در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • قطعه ورش باره .کتاب سیا ابران.رویا باقرزاده.محسن غلامی.آرمین خامه ور

  71 بازدید

  قطعه ورش باره .کتاب سیا ابران.رویا باقرزاده.محسن غلامی.آرمین خامه ور قطعات موسیقی گیلانی تالیف رویا باقرزاده.محسن غلامی.آرمین خامه ور این کتاب به همراه آلبوم آن در سال ۱۳97 منتشر شده و کتاب نت آن از موسیقی عارف تهران قابل تهیه می باشد.و همچنین آلبوم کامل آن به صورت آنلاین از وب سایت محسن غلامی به آدرس mohsengholami.ir قابل دسترسی می باشد

 • قطعه حیرون حیرونی.کتاب سیا ابران.رویا باقرزاده.محسن غلامی.آرمین خامه ور

  74 بازدید

  قطعه حیرون حیرونی.کتاب سیا ابران قطعات موسیقی گیلانی تالیف رویا باقرزاده.محسن غلامی.آرمین خامه ور این کتاب به همراه آلبوم آن در سال ۱۳97 منتشر شده و کتاب نت آن از موسیقی عارف تهران قابل تهیه می باشد.و همچنین آلبوم کامل آن به صورت آنلاین از وب سایت محسن غلامی به آدرس mohsengholami.ir قابل دسترسی می باشد

 • قطعه شیرین لاکوی.کتاب سیا ابران.رویا باقرزاده.محسن غلامی.آرمین خامه ور

  42 بازدید

  قطعه شیرین لاکوی.کتاب سیا ابران.قطعات موسیقی گیلانی تالیف رویا باقرزاده.محسن غلامی.آرمین خامه ور این کتاب به همراه آلبوم آن در سال ۱۳97 منتشر شده و کتاب نت آن از موسیقی عارف تهران قابل تهیه می باشد.و همچنین آلبوم کامل آن به صورت آنلاین از وب سایت محسن غلامی به آدرس mohsengholami.ir قابل دسترسی می باشد

 • قطعه ای در همایون.آلبوم واژه تنهایی.سنتور محسن غلامی

  109 بازدید

  قطعه ای در همایون.آلبوم واژه تنهایی.سنتور محسن غلامی این آلبوم در سال ۱۳88 منتشر شده و کتاب نت آن از موسیقی عارف تهران قابل تهیه می باشد.و همچنین آلبوم کامل آن به صورت آنلاین از وب سایت محسن غلامی به آدرس mohsengholami.ir قابل دسترسی می باشد.

 • آواز بیداد در همایون.آلبوم واژه تنهایی.سنتور محسن غلامی

  69 بازدید

  آواز بیداد در همایون.آلبوم واژه تنهایی.سنتور محسن غلامی این آلبوم در سال ۱۳88 منتشر شده و کتاب نت آن از موسیقی عارف تهران قابل تهیه می باشد.و همچنین آلبوم کامل آن به صورت آنلاین از وب سایت محسن غلامی به آدرس mohsengholami.ir قابل دسترسی می باشد.

 • قطعه دل انگیز در همایون.آلبوم واژه تنهایی.سنتور محسن غلامی

  60 بازدید

  قطعه دل انگیز در همایون.آلبوم واژه تنهایی.سنتور محسن غلامی این آلبوم در سال ۱۳88 منتشر شده و کتاب نت آن از موسیقی عارف تهران قابل تهیه می باشد.و همچنین آلبوم کامل آن به صورت آنلاین از وب سایت محسن غلامی به آدرس mohsengholami.ir قابل دسترسی می باشد.

 • آواز سه گاه.آلبوم واژه تنهایی.سنتور محسن غلامی

  117 بازدید

  آواز سه گاه.آلبوم واژه تنهایی.سنتور محسن غلامی این آلبوم در سال ۱۳88 منتشر شده و کتاب نت آن از موسیقی عارف تهران قابل تهیه می باشد.و همچنین آلبوم کامل آن به صورت آنلاین از وب سایت محسن غلامی به آدرس mohsengholami.ir قابل دسترسی می باشد.

 • قطعه ای در همایون از آلبوم سایه خیال.سنتور محسن غلامی

  71 بازدید

  قطعه ای در همایون از آلبوم سایه خیال.سنتور محسن غلامی این آلبوم در سال ۱۳۹۰ منتشر شده و کتاب نت آن از موسیقی عارف تهران قابل تهیه می باشد.و همچنین آلبوم کامل آن به صورت آنلاین از وب سایت محسن غلامی به آدرس mohsengholami.ir قابل دسترسی می باشد.

 • چهار مضراب همایون .از آلبوم سایه خیال سنتور محسن غلامی

  71 بازدید

  چهار مضراب همایون .از آلبوم سایه خیال .محسن غلامی این آلبوم در سال ۱۳۹۰ منتشر شده و کتاب نت آن از موسیقی عارف تهران قابل تهیه می باشد.و همچنین آلبوم کامل آن به صورت آنلاین از وب سایت محسن غلامی به آدرس mohsengholami.ir قابل دسترسی می باشد.

 • آواز اوج در همایون.آلبوم سایه خیال . محسن غلامی

  77 بازدید

  آواز اوج در همایون.آلبوم سایه خیال .سنتور محسن غلامی این آلبوم در سال ۱۳۹۰ منتشر شده و کتاب نت آن از موسیقی عارف تهران قابل تهیه می باشد.و همچنین آلبوم کامل آن به صورت آنلاین از وب سایت محسن غلامی به آدرس mohsengholami.ir قابل دسترسی می باشد.

 • قطعه ای از آلبوم سایه خیال در همایون .سنتور محسن غلامی

  55 بازدید

  قطعه ای از آلبوم سایه خیال در همایون سنتور محسن غلامی این آلبوم در سال ۱۳۹۰ منتشر شده و کتاب نت آن از موسیقی عارف تهران قابل تهیه می باشد.و همچنین آلبوم کامل آن به صورت آنلاین از وب سایت محسن غلامی به آدرس mohsengholami.ir قابل دسترسی می باشد.

 • قطعه زمزمه .آلبوم سایه خیال .سنتور محسن غلامی

  43 بازدید

  قطعه زمزمه .آلبوم سایه خیال سنتور محسن غلامی این آلبوم در سال ۱۳۹۰ منتشر شده و کتاب نت آن از موسیقی عارف تهران قابل تهیه می باشد.و همچنین آلبوم کامل آن به صورت آنلاین از وب سایت محسن غلامی به آدرس mohsengholami.ir قابل دسترسی می باشد.

 • قطعه ای در شور.آلبوم ساحل خیال.محسن غلامی

  57 بازدید

  قطعه ای در شور.آلبوم ساحل خیال.محسن غلامی این آلبوم در سال 1390 منتشر شده و کتاب نت آن از موسیقی عارف تهران قابل تهیه می باشد.و همچنین آلبوم کامل آن به صورت آنلاین از وب سایت محسن غلامی به آدرس mohsengholami.ir قابل دسترسی می باشد.

 • آواز شور.آلبوم ساحل خیال محسن غلامی

  41 بازدید

  آواز شور.آلبوم ساحل خیال محسن غلامی این آلبوم در سال 1390 منتشر شده و کتاب نت آن از موسیقی عارف تهران قابل تهیه می باشد.و همچنین آلبوم کامل آن به صورت آنلاین از وب سایت محسن غلامی به آدرس mohsengholami.ir قابل دسترسی می باشد.

 • قطعه غم انگیز آلبوم ساحل خیال محسن غلامی

  69 بازدید

  قطعه غم انگیز آلبوم ساحل خیال محسن غلامی این آلبوم در سال 1390 منتشر شده و کتاب نت آن از موسیقی عارف تهران قابل تهیه می باشد.و همچنین آلبوم کامل آن به صورت آنلاین از وب سایت محسن غلامی به آدرس mohsengholami.ir قابل دسترسی می باشد.

 • آواز اوج .آلبوم ساحل خیال محسن غلامی

  37 بازدید

  آواز اوج .آلبوم ساحل خیال محسن غلامی این آلبوم در سال 1390 منتشر شده و کتاب نت آن از موسیقی عارف تهران قابل تهیه می باشد.و همچنین آلبوم کامل آن به صورت آنلاین از وب سایت محسن غلامی به آدرس mohsengholami.ir قابل دسترسی می باشد.

 • قطعه گرایلی برگرفته از ردیف موسیقی ایرانی.تنظیم برای دو سنتور محسن غلامی

  163 بازدید

  قطعه گرایلی برگرفته از ردیف موسیقی ایرانی.تنظیم برای دو سنتور محسن غلامی فایل کامل این دو نوازی از طریق موسسه آوای برگریزان منتشر شده و فایل سوتی به همراه پارتیتور این قطعه از وب سایت mohsengholami.ir قابل دانلود می باشد.

 • قطعه رویا.آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی

  58 بازدید

  قطعه رویا .آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی این آلبوم در سال 1387 منتشر گردیده و تکنوازی سنتور در شور می میباشد تهیه این آلبوم و کتان نت آن از طریق موسیقی عارف تهران با شماره تماس : 33917784

 • چهار مضراب شور .آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی

  111 بازدید

  چهار مضراب شور .آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی این آلبوم در سال 1387 منتشر گردیده و تکنوازی سنتور در شور می میباشد تهیه این آلبوم و کتان نت آن از طریق موسیقی عارف تهران با شماره تماس : 33917784

 • درآمد دشتستانی آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی

  95 بازدید

  درآمد دشتستانی.آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی این آلبوم در سال 1387 منتشر گردیده و تکنوازی سنتور در شور می میباشد تهیه این آلبوم و کتان نت آن از طریق موسیقی عارف تهران با شماره تماس : 33917784

 • درآمد آوازی .آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی

  51 بازدید

  درآمد آوازی .آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی این آلبوم در سال 1387 منتشر گردیده و تکنوازی سنتور در شور می میباشد تهیه این آلبوم و کتان نت آن از طریق موسیقی عارف تهران با شماره تماس : 33917784

 • درآمد شور .آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی

  166 بازدید

  درآمد شور .آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی این آلبوم در سال 1387 منتشر گردیده و تکنوازی سنتور در شور می میباشد تهیه این آلبوم و کتان نت آن از طریق موسیقی عارف تهران با شماره تماس : 33917784

 • قطعه انتظار.آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی

  178 بازدید

  قطعه انتظار .آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی این آلبوم در سال 1387 منتشر گردیده و تکنوازی سنتور در شور می میباشد تهیه این آلبوم و کتان نت آن از طریق موسیقی عارف تهران با شماره تماس : 33917784

 • قطعه دیدار.آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور .محسن غلامی

  247 بازدید

  قطعه دیدار.آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور .محسن غلامی.رویا باقرزاده این اثر در زمستان 1397 منتشر شده است.فایل صوتی و کامل آن از وب سایت محسن غلامی به آدرس mohsengholami.ir قابل دانلود می باشد.

 • قطعه قصه وفا.آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور .محسن غلامی

  74 بازدید

  قطعه قصه وفا.آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور .محسن غلامی.رویا باقرزاده این اثر در زمستان 1397 منتشر شده است.فایل صوتی و کامل آن از وب سایت محسن غلامی به آدرس mohsengholami.ir قابل دانلود می باشد.

 • قطعه رقص شیدایی .آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور .محسن غلامی.رویا باقرزاده

  154 بازدید

  قطعه رقص شیدایی .آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور .محسن غلامی.رویا باقرزاده این اثر در زمستان 1397 منتشر شده است.فایل صوتی و کامل آن از وب سایت محسن غلامی به آدرس mohsengholami.ir قابل دانلود می باشد.

 • قطعهای از کتاب سنتور و تکنیک 4.آلبوم محسن غلامی.رویا باقرزاده

  53 بازدید

  این کتاب و سی دی اجرای آن به زودی در تابستان 1398 منتشر خواهد شد.و از موسیقی عارف تهران قابل تهیه خواهد بود

 • قطعه از کتاب سنتور و تکنیک 3.محسن غلامی

  132 بازدید

  قطعه ای کوتاه از کتاب سنتور و تکنیک 3 .تألیف و ساخته محسن غلامی اجرای سنتور : رویا باقرزاده انتشار در بهار 1398 .از موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان و چکاد هنر تهیه این اثر به همراه سی دی اجرای آن از موسیقی عارف تهران

 • قطعه ماه من.اثر رویا باقرزاده.سنتور و ارکستر.تنظیم محسن غلامی

  117 بازدید

  قطعه ماه من اثر رویا باقرزاده کاری از مجموعه آموزشگاه موسیقی آوای برگریزان تنظیم ارکستر محسن غلامی نوازندگان نی : مهدی ابراهیمی تنبک : مجید طریقی سنتور : رویا باقرزاده دانلود کامل از وب سایت های : avayebargrizanamol.ir royabagherzadeh.ir

 • دیلان.همنوازی سنتور با ساز های الکترونیک.آهنگ و تنظیم محسن غلامی

  445 بازدید

  دیلان.همنوازی سنتور با ساز های الکترونیک.آهنگ و تنظیم محسن غلامی دانلود نت این قطعه از وب سایت محسن غلامی mohsengholami.ir

 • بخشی از قطعه شماره 1 از کتاب تکنیک 3تالیف محسن غلامی.اجرا رویا باقرزاده

  204 بازدید

  بخشی از قطعه شماره 1 از کتاب تکنیک 3تالیف محسن غلامی.اجرا رویا باقرزاده انتشار این کتاب در اردیبهشت 1397 به همراه آلبوم اجرای آن توسط خانم رویا باقرزاده توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان و چکاد هنر

 • قطعه یاد گذشته.آلبوم قصه وفا.محسن غلامی

  851 بازدید

  قطعه یاد گذشته/آلبوم قصه وفا.محسن غلامی این آلبوم در زمستان 1397 منتشر شده و تهیه اینترنتی این اثر از وب سایت محسن غلامی به آدرس زیر امکان پذیر می باشد mohsengholami.ir