ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
601 بازدید 2 سال پیش

فواره های موزیکال رقصان ، از اجزاء و قطعات خاص و ترکیبی از نازلهای مختلف و چند ترکیبه ساخته شده و بگونه ای طراحی شده است که با فرمان پذیری از برنامه های نرم افزاری کامپیوتری و فرکانس جریان ورودی ، در دسته های مختلف به حرکت در آمده و با توجه به آرایش نازلها و نوع موسیقی انتخابی و ترکیب نورهای زیبا ،حرکات موزون و تصاویر زیبائی به نمایش میگذارند. www.water-lightco.com

دیگر ویدیوها

601 بازدید 2 سال پیش
328 بازدید 2 سال پیش
615 بازدید 3 سال پیش
192 بازدید 3 سال پیش
187 بازدید 3 سال پیش
572 بازدید 4 سال پیش
1.5 هزار بازدید 4 سال پیش
233 بازدید 4 سال پیش
840 بازدید 4 سال پیش
1.1 هزار بازدید 4 سال پیش
966 بازدید 4 سال پیش
1.1 هزار بازدید 4 سال پیش
624 بازدید 4 سال پیش
180 بازدید 4 سال پیش
1.1 هزار بازدید 4 سال پیش
1.2 هزار بازدید 4 سال پیش
646 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر