5 دنبال‌ کننده
5 هزار بازدید ویدیو
1 بازدید 5 ماه پیش

اجرای فوگ سیل

701 بازدید 3 سال پیش

بخش قیر امولسیونی است بدون مصالح که به منظور احیاء سطوح آسفالتی صورت می گیرد فوگ سیل موجب پرکردن درزها و ترک های ریز شده و موجب می گردد دانه های شن در آسفالت تثبیت شده و از شن زدگی آن جلوگیری بعمل آورد. فوگ سیل را می توان در راههای پر ترافیک و کم ترافیک اجرا کرد و بر حسب نوع قیر امولسیونی از نظر زمان شکست در زمان اجرا برای چند ساعت (2-3 ساعت) از عبور ترافیک از روی آن خودداری نمود .

دیگر ویدیوها

1 بازدید 5 ماه پیش
5 بازدید 6 ماه پیش
0 بازدید 6 ماه پیش
4 بازدید 6 ماه پیش
28 بازدید 6 ماه پیش
191 بازدید 8 ماه پیش
19 بازدید 8 ماه پیش
32 بازدید 8 ماه پیش
24 بازدید 8 ماه پیش
34 بازدید 8 ماه پیش
118 بازدید 1 سال پیش
43 بازدید 2 سال پیش
2 هزار بازدید 3 سال پیش
1 هزار بازدید 3 سال پیش