2 دنبال‌ کننده
3 هزار بازدید ویدیو

فایل شماره 27 (ثبت شرکت، ثبت برند)

88 بازدید ۱ سال پیش

محتوای فایل شماره 27: تصویب صورت های مالی شرکت توسط مجمع عمومی شرکای شرکت، چه تاثیری در امکان طرح دعوی علیه مدیران دارد؟ https://www.sabtebazargan.com

لیست‌های پخش

دیگر ویدیوها

فایل شماره 16 (مالیات)

95 بازدید ۱ سال پیش

فایل شماره 14

137 بازدید ۱ سال پیش

فایل شماره 13

201 بازدید ۱ سال پیش

فایل شماره 12

108 بازدید ۱ سال پیش

فایل شماره 11

68 بازدید ۱ سال پیش

فایل شماره 10

87 بازدید ۱ سال پیش

فایل شماره 9

111 بازدید ۱ سال پیش

فایل شماره 8

110 بازدید ۱ سال پیش

فایل شماره 7

93 بازدید ۱ سال پیش

فایل شماره 6

181 بازدید ۱ سال پیش

فایل شماره 5

82 بازدید ۱ سال پیش

فایل شماره 4

111 بازدید ۱ سال پیش

فایل شماره 3

175 بازدید ۱ سال پیش

فایل شماره 2

162 بازدید ۱ سال پیش

فایل شماره 1

102 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر