در حال بارگذاری
 • 8
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 1.7هزار
  بازدید

Vision Consulting Group

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 8
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 1.7هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • جنگل بارانی- راز ایجاد دره سیلیکون بعدی- قسمت دوازدهم

  80 بازدید

  مباحث مربوط به بررسی کتاب "جنگل بارانی - راز ایجاد دره سیلیکن بعدی" (The RAINFOREST- the secret to building the next Silicon Valley) جهت آشنایی افراد و متخصصین فعال در حوزه های فناوری و نوآوری کشور جلسه یازدهم: چگونگی ارزیابی جنگل بارانی و نتیجه‎گیری

 • "جنگل بارانی-راز ایجاد دره سیلیکن بعدی"-قسمت یازدهم

  70 بازدید

  مباحث مربوط به بررسی کتاب "جنگل بارانی - راز ایجاد دره سیلیکن بعدی" (The RAINFOREST- the secret to building the next Silicon Valley) جهت آشنایی افراد و متخصصین فعال در حوزه های فناوری و نوآوری کشور جلسه دهم: سرمایه در جنگل بارانی (بخش دوم)

 • "جنگل بارانی-راز ایجاد دره سیلیکن بعدی"-قسمت دهم

  123 بازدید

  مباحث مربوط به بررسی کتاب "جنگل بارانی - راز ایجاد دره سیلیکن بعدی" (The RAINFOREST- the secret to building the next Silicon Valley) جهت آشنایی افراد و متخصصین فعال در حوزه های فناوری و نوآوری کشور جلسه دهم: سرمایه در جنگل بارانی (بخش اول)

 • "جنگل بارانی-راز ایجاد دره سیلیکن بعدی"-قسمت نهم

  103 بازدید

  مباحث مربوط به بررسی کتاب "جنگل بارانی - راز ایجاد دره سیلیکن بعدی" (The RAINFOREST- the secret to building the next Silicon Valley) جهت آشنایی افراد و متخصصین فعال در حوزه های فناوری و نوآوری کشور جلسه نهم: چگونگی ایجاد یک جنگل بارانی (بخش دوم)

 • "جنگل بارانی-راز ایجاد دره سیلیکن بعدی"-قسمت هشتم

  88 بازدید

  مباحث مربوط به بررسی کتاب "جنگل بارانی - راز ایجاد دره سیلیکن بعدی" (The RAINFOREST- the secret to building the next Silicon Valley) جهت آشنایی افراد و متخصصین فعال در حوزه های فناوری و نوآوری کشور جلسه هشتم: چگونگی ایجاد یک جنگل بارانی (بخش اول)

 • "جنگل بارانی-راز ایجاد دره سیلیکن بعدی"-قسمت هفتم

  98 بازدید

  مباحث مربوط به بررسی کتاب "جنگل بارانی - راز ایجاد دره سیلیکن بعدی" (The RAINFOREST- the secret to building the next Silicon Valley) جهت آشنایی افراد و متخصصین فعال در حوزه های فناوری و نوآوری کشور جلسه هفتم: قوانین جنگل بارانی

 • "جنگل بارانی-راز ایجاد دره سیلیکن بعدی"-قسمت ششم

  79 بازدید

  مباحث مربوط به بررسی کتاب "جنگل بارانی - راز ایجاد دره سیلیکن بعدی" (The RAINFOREST- the secret to building the next Silicon Valley) جهت آشنایی افراد و متخصصین فعال در حوزه های فناوری و نوآوری کشور جلسه ششم: زندگی در جنگل بارانی (بخش دوم)

 • "جنگل بارانی-راز ایجاد دره سیلیکن بعدی"-قسمت پنجم

  194 بازدید

  مباحث مربوط به بررسی کتاب "جنگل بارانی - راز ایجاد دره سیلیکن بعدی" (The RAINFOREST- the secret to building the next Silicon Valley) جهت آشنایی افراد و متخصصین فعال در حوزه های فناوری و نوآوری کشور جلسه پنجم: زندگی در جنگل بارانی (بخش اول)

 • "جنگل بارانی-راز ایجاد دره سیلیکن بعدی"-قسمت چهارم

  120 بازدید

  مباحث مربوط به بررسی کتاب "جنگل بارانی - راز ایجاد دره سیلیکن بعدی" (The RAINFOREST- the secret to building the next Silicon Valley) جهت آشنایی افراد و متخصصین فعال در حوزه های فناوری و نوآوری کشور جلسه چهارم: مردم در جنگل بارانی

 • "جنگل بارانی-راز ایجاد دره سیلیکن بعدی"-قسمت سوم

  161 بازدید

  مباحث مربوط به بررسی کتاب "جنگل بارانی - راز ایجاد دره سیلیکن بعدی" (The RAINFOREST- the secret to building the next Silicon Valley) جهت آشنایی افراد و متخصصین فعال در حوزه های فناوری و نوآوری کشور جلسه سوم: چرا جنگل بارانی مهم است؟

 • "جنگل بارانی-راز ایجاد دره سیلیکن بعدی"-قسمت دوم

  176 بازدید

  مباحث مربوط به بررسی کتاب "جنگل بارانی - راز ایجاد دره سیلیکن بعدی" (The RAINFOREST- the secret to building the next Silicon Valley) جهت آشنایی افراد و متخصصین فعال در حوزه های فناوری و نوآوری کشور جلسه دوم: جنگل بارانی چیست؟

 • "جنگل بارانی-راز ایجاد دره سیلیکن بعدی"-قسمت اول

  348 بازدید

  مباحث مربوط به بررسی کتاب "جنگل بارانی - راز ایجاد دره سیلیکن بعدی" (The RAINFOREST- the secret to building the next Silicon Valley) جهت آشنایی افراد و متخصصین فعال در حوزه های فناوری و نوآوری کشور جلسه اول: معرفی اجمالی کتاب

 • Technical Tour to Germany - Aug 2016

  59 بازدید

  A technical tour to Germany for a group of people from Iranian knowledge-based companies and Science and Technology Parks