10 دنبال‌ کننده
9.8 هزار بازدید ویدیو

آموزش کار با طناب, کار در ارتفاع,آموزش کار در ارتفاع ،

3.3 هزار بازدید 3 سال پیش

مسابقات کار با طناب سال 2014 برزیل آموزش کار با طناب -کار در ارتفاع - آموزش کار در ارتفاع - ایراتا - ویونا - دسترسی با طناب - آموزش - ایمنی - ارتفاع -

آموزش کار با طناب -کار در ارتفاع - آموزش کار در ارتفاع - ایراتا - ویونا - دسترسی با طناب - آموزش - ایمنی - ارتفاع -

آموزش کار با طناب, کار در ارتفاع,آموزش کار در ارتفاع ،

3.3 هزار بازدید 3 سال پیش

مسابقات کار با طناب سال 2014 برزیل آموزش کار با طناب -کار در ارتفاع - آموزش کار در ارتفاع - ایراتا - ویونا - دسترسی با طناب - آموزش - ایمنی - ارتفاع -