90 دنبال‌ کننده
137.6 هزار بازدید ویدیو
2.9 هزار بازدید 6 سال پیش

ویدیوهای بیشتر و آموزشهای پارکور در وبسایت اصلی انجمن www.iran-parkour.ir

دیگر ویدیوها

2.8 هزار بازدید 6 سال پیش
2.5 هزار بازدید 6 سال پیش
1.6 هزار بازدید 6 سال پیش
5.8 هزار بازدید 6 سال پیش
1.4 هزار بازدید 6 سال پیش
2.8 هزار بازدید 6 سال پیش
3.8 هزار بازدید 6 سال پیش
1.5 هزار بازدید 6 سال پیش
1.5 هزار بازدید 6 سال پیش
1.1 هزار بازدید 7 سال پیش
1.5 هزار بازدید 7 سال پیش
2.6 هزار بازدید 7 سال پیش
1.2 هزار بازدید 7 سال پیش
241 بازدید 7 سال پیش
588 بازدید 7 سال پیش
354 بازدید 7 سال پیش
5.5 هزار بازدید 7 سال پیش
396 بازدید 7 سال پیش
4.6 هزار بازدید 7 سال پیش
نمایش بیشتر