11 دنبال‌ کننده
130.8 هزار بازدید ویدیو
3.5 هزار بازدید 5 سال پیش

دوستان این ویدیویی که میبینید اتک واری بود که خودم زدم...همانطور که مشاهده میکنید در اول اتک متاسفانه با زدن سه تا از اسپیل های رعدم ایردفرنس نترکید ولی ولی با موجزه ای که بازی کلش برام کرد تو وسط اتک ایر با دستور الهی ترکید خودش خود به خود خخخ

دیگر ویدیوها

3.5 هزار بازدید 5 سال پیش
1.2 هزار بازدید 6 سال پیش
3.1 هزار بازدید 8 سال پیش
675 بازدید 8 سال پیش
2 هزار بازدید 8 سال پیش
1.8 هزار بازدید 8 سال پیش
2.9 هزار بازدید 8 سال پیش
1.6 هزار بازدید 8 سال پیش
1.6 هزار بازدید 8 سال پیش
1.3 هزار بازدید 8 سال پیش
2.1 هزار بازدید 8 سال پیش
1.4 هزار بازدید 8 سال پیش
2.4 هزار بازدید 8 سال پیش
1.3 هزار بازدید 8 سال پیش
2.5 هزار بازدید 8 سال پیش
1 هزار بازدید 8 سال پیش
2.1 هزار بازدید 8 سال پیش
13.5 هزار بازدید 8 سال پیش
1.8 هزار بازدید 8 سال پیش
3.3 هزار بازدید 8 سال پیش
1.5 هزار بازدید 8 سال پیش
744 بازدید 8 سال پیش
1.7 هزار بازدید 8 سال پیش
1.3 هزار بازدید 8 سال پیش
1.6 هزار بازدید 8 سال پیش
1.5 هزار بازدید 8 سال پیش
2.8 هزار بازدید 8 سال پیش
2 هزار بازدید 8 سال پیش
نمایش بیشتر