید

  لاغری و کاهش وزن با طب سوزنی - دکتر سید جعفر محقق - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • ثبت نام کارگاه آموزشی درمان چاقی (امبدینگ) طب سوزنی

  336 بازدید

  کارگاه آموزشی درمان چاقی(امبدینگ)براساس طب چینی و طب سوزنی - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan

 • آیا با طب سوزنی می توان کاهش اشتها ایجاد کرد

  306 بازدید

  درمان چاقی با کاهش اشتها به کمک طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - مطب طب سوزنی دکتر سید جعفر محقق - آدرس : تهران ، خیابان شریعتی، روبروی مترو شریعتی، کوچه زرین، پلاک 31، واحد 10، طبقه پنجم - سوال و رزرو نوبت: 26414399 - 22904799 - سایت طب سوزنی: soozaniran.com - اینستاگرام: instagram.com/tebbe_soozani - تلگرام : t.me/tebbe_soozan