در حال بارگذاری
 • 2
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 435
  بازدید

ویزا چک

بررسی صلاحیت متقاضیان جهت کمک به تصمیم گیری در اخذ بهترین ویزای کار استرالیا ثبت اطلاعات متقاضی و جستجو از بانک اطلاعات نیروی مورد نیاز استرالیا هر سه ساعت و معرفی کارفرما به وی محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس سابقه، تخصص

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

بررسی صلاحیت متقاضیان جهت کمک به تصمیم گیری در اخذ بهترین ویزای کار استرالیا ثبت اطلاعات متقاضی و جستجو از بانک اطلاعات نیروی مورد نیاز استرالیا هر سه ساعت و معرفی کارفرما به وی محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس سابقه، تخصص

 • 2
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 435
  بازدید

همه ویدیو ها