تیزر فیلم کوتاه « چله نشین »

15 بازدید 2 ساعت پیش

مردی که همدمش را در تصادفی از دست داده، روزها را برای روبرو شدن با مرگ سپری می کند... | نویسنده: امید میرزایی | کارگردان: امید میرزایی | تهیه کننده: انجمن سینمای جوان |

دیگر ویدیوها

تیزر فیلم کوتاه « وحشی »

34 بازدید 1 روز پیش

تیزر فیلم کوتاه « چنج »

32 بازدید 3 روز پیش

تیزر فیلم کوتاه «باگ»

48 بازدید 3 روز پیش

تیزر فیلم کوتاه «فاش»

55 بازدید 3 هفته پیش

تیزر فیلم کوتاه «زن بودن»

82 بازدید 3 هفته پیش

تیزر فیلم کوتاه «مگرالن»

67 بازدید 3 هفته پیش

تیزر فیلم کوتاه « زونا »

43 بازدید 3 هفته پیش

تیزر فیلم کوتاه «تیرگی»

24 بازدید 3 هفته پیش

تیزر فیلم کوتاه «مِر»

34 بازدید 3 هفته پیش

تیزر فیلم کوتاه «جاده»

27 بازدید 3 هفته پیش

تیزر فیلم کوتاه «شب تولد»

61 بازدید 3 هفته پیش

تیزر فیلم کوتاه «کاور»

47 بازدید 3 هفته پیش

تیزر فیلم کوتاه «دربین»

328 بازدید 3 هفته پیش

فیلم کوتاه «رورانس»

125 بازدید 3 هفته پیش

تیزر مجموعه فیلم اتصال کوتاه

339.4 هزار بازدید 2 ماه پیش
نمایش بیشتر