در حال بارگذاری
 • 11
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 9.1هزار
  بازدید

ویراستاران

فعال ترین نهاد رسمی ویرایش با کارنامۀ ویرایش ۴هزار اثر و ۱۵۳ کارگاه در ۱۵ شهر ایران ۱. ویرایش و درست نویسی؛ ۲. نگارش و زیبانویسی؛ ۳. دستورآموزی (دستورزبان فارسی)؛ ۴. تسلط بر وُرد؛ ۵. نامه نگاری اداری

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

فعال ترین نهاد رسمی ویرایش با کارنامۀ ویرایش ۴هزار اثر و ۱۵۳ کارگاه در ۱۵ شهر ایران ۱. ویرایش و درست نویسی؛ ۲. نگارش و زیبانویسی؛ ۳. دستورآموزی (دستورزبان فارسی)؛ ۴. تسلط بر وُرد؛ ۵. نامه نگاری اداری

 • 11
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 9.1هزار
  بازدید

همه ویدیو ها