47 دنبال‌ کننده
26.8 میلیون بازدید ویدیو
143 هزار بازدید 1 سال پیش

آغاز واگذاری واحدهای شهرک لوکس آکارکوم استانبول با امکان اقامت و اخذ سند

دیگر ویدیوها

572.7 هزار بازدید 1 هفته پیش
117.8 هزار بازدید 1 هفته پیش
10.2 هزار بازدید 1 هفته پیش
49.9 هزار بازدید 1 هفته پیش
31.7 هزار بازدید 2 هفته پیش
203.6 هزار بازدید 2 هفته پیش
74.7 هزار بازدید 3 هفته پیش
4.5 میلیون بازدید 1 ماه پیش
822.1 هزار بازدید 1 ماه پیش
1.6 میلیون بازدید 1 ماه پیش
260.3 هزار بازدید 1 ماه پیش
245.5 هزار بازدید 2 ماه پیش
343.6 هزار بازدید 2 ماه پیش
211.6 هزار بازدید 2 ماه پیش
247.5 هزار بازدید 2 ماه پیش
611.7 هزار بازدید 2 ماه پیش
246 هزار بازدید 2 ماه پیش
61.7 هزار بازدید 2 ماه پیش
5.7 میلیون بازدید 2 ماه پیش
132.3 هزار بازدید 3 ماه پیش
12 بازدید 3 ماه پیش
240.7 هزار بازدید 5 ماه پیش
65.3 هزار بازدید 5 ماه پیش
932.8 هزار بازدید 5 ماه پیش
3.2 میلیون بازدید 8 ماه پیش
273.3 هزار بازدید 9 ماه پیش
210 هزار بازدید 9 ماه پیش
15.7 هزار بازدید 9 ماه پیش
1.3 میلیون بازدید 1 سال پیش
143 هزار بازدید 1 سال پیش
2 هزار بازدید 1 سال پیش
51 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر