4 دنبال‌ کننده
59 بازدید ویدیو
9 بازدید 1 ماه پیش

دو دیدگاه مختلف برای شریک تجاری : 1. شریک تجاری با کمک کردن به من باعث توسعه کسب وکار من می شود. 2. با اومدن شریک تجاری قسمتی از سود و سهام کسب وکار ، از من کسر می شود. به نظر شما هرکدام از این دیدگاه ها ، چه نتایج و پیامدی خواهد داشت؟