در حال بارگذاری
 • 0
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 553
  بازدید

ویرا روش پایا

vrpaya.com

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

vrpaya.com

 • 0
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 553
  بازدید

همه ویدیو ها

 • کنترل بهره وری خودرو

  51 بازدید

   امکان کنترل بهره وری خودرو شرکت ویرا روش پایا، ارائه دهنده نرم افزار پخش مویرگی پایا پیشرو www.vrpaya.com 021-88997485

 • امکان برنامه ربزی توزیع و ویزیت

  33 بازدید

  o کاهش هزینه های توزیع  امکان برنامه ریزی توزیع براساس برنامه ریزی ویزیت به منظور کاهش نوسان میزان ارسال شرکت ویرا روش پایا، ارائه دهنده نرم افزار پخش مویرگی پایا پیشرو www.vrpaya.com 021-88997485

 • عدم نیاز به داشتن دانش عمیق مالی

  50 بازدید

   حداقل نیاز به ورود داده توسط پرسنل ستادی  امکان کار با سیستم مالی بدون نیاز به داشتن دانش عمیق در مباحث مالی شرکت ویرا روش پایا، ارائه دهنده نرم افزار پخش مویرگی پایا پیشرو www.vrpaya.com 021-88997485

 • سیستم فرایند محور

  34 بازدید

   امکان طراحی سیستم بر مبنای فرایندهای بهبود یافته و استاندارد با حداکثر بهره وری شرکت ویرا روش پایا، ارائه دهنده نرم افزار پخش مویرگی پایا پیشرو www.vrpaya.com 021-88997485

 • حداقل نیاز به ورود داده

  67 بازدید

  o کاهش هزینه های منابع انسانی  حداقل نیاز به ورود داده توسط پرسنل ستادی شرکت ویرا روش پایا، ارائه دهنده نرم افزار پخش مویرگی پایا پیشرو www.vrpaya.com 021-88997485

 • کاهش هزینه ها

  129 بازدید

  o کاهش هزینه های منابع انسانی  امکان تعریف و کنترل قوانین در سیستم و عدم نیاز به نظارت لحظه ای توسط افراد  حداقل نیاز به ورود داده توسط پرسنل ستادی  طراحی سیستم بر مبنای فرایندهای بهبود یافته و استاندارد با حداکثر بهره وری  امکان کار با سیستم مالی بدون نیاز به داشتن دانش عمیق در مباحث مالی شرکت ویرا روش پایا، ارائه دهنده نرم افزار پخش مویرگی پایا پیشرو www.vrpaya.com 021-88997485

 • نحوه تسویه

  35 بازدید

  o کاهش هزینه های توزیع  امکان برنامه ریزی توزیع براساس برنامه ریزی ویزیت به منظور کاهش نوسان میزان ارسال  امکان کنترل بهره وری خودرو  کاهش زمان مورد نیاز برای تسویه توسط ماموران وصول - نهایی کردن نحوه تسویه فاکتور در هنگام ویزیت - ثبت تسویه توسط مامور وصول در تبلت شرکت ویرا روش پایا، ارائه دهنده نرم افزار پخش مویرگی پایا پیشرو www.vrpaya.com 021-88997485

 • دوره تسویه

  20 بازدید

   امکان تعریف و کنترل دوره تسویه خرید و فروش به ازای هر کالا و در هر صنف o اعمال نرخ بهره در تخفیفات نقدی و دوره تسویه  امکان تعریف تخفیفات شیب دار نقدی متناسب با دوره تسویه هر کالا شرکت ویرا روش پایا، ارائه دهنده نرم افزار پخش مویرگی پایا پیشرو www.vrpaya.com 021-88997485

 • کاهش سرمایه در گردش

  45 بازدید

  o کاهش ماندگاری کالا در انبار  سفارش اتوماتیک بر مبنای هدف  محاسبه دقیق ماندگاری کالا  اجرای اتوماتیک FIFO o هماهنگی اتوماتیک دوره تسویه خرید و فروش  تخفیفات شیب دار نقدی متناسب با دوره تسویه هر کالا o بودجه بندی و پیش بینی دقیق نقدینگی شرکت ویرا روش پایا، ارائه دهنده نرم افزار پخش مویرگی پایا پیشرو www.vrpaya.com 021-88997485

 • هدف گذاری

  84 بازدید

  هدف گذاری مشتری ها، ویزیتورها و کالاها که به طور مستقیم در نقطه سفارش تاثیر می گذارد. شرکت ویرا روش پایا، ارائه دهنده نرم افزار پخش مویرگی پایا پیشرو www.vrpaya.com 021-88997485