28 دنبال‌ کننده
6.2 هزار بازدید ویدیو
7 بازدید 2 ماه پیش

مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی ارتقای کیفیت آموزشی با رویکرد آموزش ترکیبی را در این قسمت ببینید. شورای اجرایی این انجمن به ریاست بانو عصمتی این همایش را برنامه ریزی و مدیریت نمودند. دبیر برگزاری همایش خانم دکتر شکرباغانی و دبیر کمیته اجرایی بانو امامی بودند. این فیلم ها توسط آقای مرتضی محمدی وند خوشخو تهیه و تنظیم شدند.

پنجمین همایش ملی ارتقای کیفیت آموزشی

7 بازدید 2 ماه پیش

مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی ارتقای کیفیت آموزشی با رویکرد آموزش ترکیبی را در این قسمت ببینید. شورای اجرایی این انجمن به ریاست بانو عصمتی این همایش را برنامه ریزی و مدیریت نمودند. دبیر برگزاری همایش خانم دکتر شکرباغانی و دبیر کمیته اجرایی بانو امامی بودند. این فیلم ها توسط آقای مرتضی محمدی وند خوشخو تهیه و تنظیم شدند.

تدریس فیزیک

58 بازدید 6 ماه پیش

در این درس کاربرد ضرایب تبدیل زنجیره ای یکاها به کار رفته است.

نمایش بیشتر